Pondělí 18. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pro školy bezpečnější

Ve dnech 21. a 22. 6. 2005 se profesionální hasiči z Kroměříže zúčastnili pilotního projektu bezpečných škol v Kroměříži.

Po oba dny jsme organizátorům akce zabezpečovali ukázku činnosti hasičského záchranného sboru, cvičného hašení budovy školy, ukázku naší výstroje i výzbroje. Děti prvního i druhého stupně ze Základní školy Zachar se mohly podívat na vybavení profesionálních záchranářů a hasičů. Ukázky byly doplněny stanovištěm osobní ochrany a ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech, kterou mají na starosti také profesionální hasiči.

Projekt bezpečných škol zahrnoval při akci cvičnou evakuaci dětí z budovy školy, osobní ochranu před požárem a návštěvu několika specializovaných pracovišť členů integrovaného záchranného systému.

Děti se tak dostaly nejen na stanoviště profesionálních i dobrovolných hasičů, ale i na stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kroměříž a Českého červeného kříže. Zde si osvojily zásady poskytování první pomoci a mohly si vyzkoušet jednoduché prostředky pomoci v případě zranění kamaráda.

Na dalších stanovištích se děti seznámily s činností vojáků Armády ČR v oblasti civilní ochrany a jejich pomocí při mimořádných událostech. Zajímavým stanovištěm byla osobní ochrana a pohyb v chemicky zamořeném prostředí, kde se děti chránily individuálními prostředky např. sáčky, pláštěnkami apod. Jeden z žáků si dokonce z domu přinesl soukromou ochrannou plynovou masku. Příjemným zpestřením odborné stránky celé akce byla i stanoviště pro zdokonalení fyzické zdatnosti a obratnosti.

Projekt bezpečných škol naplňuje koncepci a vize státu o dostatečném informování veřejnosti v oblastech ohrožení mimořádnou událostí a správnou reakci na jejich zvládnutí ze strany veřejnosti. Projekt zahrnuje společnou činnost organizací ministerstev vnitra, školství, zdravotnictví atd., která se účastní jednotné koncepce ochrany obyvatelstva v ČR.

V případě dobrého hodnocení a zvládnutí celého projektu bude podobná akce nabídnuta i dalším školám.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet