Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení – hrad Český Šternberk

Dne 22. 7. 2005 v 09:30 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení na hrad Český Šternberk.

Obec a hrad Český Šternberk leží v kopcovité oblasti Vlašimské pahorkatiny v chráněném údolí Brtnického potoka, na 75. říčním km řeky Sázavy.
Hrad vyniká mezi ostatními hrady nejen svou dominantní polohou na skalnatém ostrohu, ale především vlastní stavbou, která dodnes prozrazuje složitý pevnostní charakter tohoto sídla.
Hrad v dnešní podobě se skládá z hlavního sídla s expozičními prostorami přístupnými veřejnosti a obytné části, ve které trvale žije majitel hradu pan Zdeněk Šternberk.
Jde o rozlehlou kamennou stavbu obehnanou opevněním.
V 18. stol. byl k hradu přistavěn Dolní zámek. Na nádvoří, které tím vzniklo, začíná prohlídkový okruh.
Hlavní budova hradu nebyla za dobu své existence nikdy zasažena požárem, Dolní zámek byl však požárem zničen v roce 1951.

Námět cvičení:

Požár budovy Dolního zámku s nutností ochrany hlavní budovy hradu proti rozšíření požáru.

Cíl cvičení:

Prověřit dostupnost objektu hasičskou technikou.
Procvičit efektivní nasazení jednotek.
Procvičit dopravu vody na požářiště v extrémních podmínkách.
Zajistit plynulou dodávku vody 1200 l/ min z čerpacího stanoviště pro dva úseky.
Koordinovat činnost jednotek na třech vzdálených úsecích, bez možnosti vizuálního kontaktu.

Jednotky a technika:

HZS Stanice Benešov:

CAS 25 LIAZ
CAS 25 T 815
AZ 30 Camiva

HZS Stanice Vlašim:

CAS 24 T 815

JSDH Divišov:

CAS 25 Š 706
DA 12 + PS 12

JSDH Vlašim:

CAS 32 T 148

JSDH Domašín

CAS 25 Š 706

JSDH Postupice

CAS 25 Š 706

Průběh akce:

Objekt byl rozdělen na tři úseky, do kterých byly po vyhlášení poplachu směrovány operačním střediskem Benešov jednotky tak, aby na každém úseku byla vždy profesionální jednotka doplněna jednotkou dobrovolných hasičů.
Toto se z hlediska taktiky řízení zásahu a spojení ukázalo jako rozhodující.

Úsek 1 – Dolní zámek (místo požáru)
Úsek 2 – Horní nádvoří (řízení dálkové dopravy a ochlazování objektu)
Úsek 3 – Čerpací stanoviště

Vytvořeno:
1. čerpací stanoviště u řeky
PS 12 + dvě plovoucí čerpadla
CAS 25 Š 706
CAS 32 T 815

2. Útok – dopravní vedení s rozdělovačem, 2 C proudy směr Dolní zámek, později doplněno třetím C proudem.
CAS 24 T 815
CAS 32 T 148
CAS 25 Š 706

3. Dopravní vedení suchovodem na horní nádvoří cca 140m (převýšení 65 m, členitý svah, 15m hradby), dále dopravní vedení hadicemi po horním nádvoří a ochozu hradu cca 180 m k první zasahující jednotce.

4. Dopravní vedení hadicemi souběžně se suchovodem na horní nádvoří do CAS 25 a dále na výškovou techniku (žebřík – proud B, proudnice na koši, převýšení cca 90m)
CAS LIAZ
AZ 30 Camiva
CAS 25 Š 706

Vzhledem k takticky správnému použití přetlakových ventilů, kulových ventilů a rozdělovačů se ukázalo, že je možné bez rizika tlakových rázů, a tím i rizika poškození hadic nebo čerpadel regulovat tlak nebo uzavírat vedení na kterémkoli z úseků.
Uzavírání vedení, odvodnění i zavodnění bylo bez problémů, tlakové poměry do 9 atm.
Při překonávání hradeb byla využita horolezecká technika.

Spojení Matra kanál K, spolupráce profesionálních i dobrovolných jednotek bezchybná.

Cvičení proběhlo úspěšně díky pochopení a příkladné spolupráci majitele hradu
Český Šternberk pana Zdeňka Šternberka, který se o práci hasičů vždycky zajímal, sledoval průběh celého cvičení a po jeho ukončení osobně provedl zasahující
příslušníky hradem.

Martin Kučera
velitel zásahu
Sdílet