Úterý 26. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Opravdová lahůdka

Nedávno jsem měl možnost navštívit velice zajímavý objekt z konce šedesátých let, který je již na dnešní hasičské poměry hodně odvážný.

Komplex, který zde představím, tvoří tři vzájemně propojené objekty A,B,C. Tyto objekty byly realizovány koncem 60-tých let 20. století pro CHEMAPOL PZO. Zkolaudován byl v roce 1970. Konstrukční systém objektů je z ocelových rámů a betonu, plášť je sendvičový, montovaný. Původní příčky v objektu jsou demontovatelné plechové s vnitřní výplní PUR pěny. Povrchově jsou příčky pokryty koženkou. Nově budované příčky v objektu jsou stavěny ze sádrokartonových systémů. Vzhledem k tomu, že byly objekty realizovány v době, kdy neexistoval kodex norem ČSN 7308…, který zcela odlišným způsobem koncipuje ochranu objektu před účinky požáru, tvoří celý komplex budov A,B,C jeden požární úsek! Jedinou výjimkou je vstupní hala s prodejními prostory, která tvoří samostatný požární úsek. Toto požárně stavebně technické provedení bylo provedeno dle současných platných norem řady 7308… v rámci nutné rekonstrukce tohoto reprezentativního prostoru.

Velice zajímavým způsobem je v objektu řešeno případné odvětrání zplodin hoření. Je nutné zmínit skutečnost, že jsou všechny objekty plně klimatizovány. Což znamená, že si v celém objektu neotevřete žádné okno. Nad každým oknem jsou zvláštní plastové klapky, které se mají v případě požáru teplem otevřít a zajistit odvod tepla a kouře mimo objekt. Schodiště jsou v případě požáru větrána přetlakově. Při výpadku elektrické energie solenoidový ventil automaticky odblokuje odvětrávací mříž nad schodišti a dojde k samotížnému odvětrání zplodin hoření. Tento systém je však pouze v nejvyšší budově. V objektech A a C, které jsou menší (jen 8 a 2 patra), je odvětrání možné pouze přes zmiňované plastové klapky nad každým oknem.

Objekt je dále vybaven EPS, přenosnými hasícími přístroji a vnitřními hydrantovými systémy C52. Požární odolnost ocelových nosníků je zvýšena původními azbestovými nástřiky, a že jich v objektu není málo.

Ale abych nezapoměl na zvěřiny. V nejnižším podlaží jednoho schodiště jsem nalezl opravdovou lahůdky – uskladněný hořlavý materiál. V případě jeho vznícení by případné zplodiny vyřadily z provozu jednu důležitou únikovou cestu. No a nebylo si možné nevšimnout rozbitého skla na jednom hydrantu.

A na závěr jedna otázka. Pokud dobře odpovíte a budete vylosováni, dostanete nějaký dárek. Dárek dostanou tři vylosovaní.

Otázka zní: Ve kterém roce došlo v tomto objektu k velkému požáru, který poškodil několik jeho podlaží?
Sdílet