Úterý 11. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dotace pro nové cisterny JSDH se snižují

Z důvodu úsporných opatření byla snížena maximální výše dotace na reprodukci požární techniky pro dobrovolné jednotky obcí pro rok 2011 na 1 mil. Kč.

V investičním podprogramu je pro tyto účely vyčleněno 10 mil. Kč. Obce byly požádány o vyjádření, zda mají za uvedených podmínek (snížení dotace) i nadále zájem.

Z 32 obcí má i za nových podmínek o dotaci zájem 26 obcí a ty, které odřekly, byly ze seznamu vyřazeny.

Nový pořadník je momentálně u generálního ředitele ke schválení a pak bude vyvěšen na webových stránkách GŘ HZS ČR a samozřejmě také na našem serveru.

Obce, které nebudou dotací uspokojeny, budou zařazené jako náhradníci.

Ilustrační foto

Sdílet