Čtvrtek 4. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik splodín horenia do priestoru kúpeľne rodinného domu

Na operačné stredisko OR HaZZ v Galante nahlásil v nedeľu 28. novembra 2010 o 20:41 hod. operačný dôstojník operačného strediska KR HaZZ v Trnave požiadavku na technickú pomoc pre posádku ZZS v obci Jelka, Hlboká ul. v okr. Galanta.

Podľa vyjadrení posádky ZZS mohlo isť o únik splodín horenia do priestoru kúpeľne rodinného domu. Operačný dôstojník vyslal na miesto udalosti troch príslušníkov HaZZ s technikou. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že v dome sú dve postihnuté osoby, muž a žena, ktoré sa predtým nachádzali v kúpeľni rodinného domu, kde bol umiestnený prietokový plynový ohrievač vody.

V čase príchodu jednotky bola už kúpeľňa vyvetraná, meraním sa nezistili nebezpečné koncentrácie žiadnych látok, takisto sa nezistilo ani znížené percento kyslíku. Miestnosť mala cca. 2×2 m, na miestnosti bolo jedno malé okienko. Postihnuté osoby ošetrovali dve posádky ZZS. Po záverečnom meraní a prieskume miesta udalosti sa jednotka vrátila sa na základňu.

mjr. Mgr. Ivan Peťko
hovorca
KR HaZZ v Trnave

Sdílet