Sobota 19. ledna 2019, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

V Moravskoslezském kraji byla sloučena tři poslední operační střediska hasičů v jediné

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) přistupuje, podobně jako profesionální hasičské záchranné sbory v dalších krajích, ke slučování svých operačních středisek.

Odpovídá to přijaté koncepci HZS ČR. V úterý 7. 12. 2010 odpoledne tak již existuje pouze jediné operační středisko pro celý Moravskoslezský kraj – činnost vykonává v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Jeho název je „Krajské operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje“, zkratka KOPIS HZS MSK.

Celé IBC dosud není plně funkční. Do moderního objektu IBC se zcela přesunuli zatím jenom hasiči. Operátoři a operační pracovníci dalších složek – Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a Městské policie Ostrava – se sem budou přesunovat během prosince 2010 a ledna 2011.

Do prosince 2007 sloužilo vždy jedno hasičské operační středisko v každém z šesti okresů Moravskoslezského kraje (tedy šest celkem). K datu 11. prosince 2007 se sloučilo novojičínské s frýdecko-místeckým a také opavské s bruntálským.

Ke 30. září 2008 se sloučilo karvinské s frýdecko-místeckým. Poslední dva roky tedy v našem kraji fungovalo krajské operační středisko v Ostravě (v rámci Centra tísňového volání Ostrava) a dvě sektorová operační střediska – v Bruntálu (pro okresy BR a OP) a ve Frýdku-Místku (pro okresy FM, KI a NJ).

Na činnost hasičů, především při nejrůznějších zásazích u požárů, dopravních nehod, povodní či různých technických pomocí, ani na úroveň poskytování dalších služeb obyvatelům, obcím a organizacím v kraji nemají (a ani v posledních letech neměly) změny struktury operačních středisek hasičů v Moravskoslezském kraji žádný negativní vliv.

V návaznosti na naplňování koncepce Hasičského záchranného sboru ČR „Zaměření rozvoje operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému na úrovni krajů“ ze 14. 11. 2003, budou přestěhována Sektorová operační střediska z Bruntálu a Frýdku Místku a Krajského operačního a informačního střediska HZS MSK (dosud působícího na CTV Ostrava) do budovy Integrovaného bezpečnostního centra MSK v Ostravě.

KOPIS HZS MSK bude vykonávat činnosti, vyplývající pro operační a informační střediska IZS ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, a z dalších prováděcích předpisů a zároveň bude plnit roli operačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Územní působnost je stanovena pro území Moravskoslezské­ho kraje.

Technicky a organizačně bylo zprovoznění KOPIS HZS MSK na novém místě připravováno k 7. prosinci 2010, kdy v odpoledních hodinách plně přebralo veškerou funkcionalitu.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje již rozeslal starostům všech obcí v Moravskoslezském kraji informační dopisy. Dopis byl zaslán také organizacím celokrajského charakteru a velitelům jednotek sborů dobrovolných hasičů. V tuto chvíli už by jej měli mít všichni oslovení starostové, ředitelé, velitelé. Jsou v něm uvedeny všechny důležité kontakty a také ujištění, že sloučením operačních středisek nebude snížena úroveň služeb, které poskytuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje občanům, obcím a organizacím.

Sloučením operačních středisek se dovršil krok, kterým se HZS MSK připravoval na vznik tzv. Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC), ve kterém jsou operátoři složek IZS (hasiči, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a Městská policie Ostrava) přijímají tísňová volání z území celého kraje a vysílají síly a prostředky pro zvládání mimořádných událostí. V IBC jsou umístěny prostory pro práci krizových štábů kraje a města Ostravy, prostory pro vedení, odbornou přípravu a služebnu Městské policie Ostrava a svůj prostor v objektu mají i výjezdové skupiny zdravotní záchranné služby.

Vybudování IBC bylo spolufinancováno EU prostřednictvím strukturálních fondů pro období 2007–2013, podílelo se na něm také ministerstvo vnitra, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Koncepce IBC zcela logicky vychází ze zkušeností s více než patnáctiletým provozem ostravského Centra tísňového volání. Také díky těmto zkušenostem a díky nejmodernějším technologiím můžeme očekávat významný nárůst úrovně zajištění bezpečnosti občanů celého Moravskoslezské­ho kraje.

O IBC přinesl náš server rozsáhlý článek exkluzivně ještě před uvedením do zkušebního provozu.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK