Středa 3. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pane generále …

Pane generále, Pečlivě jsem si přečetl vaši reakci na odborářskou výzvu. Jsem u sboru už velmi dlouho , pamatuji vaše předchůdce až po pana Stokláska.. On, když byl ve vaší funkci, pravda neměl hodnost Generála, ale dovedl přijít mezi hasiče a normálně se s nimi bavit o jejich názorech. Od té doby takový velitel hasičů v republice nebyl. Arogance, přehlížení a nadřazenost je to s čím se od smrti Pana Stokláska setkáváme. Vy jako hlava českých profesionálních hasičů s těmi obyčejnými přijdete do styku vždy jen v přítomnosti jejich nadřízených, kteří ve strachu o své funkce a docela slušné platy, jsou v pozici.,, Držte hubu a krok." Ale ono je to jedno, Vy by jste se stejně s nimi nebavil, jinak než z pozice nadřazenosti s arogancí vám vlastní.

Musím však reagovat na Vaše slova v dopisu odborům a trošku je upřesnit. Vzhledem k tomu, že jste nikdy nepovažoval za nutné s odbory jednat a váš vztah s minulým předsedou JUDr. Mühlfaitem a tedy i s odbory byl více než špatný, je i Vaše vyjádření cíleně účelové. Vzhledem k tomu, že mám dějinnou povědomost vývoje a chodu celého sboru mohu vám s klidem a bez překrucování skutečností oponovat v mnoha bodech. A nebo je uvést na pravou míru.

Začneme špičkovou technikou v garážích. Musím se na tomto místě zeptat, které garáže máte na mysli. Některých sborů dobrovolných hasičů, kteří již dnes díky vaší špatné koncepci jezdí v lepších autech než profesionálové? Byl tento záměr již před lety koncepcí, která má za úkol zlevnit chod sboru tím, že nenápadně zlikvidujeme profesionální jednotky na minimum a zastoupí je dobrovolní hasiči jako současné druhosledové jednotky? A nebo šlo jen o nekoncepčnost? Jenže ono až začnou ti dobrovolní nahrazovat profesionály, tak dojde k výrazné časové prodlevě. A každý zaměstnavatel se zeptá, jsi hasič nebo můj zaměstnanec? Když bude chtít být hasič, tak bude muset z podniku odejít, a nebo ho prostě vyhodí. A co se stane potom, ten hasič bude za svoji práci chtít plat a tím pádem je z něj zase profesionál. Co se týká výjezdů tak v drtivé většině zásahů dobrovolné hasiče nepotřebujeme. A tím jak je za každou cenu posíláte na výjezdy, jen ničíte obraz o hasičích. Odvolat nejdou a velitel který je pošle domů, je špatný. Potom to vypadá tak, že na místo přijede profesionální jednotka práci zvládá a najednou přijedou dvě auta pro daný zásah nepotřebných dobráků a je z toho v lidských očích jenom fraška. ,,Prosím tě tam hořelo jen pár metrů trávy co tam všichni dělali, to mohli počurat.„To slyšíme od lidí. Děkujeme pane generále a vámi chráněným ,,odborníkům.“ Pěkně mrháte prostředky.

Nehledě k tomu, že se díky vaší politice ozývají dobrovolní hasiči že chtějí být za svoji práci ohodnoceni a JPO II už si docela dělají nároky a hustě pomlouvají profesionály. To už jsme tady zažili po revoluci. Ale já myslel že SDH je označení zájmové , byť společensky prospěšné organizace. To ,,D" tam jasně určuje dobrovolnost a zájmovost, tak o jakých penězích se bavíme? Když to nechtějí dělat, tak ať to nedělají. Mnohde v republice jsou zbrojnice profesionálů docela slušná technická muzea.

