Pondělí 25. března 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

OHLÉDNUTÍ: Povodně 2010 v Petrovicích u Karviné

Byl poklidný květen, ale vše začalo několikadenním deštěm. Občané prožívali další z deštivých víkendů a nikoho by ani ve snu nenapadlo, jaké peklo si někteří z nich v následujících dnech prožijí.

16. května zasedal v obci Krizový štáb. Krátce po 11. hodině dopoledne byl naší jednotce vyhlášen pomocí SMS poplach. Nařízení znělo jasně, dostavte se do požární zbrojnice, blíží se povodeň.

Předpověď meteorologů nebyla nijak příznivá a obec se snažila neponechat nic náhodě. V době, kdy jsme se dostavili do požární zbrojnice v Petrovicích u Karviné – Dolních Marklovicích, už byl na řece Petrůvce v obci vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Místní jednotky z Marklovic a ze Závady jezdily po obci a za pomocí megafonu oznamovali obyvatelům vyhlášení povodňové pohotovosti.

Trvalo zhruba hodinu a v obci byl vyhlášen stav ohrožení. Jednotky v rychlosti oznámily vyhlášení stavu ohrožení v obci a začaly se shromažďovat u místního zdravotního střediska, kde měl každou chvíli dorazit písek. Voda stoupala velice rychle a tak bylo potřeba evakuovat některé obyvatele. Již v tuto chvíli bylo jasné, že místní jednotky nejsou schopny situaci samy zvládnout.

Část jednotky JSDH Dolní Marklovice prováděla evakuaci obyvatel, další členové plnili pytle s pískem a někteří pomáhali se stěhováním nábytku z ohrožených domů.

Během několika chvil do Petrovic dorazili profesionální hasiči z Karviné a dobrovolné jednotky z Doubravy, Dětmarovic, či Karviné – Hranic. Většina hasičů pomáhala s pytlováním. Pro pytle si obyvatelé v jednu chvíli jezdili i sami osobními vozy, aby tak co nejrychleji zabezpečili své domovy. Zbytek pytlů rozvážely jednotky SDH Závada a SDH Marklovice.

Byla postavena hráz na Návsí, na cestě směrem k Loveckému Zámečku. Zbytek pytlů hasiči rozvezli k ohroženým domům do částí obce Pustky, do Marklovic k dřevěnému kostelíku a zbytek písku putoval do Závady, kde bylo nutno zabezpečit domy poblíž hraničního přechodu. Část pytlů si hasiči ponechali v zásobě, pro případ, že by bylo v některých částech obce nutno písek dodat. S pytlemi dorazil také Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze stanice v Karviné. Ten přivezl na voze KA Mercedes Actros stovky pytlů.

HZS MSK poskytl obci vozidlo CAS 32 T815, které obec potřebovala pro převoz občanů přes zatopené silnice. Některé části obce totiž byly zcela odříznuty od světa a vozidla místních sborů už nebyla schopna vodou projet. Cisternový automobil převážel občany v Dolních Marklovicích. Vše probíhalo bez problémů až do chvíle, kdy byl vyhlášen stav ohrožení i v Karviné.

Všechny jednotky HZS MSK ze stanice v Karviné byly odvolány právě tam, protože začínala evakuace karvinských částí Darkov a Doly. Obec byla nyní rozdělena řekou na několik částí a někteří lidé nebyli schopni dostat se ke svým domovům. Jen díky vstřícnosti místních zemědělců, se lidé mohli po několika hodinách dostat přes zatopené silnice. Místní farma poskytla traktory, které byly využity pro převoz občanů. Veškerý převoz probíhal v koordinaci s místními dobrovolnými hasiči.

Hráz na Návsí dlouho úspěšně zadržovala vodní nadílku a dělila tak tamní obyvatele od zkázy. Hráz však nápor vody nevydržela a po několika hodinách došlo i přes ústavičné zpevńování k jejímu protržení. Hasiči během povodní rozváželi lidem do zatopených oblastí základní potraviny.

Jednotka z Dolních Marklovic během povodní několikrát odčerpávala vodu ze sklepů na kopcích, kde se voda dostala díky dlouhodobému dešti. Po opadnutí hladiny řeky odčerpali hasiči jen v Marklovicích vodu z 12 domů a sklepů. V Závadě pak bylo použito velkoobjemové čerpadlo z Kladna, které bylo při druhé povodni použito i na Návsí. Do obce následně dorazila i těžká technika hasičů z Havířova a Záchranného útvaru z Hlučína.

Marklovičtí hasiči prováděli po odčerpání sklepů rozvoz čistících prostředků a nářadí, které lidé s otevřenými náručemi přijímali.

Po dokončení základních operací byla jednotka vyslána do Karviné – Darkova a následně do Louk, kde pomáhala s odčerpáváním vody a s odklízením následků povodně.

Další bolestivá rána přišla 2. června, kdy do Petrovic dorazila velká voda znovu. Povodeň však nyní byla výrazně menší. Hasiči zpevňovali hráze a pomáhali stěhovat nábytek a elektroniku. Po opětovném opadnutí hladiny odčerpali vodu ze zatopených sklepů a tím povodňovou činnost ukončili.

V nejhorších chvílích dosahovala hladina řeky Petrůvky, na měřidle v polské obci Zebrzydowice, více jak 4 metrů. Průtok této řeky, která má za normálního stavu šířku sotva 4 metry a výšku hladiny necelý půlmetr, byl v nejhorších chvílích 65 metrů krychlových za sekundu. Celkem bylo při povodni postiženo 137 domů. 40 domácností bylo zatopeno. 2 hasičské sbory, které v obci fungují, poskytly během povodní 36 svých příslušníků, kteří se hasičině věnují ve svém volném čase.

Místním hasičům poděkoval i Ředitel územního odboru Karviná pan plk. Ing. Ivo Pieter: „Do záchranných a likvidačních prací byly zapojeny všechny síly a prostředky integrovaného záchranného systému. Mezi těmito složkami sehrály velmi důležitou roli jednotky dobrovolných hasičů, zřízené a podporované i Vaší obcí. Bez těchto lidí, kteří neváhali a veškerý svůj čas věnovali pomoci druhým, a to dokonce i v případech, že sami byli postižení přívalem vody, bychom problémy s povodněmi nezvládli. Děkuji Vám za umožnění zásahu Vašich jednotek a jejich podporu a zároveň vyslovuji poklonu jejich profesionalitě a nasazení!“

V současné době se v obci budují protipovodňové hráze, které by měly zlepšit povodňovou situaci v celé obci. Nezbývá, než popřát občanům pevné nervy a krásné počasí.

Video zachycující celkovou situaci v celé obci

Video zachycující 2. vlnu povodní, která přišla v červnu

Záběry Petrovických hasičů – byly pořízeny v době kdy nebyla situace tak kritická

Pavel Jaňurek

Zdroje informací: Záznamy SDH Dolní Marklovice, Petrovický Zpravodaj.
Videogalerie: Ze záznamů občanů a SDH Dolní Marklovice.

Sdílet
Banner recyklujte s hasici 970 OK