Pondělí 1. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Považskej Bystrice prednášali

Preventívno-výchovná činnosť hasičov z Považskej Bystrice – „Mladý záchranár“ Dňa 12. novembra sa v priestoroch I. Základnej školy na Nemocničnej ulici v Považskej Bystrici uskutočnila prednáška považsko-bystrických hasičov, ktorá bola zameraná na poskytovanie prvej pomoci.

Prednášku a praktické ukážky pripravili: pplk. Ing. Zdeno Tarabík a npor. Bc. Marián Lednický z OR HaZZ v Považskej Bystrici. V prvej časti prednášky boli žiaci oboznámení so záchranárskou výstrojou, ktorú hasiči používajú pri zásahovej činnosti (vákuové dlahy, Šancov golier, záchranársky vak s výbavou a pod.).

Druhá časť pozostávala s praktickej ukážky a postupu pri oživovaní osoby, ktorá neprejavuje známky života. Oživovanie bolo názorne predvedené na trenažéri kardiopulmonálnej resuscitácie, pri ktorej postup záchrancu vyhodnocuje počítač. Po prednáške nasledovala súťaž „Mladý záchranár“, v ktorej si svoje vedomosti zmeralo päť dvojčlenných družstiev.

Každé súťažné družstvo dostalo teoretickú otázku na vyriešenie konkrétnej, ohrozujúcej situácie a praktickú úlohu zameranú na ošetrovanie zranenia. Úspešní „mladí záchranári“ si okrem diplomov a drobných upomienkových predmetov odniesli i poznatky o tom, ako a čo robiť v prípade, ak sa dostanú do situácie, pri ktorej treba poskytnúť prvú, predlekársku pomoc.

Sdílet