Dříve profesionálové dostali techniku, ojeli ji a převedla se na dobrovolné sbory. Vy jste ten, kdo tento zaběhlý systém svojí koncepcí nového pojetí sboru postavil na hlavu a díky šikovným našeptávačům ve vysokých funkcích v dobrovolném zboru, kteří ale mají zároveň postavení ředitelů i u profesionálního sboru bouráte to dobré profesionální na úkor SDH. Čí vy jste vlastně generál? A co se týká toho jak hovoříte, že jsme pro mnoho zemí vzorem, to vám musím dát za pravdu. Po revoluci před dvaceti lety svět přišel nakouknout k nám, jak to ti český hasiči dělají a sedl před dokonalostí norem a vypracovaností systému na zadek. A my frajeři honem koukáme, jak okopírovat anglický systém nebo švýcarský systém, případně rakouský. Setkal jsem se při práci osobně s hasiči z těchto zemí. Při povodních v Praze s Němci. No to byl kabaret, český profík možná nemá některé věci, které jsou u nás drahé, jako je termo puška a různé detektory plynů. Ale práci dělá dokonaleji rychleji a s použitím mozku. Jak říkáte pane generále, že můžeme, použiji Vaše slova ,,diskutovat pouze o adekvátní míře případného snížení bezpečnostního standartu, ke kterému jsme v uplynulých letech cílevědomou prací dospěli a na který je naše obyvatelstvo zvyklé". Přeloženo do češtiny .

Z dokonalosti k vašemu modelu. Zda jednotka vyjede do deseti minut nebo déle, to je jedno a zda se vůbec jednotka sejde je také jedno.Dopoledne je to komedie ve většině SDH a je klika když se sejdou. Potom ale chtějí refundaci mzdy. Dříve výkonné jednotky vyjeli po vyhlášení poplachu do dvou minut. A přijela vycvičená sehraná parta profesionálů. Zasáhli účinně a rychle. V budoucnu si občan bude muset zvyknout, že to tak nebude. A dále k tématu. Oni jsou z Vás, pane generále všichni ti vaši podřízení tak podělaný, že si vám ani nedovolili říci, že zavedení krajských operačních středisek výrazně snížilo operativnost výjezdu.A že okresní operační střediska byla daleko operativnější se znalostí lokality,kam své jednotky vysílaly. Jenže to kdyby jste přiznal tak by okamžitě ztratily oprávněnost zřízení a význam vámi uměle držená krajská operační střediska. Do řeči občana přeloženo: jde o výrazné zpomalení výjezdu a pokud mi někdo nevěří., tak si stopněte dobu od ohlášení na krajské operační středisko a dobu kdy dojde k inicializaci jednotky. Lidé by se nestačili podivovat kolik minut trvá než operační středisko vyhlásí poplach jednotce. Sám jsem byl dvakrát osobně přítomen ohlášení dopravní nehody a zpětně jsem se mohl podívat na časy, kdy bylo ohlášeno a kdy byl vyhlášen poplach pro jednotku. Jednotka vyjede vždy stejně, ve dne v noci do 2 minut. Ale vyhlášení to je něco jiného, v jednom případě trvalo 12!!! minut než krajský operační důstojník aktivoval jednotku. Léta jsem mlčel, ale dnes už nechci a klidně to takto napíši. A zatím každý, kdo na tento fakt poukázal, velmi rychle narazil. Takže jde o výrazné snížení bezpečnostního standartu, který chcete svými dalšími kroky ještě zhoršit. A lidé se nebudou stačit divit. Další věc a zase použiji Vaše slova. ,,Žádné strategické rozhodnutí na úrovni vedení sboru dosud nebylo nikdy přijato bez odborné diskuze".Kolik zůstalo na GŘ hasičů? A jakých? Máte tam dvě patra lampasáků a comanů a pár v koutě se krčících hasičů.

Máte na mysli diskuzi s odborníky, kteří přešli k hasičům od armády civilní obrany a nebo nové, vzdělané, ale bohužel velmi nezkušené ve vysokých propůjčených hodnostech sloužící inženýry.? Kteří neprošli tím základním a to přímou službou na výjezdech. Co takoví lidé dělající rozhodnutí bez konzultace s těmi, o kterých to je, co asi můžou rozhodnout? Vidíme to v praxi, co přibylo nesmyslů přijatých na základě nezkušenosti a od armády. Ono taky co takový bývalý lampasák může vymyslet jiného, než zbytečný lejstro a nebo kontrolu. Ale on to lejstro ani nevymyslel, on ho jen tupě okopíroval od armády. A my, hloupí hasiči si to necháme líbit. Hasiči proti jiným složkám měli řád a smysluplná rozhodnutí. Dnes jsou vaše krajská zařízení škůdci hasičského sboru.

