Sobota 27. unora 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Bochemii Bohumín cvičně unikal chlor

Šest jednotek hasičů, Policie ČR, Záchranná zdravotnická služba a Městská policie Bohumín se zapojily ve středu 24. 11. 2010 do hodinového taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS), které se konalo ve firmě Bochemie Bohumín (okres Karviná). Námětem procvičení vnějšího havarijního plánu firmy bylo odstraňování následků po úniku chlóru ze zásobníku, včetně záchrany jednoho zraněného zaměstnance.

Nebezpečná látka unikla z nádrže kapalného chloru, která je umístěna uvnitř Skladu chloru v areálu Bochemie. Na významné zvýšení hodnot v chloru v ovzduší ve skladišti upozornila čidla. Jeden zaměstnanec ve skladu následkem intoxikace upadl na zem, i když jej na únik upozornil pracovník ostrahy. Ostraha spustila sirénu, informovala zodpovědné zástupce firmy a složky IZS na tísňové lince.

Operační středisko hasičů mj. informovalo další složky IZS a orgány města Bohumín. Na místo havárie bylo vysláno šest jednotek hasičů – tři z hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (stanice Bohumín, Karviná a Orlová), dvě jednotky dobrovolných hasičů (Starý Bohumín a Záblatí) a samozřejmě podniková jednotka Bochemie.

Po provedeném monitoringu a průzkumu určil velitel zásahu nebezpečnou a vnější zónu a stanovil kontaktní stanoviště pro základní složky IZS, také nařídil ochranu základny vodní clonou – třemi deflektory.

Od zástupců firmy obdržel informaci o tom, kde se nachází zraněný zaměstnanec. Vybraní hasiči se převlékli do izolačních protichemických obleků a intoxikovaného muže vynesli na nosítkách z nebezpečné zóny. Museli projít – i zraněný – dekontaminací – přes dekontaminační sprchu. Po zajištění základních životních funkcí jej hasiči předali rychlé záchranné službě.

Protože nebylo možné vyloučit šíření toxického mraku mimo areál firmy do obydlených prostor, včetně ZŠ Bezručova a MŠ Tovární, ve školních budovách se museli děti a pedagogové ukrýt do vyšších pater na odvrácené straně a zavřít okna. O úniku chlóru byli informováni i další obyvatelé přilehlých oblastí.

Vedle vnitřních havarijních plánů musí desítka firem v Moravskoslezském kraji, zaměřených na chemickou a hutní výrobu, zpracovávat a aktualizovat i vnější havarijní plán – pro případ, kdyby případná havárie přesáhla areál firmy a „pronikla“ mezi obyvatelstvo. Procvičení vnějšího havarijního plánu konkrétní firmy se musí uskutečnit vždy po třech letech.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet