Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Představujeme: SDH Praha 11

Sbor dobrovolných hasičů v Praze – Chodově byl založen v roce 1894 a patří tak k nejstarším občanským sdružením působícím na území dnešní městské části Prahy 11 – Jižního Města.

K hlavním úkolům SDH patří organizace činnosti jednotky požární ochrany městské části Praha 11 včetně odborné přípravy členů jednotky a údržby požární techniky. Jednotka spadá do kategorie JPO V/2 a je zařazena v poplachovém plánu HZS hl. m. Prahy. V letošním roce vyjížděla JSDH dosud k 15 případům, z toho byl jeden požár stohu, 7 výjezdů souviselo s přívalovými dešti na začátku letošního léta a 7 zásahů bylo v rámci záchranných prací a odstraňování následků po katastrofální povodni v Praze.

Jednotka je vybavena technikou CAS 25 – Š 706 a PPS 12. Zlepšuje se vybavení zásahovou výstrojí. Díky dotacím z rozpočtu hl. m. Prahy byla jednotka postupně vybavena zásahovými oděvy Zahas a Deva, přilbami Schuberth a Gallet a zásahovou obuví Haix. Pro zásahy v městském prostředí Jižního Města s množsvím výškových budov, sklepů a podzemních garáží zatím značně chybí dýchací technika.

Nedílnou součástí práce dobrovolných hasičů je preventivní činnost, propagace požární ochrany a výchova mládeže. Ve sboru působí oddíl mladých hasičů, který nabízí zajímavé využití volného času pro děti a mládež z Jižního Města i dalších částí Prahy. Každoročně je pořádán letní dětský tábor. Hasiči Prahy 11 se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí, na kterých zajišťují požární a zdravotnickou asistenci a často také ukázky požární techniky. Pro školní mládež je organizována výtvarná a literární soutěž „Požární ochrana očima dětí“.

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov sídlí po mnoho let v hasičské zbrojnici zřízené v přízemí domu s číslem popisným 1076 v ulici Květnového vítězství, téměř naproti požární stanici č. 4 HZS hl. m. Prahy. V příštím roce však dobrovolní hasiči opustí oblast svého více než stoletého působení a přestěhují se do zrekonstruovaného objeku bývalé blokové kotelny v Bohúňově ulici na sídliště Háje. Požadavky na rekonstrukci byly kladeny tak, aby zbrojnice v budoucnosti nebránila případnému zařazení JSDH do vyšší kategorie nebo získání modernější zásahové techniky.

Nový objekt umožní garážování dvou požárních automobilů do velikosti CAS 32, garážování další techniky (např. požárních přívěsů) a uskladnění technických prostředků jednotky. K dispozici bude zasedací místnost, malá dílna, hygienické zázemí, čistá šatna a další prostory potřebné pro činnost sboru. Sbor dobrovolných hasičů tak díky vstřícnému přístupu městské části Praha 11 získá moderní prostornou zbrojnici.
Sdílet