Tady se dostávám k další věci. Říkáte pane generále, koho vlastně odbory zastupují? Správná otázka, jen jste ji trošku podal zavádějící formou. Ale musím vám dát za pravdu odbory nezastupují všechny hasiče. Vzhledem k tomu, že před zřízením zbytečných krajských správ měli hasiči někde okolo 6000 zaměstnanců celkem a víc jak desetinásobně menší náklady.Dnes je asi 6500 směnných hasičů tedy těch, kteří dělají hasičský sbor tím, co lidé vnímají jako pomoc.V tomto počtu je započítán i balík operačních důstojníků,není jich málo, kteří také dělají na směnný provoz. Dále máme něco přes tři tisíce úředníků v uniformách a něco přes tisíc občanských pracovníků,asi 1200. Tedy lidí, kteří nenosí uniformu. A teď to o čem jste tak pěkně účelově zahovořil. V odborech nejsou počítáni pražští hasiči. Ti mají od roku 1991svoje odbory proto, že nechtěli zůstat ve sboru, který usiloval o zařazení hasičů pod služební zákon. Praha chtěla něco jiného, ti chtěli, aby hasiči zůstali pod správami měst.A tehdejší velitel hasičů Prahy a starosta Prahy byli příbuzní, mám na mysli pana Kořána pana Kohouta.

Dnes by z ostatních hasičů po celé republice v době krize byli asi metaři. V Praze je to jiné ,jako se vším.Magistrát města Prahy má dost peněz a svých hasičů si dovede vážit. Tam patrně pane generále chodíte do těch skvěle novou technikou vybavených zbrojnic, na venkově je to jiné. A abych nezapomenul na to, o čem hovořím, zřízením krajských správ bylo přijato plno nových úředníků a ti většinou do odborů hasičů nevstoupili. Taky neměli důvod, oni odbory nepotřebují, oni místo odborů mají generála a z občanských pracovníků je také málo těch, kteří vstoupili do hasičských odborů, celkově je občanských pracovníků asi něco přes tisíc. Suma sumárum odborářů hasičů je přes šest tisíc to znamená, že většina jich je v přímé službě a jen malý podíl tvoří odboráři z jiných jmenovaných skupin. Tedy pane generále, dialog vedete s odbory mokrých činných hasičů. Ne, vámi protěžovaných a za všech okolností chráněných úředníků.

Jenže ty odbory svojí prací a bojem s Vámi ,bojují i za jejich platy. A co říci závěrem, když už se tu hraje na pravdu. Postupně k hasičům připojujete taková místa jako jsou Bučovice, Hlučín, ….Vymýšlí se pro ně uměle náplň práce.Místo toho aby se zbytečný vojenský útvary rozpustily a republiku finančně nezatěžovaly převedou se k hasičům.Dají se lampasákům funkce techniků, aby jim nespadnul plat u hasičů a je to. Jenže to obyčejní hasiči, kteří poctivě pracují a nikdy se neflákali u naší lihovědemagogické (zkratka- líh, demagogie) armády těžce nesou. Mladí hasiči po kurzu na techniky nejsou zařazeni, protože nejsou tabulková místa, proto dělají za míň jak za polovic co uvádíte jako průměrný plat. A co víc tito lidé od armády mají plně započítané roky odsloužené do doby nároku na výsluhu. Takže patnáct let u armády deset let u hasičů a hurá na rentu. Kdopak to asi vymýšlí, že by hasiči, to asi ti odborníci od armády na GŘ. Víte jaké heslo razí v Hlučíně, ,,zašij se, kde můžeš."Víte, co se dnes říká o úrovni kdysi kvalitních přijímacích kurzů. To je promarněný čas s lidmi, kteří o hasičině nic neví. Říká se, že kdo jde učit, tak to je poslední štace u hasičů.Tam jsme to dovedli, k hasičům jsou dnes v drtivé většině přijímáni protekční jedinci. A ti bez úcty k této profesi bezostyšně pomlouvají svůj sbor dříve než odvedli nějakou práci. Proč, no proto že se v přijímacím kurzu setkávají s lidmi, kteří samy očividně o hasičině nic neví.

Je to na jedné straně důsledek kádrové politiky, která je ve stylu bereme jen rodinu a děti kamarádů a v druhé řadě špatného karierního řádu.

