Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velké cvičení složek IZS

Dne 2. 6. 2005 od 09:00 hod. proběhlo v Kunovicích a Uherském Hradišti společné cvičení složek IZS při řešení chemické havárie a úniku velkého množství čpavku.

Námětem cvičení byla závada na zařízení pro skladování čpavku v jednom z podniků v Kunovicích a následná destrukce zásobníku zkapalněného čpavku. Po úniku 4 tun nebezpečné chemické látky byl zamořen objekt strojovny a část areálu podniku. V podniku bylo čpavkem zasaženo 5 zaměstnanců. Uniklý oblak čpavku byl hnán větrem směrem k jižnímu okraji sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti, kde se nachází domov důchodců. Činnost zasahujících jednotek se zaměřila na vyhledání a záchranu zasažených osob, zastavení úniku čpavku a evakuaci ohrožených osob. Během cvičení byla hodnocena zejména činnost hasičů v nebezpečné zóně, koordinace nasazených jednotek, organizace místa zásahu a činnost řídících štábů.

Na místo okamžitě vyjely jednotky profesionálních i dobrovolných hasičských sborů, které začaly řešit mimořádnou událost. Celá oblast podniku byla uzavřena a v nebezpečné zóně zasahovali hasiči ve speciálních protichemických oblecích. Z prostoru havárie byli postupně vynášeni zranění zaměstnanci, kteří museli projít dekontaminací, byli předáni lékařům a odvezeni do nemocnice. Hasičům se podařilo zabránit dalšímu unikání čpavku a celá oblast byla skrápěna vodní clonou. Při zásahu účinně pomáhali také zaměstnanci podniku, kteří jsou vybaveni ochrannými prostředky pro případ chemické havárie.

Vlivem meteorologických podmínek se oblak uniklého čpavku začal přesunovat směrem k sídlišti Štěpnice. Velitel zásahu vyhlásil III. stupeň poplachu. Následně byl uzavřen průjezd silničním obchvatem města Uherské Hradiště a silnice z Kunovic do Kostelan nad Moravou. Veškerá doprava byla svedena na objízdné trasy a řízena hlídkami policie.

Svolaný Krizový štáb města Uherské Hradiště nařídil evakuaci domova důchodců na sídlišti Štěpnice. Z domu bylo evakuováno na 160 seniorů, kteří byli odvezeni čtyřmi autobusy do bezpečí. Činnost řídili dobrovolní hasiči ve spolupráci s Městkou policií Uherské Hradiště.

Celé cvičení bylo ukončeno kolem jedenácté hodiny. Cílem cvičení bylo nejen prověřit spolupráci složek integrovaného záchranného systému, ale i prověřit funkčnost vzájemného spojení a dorozumívání při řešení mimořádné havárie. Prověřila se prostupnost informací ke krizovému štábu města a schopnost reagovat na vzniklou událost. Toto cvičení bylo největší ve Zlínském kraji v oblasti dopadu na veřejnost, plného uzavření hlavního silničního tahu a v evakuaci značného počtu osob v roce 2005.

Nasazení sil a prostředků jednotek IZS

HZS ZK stanice Uherské Hradiště
CAS 24 1750/80, TA L1, CAS 32 8200/800, užitkový automobil

HZS ZK stanice Uherský Brod
CAS 24 2500/400

HZS ZK stanice Zlín
TA S2, CAS 24 2500/400

JSDHO Kunovice
CAS 24 2500/400

JSDHO Babice
CAS 24 3500/200

ZZS ZK územní pracoviště Uherské Hradiště
sanitní vozy

Policie ČR
osobní automobily

Městská policie Uh. Hradiště
osobní automobily

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet