Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiče opustí 300 lidí z výjezdu

TV Nova přinesla dne 1. 12. 2010 informaci, kterou v reportáži potvrdil i generál Štěpán, týkající se snížení početního stavu tzv. mokrých hasičů, čili osob na výjezdu.

Dle generála Štěpána se propouštění bude ve většině případů týkat pouze větších požárních stanic, tedy těch, kde jsou vyšší početní stavy na směnu. Které to ve finále budou, lze zatím jen spekulovat. Dále bylo uvedeno, že malých stanic se toto nedotkne, protože ty nemají mnohdy početní stavy ani naplněny.

Početní stav výjezdových hasičů by měl být v roce 2011 snížen v rámci úsporných opatření tedy o 300 směnových příslušníků, což je zhruba 5% celkového stavu. V reportáži také zaznělo, že tímto může dojít k prodloužení dojezdových časů, avšak ústy mluvčího ministerstva vnitra Vladímíra Řepky bylo řečeno, že bezpečnost zůstane dle hasičů (zřejmě myšleno GŘ HZS ČR) zachována.

S tímto nemůžeme v žádném případě souhlasit, protože pokud dojde k prodloužení dojezdových časů, bude bezpečnost osob, zvířat a majetku ve vyšším ohrožení! Pokud generál říká, že může dojít k tomu, kdy v případě mimořádné události díky nižšímu početnímu stavu vyjede např. pouze základní technika a ta speciální bude povolána z jiné stanice, je to nasnadě. Když bude hořet, ze stanice vyjede třeba jen družstvo a velká cisterna, přitom bude zapotřebí ještě automobilová plošina, která však pojede z jiné stanice, tímto nutně dojde k větší časové prodlevě a tím pádem ke skutečně vetšímu ohrožení bezpečnosti občanů!

Reportáž můžete vidět zde, obrázek o ní necháváme na vás…

http://tn.nova.cz/…00-muzu.html

Dle kuloárních, nepřímo potvrzených informací, by jednotlivé územní odbory HZS ČR mělo také opustit dalších zhruba 60 osob z řad denních příslušníků. Samotné GŘ však nikdo. Jak se tedy situace kolem tvz. suchých hasičů vyřeší v tomto případě, nelze dnes 100% sdělit.

Sdílet