Říkáte, že nám jde jen o peníze, to není celá pravda.Máte pravdu v tom, že všem i Vám jde o peníze.Ale jinak je ta Vaše pravda někde jinde. To co se právě děje u hasičů, je příčinou nespokojenosti a obrovské naštvanosti. Zásahový hasič slyší, že se budou rušit stanice, že máme moc mokrých hasičů. Ale na druhé straně vidí úředníky přeplněné krajské správy. Generální ředitelství plné lampasáků a ,,opravdových, zkušených odborníků"na hasiččinu.Je to trošku nepoměr přes šest tisíc směnujících hasičů a čtyři tisíce úředníků. Třeba by si silná vláda mohla myslet, že právě tam je ten prostor na úspory. Nebo má každý hasič svého úředníka pane generále?

O jedné věci o které hovoříte ve svém prohlášení je také třeba se zmínit. Hovoříte tam o tom jaká je práce hasičů o víkendu o svátcích. Máte pravdu, hasič slouží 24 hodin o víkendu o svátcích. Zatím co je úředník doma ve svém útulném křesílku, sleduje telku, či sdílí čas se svými nejbližšími.

Vy, pane generále pošlete na jednání odborů místo sebe ekonoma, který měl hodnost snad podplukovníka, prostě vysokou. Tento člověk chce vést vašim jménem diskuzi s hasiči a když se ho odboráři zeptali po pár jeho zmatených a absolutně nezasvěcených blábolech, jak dlouho vlastně slouží u sboru, odpověděl, že dva roky. A už bylo jasné, že z Prahy přijel zbytečně. Klobouk dolů, prostě machr na hasičské věci. Vaši lidé si z nás dělají jen legraci a pro vás, když hovoříte pane generále, jsou obyčejní hasiči tím posledním, co je u sboru důležité. Hasiči jsou především o hasičích pane generále. Mluvčí hasičů jsou v drtivé většině lidé, kteří viděli oheň tak možná v krbu a zasvěceně hovoří ústy hasičů. Nebo některý z z ředitelů který se chce mediálně zviditelnit. Jako by na každém výjezdu nebyl odpovědný velitel, který je v obraze.A nemusely by se vyhazovat platy na mluvčí.

Je nakupována nekvalitní drahá poruchová technika, zbytečná pro výjezd nepoužitelná, vznášedla, bobři, přepychová služební auta, spousta zbytečných osobních vozidel…Tady si udělejte pořádek. Hasiči musí držet hubu a krok. Všichni krajští úředníci s nimi zametou, kdy si vzpomenou.Udělají kontrolu přijedou s jednou naučenou věcí a dusí na ní hasiče, který musí znát všechno ne jen to co se krajský důstojník pečlivě naučil. A je to komedie když přijede zkoušet krajánek hasiče z něčeho co ten hasič dělá léta při zásazích a on ho tam dusí na nějaké bezvýznamné maličkosti. Obyčejný hasič na výjezdu s těmito krajskými panáčky doslova opovrhuje. Hasiči si nesou obrazy katastrof a mrtvých celý život, všude, jejich duševní stránka je nevratně deformována a zasažena neštěstím druhých.

Udělování medailí u hasičů je fraška, ze které si dělají legraci i v regionálních rádiích. A hejtman zlínského kraje musí do rádia odpovědět. ,,Já jsem medaile za povodně dával na základě předloženého návrhu Krajského ředitele HZS. A že nikdo z těch lidí na povodních nezasahoval, to já nemohu vědět".

Všude jinde je to stejné. Ti, co odvedli práci se nestačí divit, kdo za ně svými ústy pojídá plody jejich dřiny. A z toho, co jsem popsal pramení nespokojenost toho, čemu velíte a věřte, že víme, že může být ještě hůř, ale ta naděje, že to někdo bude dělat lépe než Vy, a hlavně to bude takovej táta hasič, jako byl Stoklásek, je tu s námi. Máte hodně odslouženo a jistě už toho máte plné zuby, my také. Nikdo vám nebude mít za zlé když odejdete na svoji patrně 40000 rentu. Já bych šel hned, ale moje renta mi na život nestačí, mám děti na školách a platím hypotéku. A z renty bych nevyžil.

A to mám odslouženo také hodně let ale na výjezdu, ne jako vy. Jo v zámku je to jiné než v podzámčí. Hasič

Sdílet