Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská abeceda 4

Průzkum je činnost, kterou se zjišťují poznatky o situaci potřebné pro rozhodování o způsobu vedení zásahu.Jde většinou o jednu z nejnebezpeč­nějších činností a zároveň velice důležitou.

Provádí se po celou dobu zásahu. Cílem je na místě zásahu zjistit zda jsou ohroženy osoby,zvířata a mejetek, rozsah požáru, způsob a směr jeho šíření a druh hořících materiálů, přítomnost nebezpečných látek a předmětů, které mohou nepříznivě ovlivnit průběh zásahu. Součástí průzkumu mohou být i práce které nesnesou odkladu z hlediska záchrany osob a ochrany hasičů na místě zásahu. Lze provádět i tzv. průzkum bojem, tedy za současného hašení.

Průzkum na místě provádí buď velitel zásahu a nejméně jeden hasič, nebo průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně dva hasiči, nebo celá jednotka, zejména v případě že se v objektu nacházejí ohrožení lidé, nebo zvířata, nebo jde-li o rozsáhlou plochu.

Hasiči postupují za sebou tak, aby měli mezi sebou kontakt a měli možnost návratu. Jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky, dýchací technikou, vysílačkou a dalšími věcmi podle potřeby (lana, nářadí atd.)

V případě hrozícího nebezpečí, např. nenadálého vznícení hořlavých par, je třeba, aby zbývající část sil a prostředků jednotek zajišťovala průzkumnou skupinu tak, aby mohla rychle zasáhnout a členy skupiny zachránit, např. rychlé uhašení požáru na cestě průzkumu nebo vyproštění průzkumné skupiny.

Při provádění průzkumu je třeba počítat s různým nebezpečím, jako např. úraz elektrickým proudem, ztráta orientace v objektu, zřícení konstrukcí, riziko pádu, intoxikace zplodinami hoření nebo nebezpečnými látkami, žíhavé plameny, sálavé teplo a popálení, výbuch, opaření, poleptání, ohrožení zvířaty.
Sdílet