Sobota 16. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči se stále učí

Hasiči-chemici se učili, jak zasahovat u událostí na nebezpečné látky

V těchto dnech se konalo v rámci odborné přípravy příslušníků HZS Pardubického kraje instrukčně metodické zaměstnání techniků chemicko-technické služby (CHTS) v Seči u Chrudimi. Instrukčně metodické zaměstnání bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemicko-technické služby ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, jednoho technika CHTS Hasičského záchranného sboru podniku PARAMO,a.s., Pardubice, dva technici HZS podniku Aliachem,a.s a jednotka opěrného bodu HZS Hradec Králové.
Školení bylo prováděno ve spolupráci s firmou DEKONTA, a.s., která je renomovanou společností poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí. Firma se specializuje na oblast asanace kontaminovaných zemin. V současné době společnost disponuje rozsáhlým materiálním a technickým zázemím. DEKONTA poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí, a to: zpracování a odstraňování nebezpečných odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, nepřetržitá ekologická havarijní služba, konzultační a laboratorní služby. DEKONTA, a.s. je součástí integrovaného záchranného systému České republiky na základě smlouvy o spolupráci s generálním ředitelstvím HZS ČR. Svou působností pokrývá firma celé území České republiky. Společnost DEKONTA disponuje jednotkou požární ochrany, která zajišťuje veškeré činnosti při havarijním zásahu a je zárukou profesionálního přístupu při řešení komplikovaných havarijních situací. Hasičům-chemikům bylo v rámci školení představeno rychlé zásahové vozidlo společnosti DEKONTA Dodge RAM, které je vybaveno základními prostředky ke zdolávání havárií, monitoringu znečištění atd.
Během odborného školení bylo hasičům-chemikům představeno i vozidlo HZS Královéhradeckého kraje, které je určeno pro likvidaci chemických havárií. „Automobil s kontejnerem je opěrným bodem pro chemické havárie, a to pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj,“ uvedl ppor. Libor Bohdanecký, technik chemicko-technické služby Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dodal, že: „automobil je vybaven prostředky i nářadím do explozivního prostředí, odsávacím zařízením, těsnícími polštáři, nerezovými nádobami, čerpadly na nebezpečné látky, dekontaminační sprchou, ochrannými obleky a dalším vybavením na chemické havárie.“ Instruktážně metodického zaměstnání se zúčastnila i firma RLS, s.r.o., která dodává prostředky pro hasiče, a to zejména dýchací techniku, protichemické obleky, obleky proti sálavému teplu a výškovou techniku. „Chemiky jsme seznámili s novou dýchací technikou firmy MSA AUER a novým jednorázovým protichemickým oblekem,“ uvedl Richard Bělohoubek, jednatel firmy RLS.
Hasiči-chemici při školení získávali teoretické, ale především praktické zkušenosti, jak zasahovat u událostí na nebezpečné látky. „Konkrétně se jednalo o metodický nácvik zásahu na výbušnou, toxickou a karcinogenní látku, průzkum zasaženého místa, odebírání vzorků nebezpečené látky, vyhodnocení průzkumu místa, určení nebezpečné látky a praktické provádění dekontaminace hasičů-chemiků,“ uvedl kpt. Ing. Vít Preussler z oddělení chemicko-technické služby HZS Pardubického kraje.
Praktický nácvik byl prováděn v prostředcích maximální osobní ochrany, t.j. v přetlakových protichemických oblecích s dýchací technikou. Zasahující hasiči byli očištěni od nebezpečných látek v dekontaminač­ní sprše.
Sdílet