Pondělí 25. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Plzni mají novou Scanii

Nová požární stanice Plzeň – Košutka byla ve středu 13. července 2005 od 14.00 hodin dějištěm slavnostního předání nové automobilové cisterny CAS 24 na podvozku SCANIA plzeňským profesionálním hasičům.

Klíč od vozidla předal řediteli HZS Plzeňského kraje pplk. Ing. Salivarovi primátor města Plzně Ing. Miroslav Kalous. Nové vozidlo zakoupil Magistrát města Plzně za 7,5 milionu korun a HZS Plzeňského kraje, územnímu odboru Plzeň, ho dal do užívání na dobu 4,5 roku. Vozidlo budou využívat příslušníci ze stanice Pobřežní. Po uplynutí dohodnuté doby bude vozidlo vráceno zpět Magistrátu města Plzně a ten ho přidělí některé z vybraných dobrovolných jednotek dislokovaných na území města Plzně. Cílem smlouvy podepsané mezi Magistrátem města Plzně a HZS Plzeňského kraje je vylepšení vozového parku u HZS a následně pak obměna zastaralé techniky u vybraných jednotek SDH. Každý rok by měl HZS Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň, dostat do užívání na zápůjčku jedno vozidlo a tato spolupráce by měla trvat s výhledem po dobu minimálně pěti let.

Vozidlo je vybaveno vyprošťovacím zařízením LUCAS, osvětlovacím zařízením s vlastním osvětlovacím agregátem, přetlakovým ventilátorem, motorovou a rozbrušovací pilou, dvěma žebříky na nástavbě vozidla, z nichž jeden dosahuje výšky 12 metrů a druhý je tvořen čtyřmi díly nastavovacího žebříku, dýchací technikou, speciálními obleky. Je tam místo na plovoucí čerpadlo a vozidlo je opatřeno nádrží na 3.200 litrů vody a 400 litrů pěnidla. Je vybaveno rovněž vysokotlakem.

Primátor města v krátkém projevu mimo jiné ocenil práci plzeňských profesionálních hasičů při ochraně životů a majetku Plzeňanů a poděkoval jim za práci. Krajský ředitel hasičů ve svém vystoupení poděkoval primátorovi a zastupitelstvu města Plzně za vozidlo i za spolupráci s HZS. Započatá spolupráce dle jeho slov zlepší technické vybavení profesionálních hasičů a posléze i vybavení hasičů dobrovolných.


Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet