Sobota 27. unora 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení na DpS – Žeravice

V průběhu prvních listopadových dnů začaly přípravy taktického cvičení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů šestého okrsku okresu Hodonín. Jako cílový objekt byl účelově vybrán dům pro seniory v obci Žeravice.

Objekt domu pro seniory je poměrně rozsáhlá budova, ke které přímo přiléhá budova firemního skladu a přízemní bytová jednotka. Samotná bytová část je třípodlažní budova s vnitřním schodištěm. Přípravné práce probíhaly pod taktovkou organizačního týmu jednotky Žeravice proto, aby se předešlo většině možných chyb a byly použity nově používané prostředky pro nácvik reálných situací při výcviku JSDH Žeravice.

Jedním z důležitých vylepšení cvičení bylo také to, že se dozoru a následného vyhodnocení rádi chopili dva příslušníci HZS JMK, což mělo velmi kladný vliv na vážnost vyhodnocení.

Délka schvalovacího procesu také zapříčinila to, že stanovený termín cvičení připadl do meteorology předpovídaného ne příliš vlídného počasí sněhové kalamity, kdy i venkovní nízká teplota ještě více zhoršovala podmínky. Bylo rozhodnuto, dne 4. 12. 2010 v 14:20 hod. bude vyhlášen poplach JPO III Žeravice, Bzenec, Syrovín a JPO V Moravský Písek, povolána bude také již zaniklá JPO V Těmice(z důvodu sepsání smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku PO).

Plán cvičení přiděloval každé z jednotek místo a způsob provedení úkolů, které pro ně byly stanoveny. Nejvíce úkolů měla místní jednotka, která na místo dorazila s CAS 32 6000/100 S3R a DA 12 L1Z v počtu 18 hasičů včetně organizační čety, jedním z jejich úkolů, byla také záchrana zraněné osoby, kterou v tomto případě představovala figurína (80 kg) vyrobená pro trénink TFA teamu JSDH Žeravice. Tato figurína byla umístěna na vnitřním schodišti budovy, které bylo zadýmeno umělým kouřem. Zasahující hasiči používaly dýchací techniku, osoba byla vynesena před budovu, kde byla uložena na nosítka a přenesena na místo simulovaného stanoviště ZZS. Do 2.NP byl následně natažen útočný vodní proud C, pro větší využití přítomných hasičů si obsluha proudu vyžádala posily v podobě pěti hasičů s DT. První přespolní jednotkou, která dorazila, byla JPO V Těmice. Tato již zaniklá jednotka dorazila dodávkou a jejím úkolem bylo zřízení čerpacího stanoviště u požární nádrže. Jako další dorazili hasiči z obce Syrovín s CAS 25 2500/400-S2Z, jejich úkolem bylo vytvoření dvojice obranných proudů C, z nichž jeden byl ustaven na přiléhající rovné střeše skladu. Následoval příjezd JSDH Moravský Písek s CAS 25 2500/400-S2Z a Bzenec s CAS 25 2500/400-S2Z. Jednotka z Moravského Písku také zbudovala jeden obranný proud C na rovnou střechu pomocí nastavovacího žebříku. Jednotce Bzenec pak připadla kyvadlová doprava vody od čerpacího stanoviště. Tři hasiči ze Bzence byli nasazeni s DT uvnitř objektu k likvidaci simulovaného požáru. Pro určení směru proudění zplodin hoření byla zapálena dýmovnice na rovné střeše přiléhající bytové jednotky. Po nahlášení lokalizace a likvidace provedla JSDH Žeravice přetlakovou ventilaci prostoru schodiště. Tímto bylo cvičení ukončeno a byl vydán povel k přípravě k odjezdu. Následně se všichni zasahující hasiči přesunuli do prostor garáží hasičské zbrojnice v Žeravicích, kde příslušníci HZS provedli hodnocení cvičení a také hodnocení jednotlivých jednotek.

Mrzlo, silnice byly pokryty uježděnou vrstvou sněhu a všudy přítomná mlha, která se těsně před poplachem lehce zvedla, vypovídala o tom, že cvičení bude probíhat za ztížených podmínek. I tak byly dodrženy všechny cíle plánovaného cvičení a byly uvedeny jednotlivé nedostatky, teď už je řada na jednotlivých velitelích, aby nedostatky odstranily. Taktické cvičení obdrželo od příslušníků HZS kladné hodnocení a bylo velmi vítáno, zároveň byla dohodnuta další podpora ze strany HZS a to formou společného výcviku. Za JSDH Žeravice lze říci, že hlavní důvod pořádání cvičení byl splněn, jímž bylo získání nezávislého hodnocení jednotky pro nasměrování dalšího výcviku a odborné přípravy, o kterých si jistě na www.pozary.cz ještě přečtete.

Závěrem je třeba poděkovat obecnímu úřadu Žeravice, že toto cvičení umožnil v prostorách DpS, dále HZS JMK za pečlivý a zkušený dozor a také Igoru Čechalovi za zapůjčení přístroje na výrobu umělého kouře.

Foto: JSDH Žeravice
Za JSDH Žeravice: Pohanka Martin

Sdílet