Úterý 11. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové krajské operační středisko s příjmem tísňové linky 112

Krajský standardizovaný projekt HZS Karlovarského kraje je dílčím projektem v rámci celkového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“.

V rámci tohoto projektu jsou stávající operační střediska hasičů s centry pro příjem tísňového volání evropské tísňové linky 112 modernizována tak, aby se zrychlil a zkvalitnil příjem žádosti o pomoc od občanů.

Celkovým projektem bude nastaven a budován jednotný standard operačních středisek všech základních složek IZS, tedy hasičů, policie a záchranné služby. V rámci tohoto projektu bude pomocí nasazení moderních informačních a telekomunikačních technologií zajištěna vyšší úroveň vzájemné spolupráce základních složek IZS.

V případě získání finančních prostředků na realizaci Krajského standardizovaného projektu HZS Karlovarského kraje bude vybudováno v prostorách stávajícího ředitelství HZS Karlovarského kraje nové krajské operační a informační středisko s telefonním centrem tísňového volání 112 (KOPIS a TCTV 112). V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení (hardware). Jedná se zejména o servery a ostatní prvky infrastruktury, které jsou nezbytné pro zajištění realizace projektu a chodu navrhovaného řešení. Dále se jedná o vybavení jednotlivých pracovišť příjmu tísňového volání a telekomunikační vybavení a také aplikační vybavení (software). Součástí je i samotné vybavení střediska, především pak speciální pracovní stoly pro operátory.

Realizace Krajského standardizovaného projektu HZS Karlovarského kraje je zaměřena na dosažení následujících cílů:

• Nezvýšit provozní náklady operačního střediska • Zefektivnit poskytování pomoci občanům při mimořádné události • Zvýšit účinnost operačního řízení • Zvýšit účinnost tísňového volání • Zvýšit přesnost lokalizace mimořádné události • Zrychlit zahájení činnosti všech nezbytných základních složek IZS • Zkrátit čas přepravy sil a prostředků záchranářů na místo mimořádné události • Zajistit jednotnou technologii pro příjem tísňového volání • Zajistit všestranný tok operačních dat • Vytvořit podmínky pro nasazení navigačních systémů • Zajistit sdílení vizualizace operační situace

V současné době využívá každá základní složka IZS vlastní aplikační vybavení určené pro podporu příjmu tísňového volání a operačního řízení sil a prostředků. V případě požadavku na společný zásah více než jedné základní složky IZS u mimořádné události nebo krizové situace je tento zásah řízen pomocí operačního řízení jednotlivých složek a informace o požadavku na společný zásah je od jedné k další základní složce IZS předávána formou datové věty z TCTV 112 (v případě předávání informace od HZS ČR) nebo telefonicky po dokončení příjmu tísňového volání (v případě předávání informace od PČR a od ZZS).

Projekt garantuje zlepšení informačního systému operačního střediska HZS Karlovarského kraje s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb HZS a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a operabilitu.

Projekt je nyní v přípravné fázi, kdy začal pracovat Krajský tým pro realizace Krajského standardizovaného projektu HZS Karlovarského kraje. Ten nyní zpracovává studii proveditelnosti a další potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci. Ta by měla být podána v roce 2011, samotná realizace projektu by se pak uskutečnila v roce 2012. Celkové náklady krajského projektu HSZ Karlovarského kraje budou pohybovat ve výši cca 28 milionů korun. Z toho 85 % by měla hradit dotace Integrovaného operačního programu Evropské unie, zbylou část pak finanční spoluúčast ČR v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra.

TCTV 112 v Karlových Varech přijalo v roce 2009 celkem 184 196 volání na linky 112 a 150, v roce 2008 to bylo 189 231 volání. KOPIS HZS Karlovarského kraje v roce 2009 řídilo 3152 událostí s účastí jednotek IZS, v roce 2008 to bylo 3375 událostí. Za jedenáct měsíců roku 2010 už Krajské operační středisko HZS Karlovarského kraje řešilo 3751 událostí.

Foto 1 KOPIS 2010, 2 KOPIS 2004

Martin Kasal
tiskový mluvčí
HZS Karlovarského kraje
Sdílet