Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

MOSTY 2005

Místo a datum, které se dobře pamatuje: Sazka Aréna, 2. října Andrea Bocelli, 3. října MOSTY 2005. Včas přihlášeným účastníkům semináře MOSTY se skýtá ojedinělá možnost v rámci semináře nejen o požární prevenci nahlédnout do útrob této nejmodernější multifunkční stavby pro sportovní, kulturní a společenské akce v Evropě.

Před dvěma lety si organizátoři z HZS hl. m. Prahy, v roce 150. výročí založení sboru, dali do vínku každé 2 roky uspořádat celodenní seminář a pod názvem Mosty tak symbolicky propojit nejen historii se současností, ale hlavně ukázat vazby mezi na první pohled nezáživnou požární prevencí a akční represí. Tomu odpovídala skladba témat a bude tomu tak i letos. Po tzv. inteligentní budově hotelu Holiday Inn přichází na řadu Sazka Aréna, k níž hlavní organizátor pplk. Bc. Ljubica Rážová říká:
„Rádi bychom představili tento výjimečný objekt jednak z pohledu koncepce požárně bezpečnostního řešení, vlastní realizace požárně bezpečnostních zařízení a jejich vazby na zajištění úspěšného zásahu všech složek IZS až po krizové a havarijní plánování a účast orgánů samosprávy a státní správy na jeho přípravě a realizaci.“ L. Rážová věří, že účastníky zaujme požárně bezpečnostní zařízení stavby, volba typů, jejich dimenzování či moderní trendy. K těmto tématům vystoupí přední odborníci s nejnovějšími poznatky a mj. s velmi zajímavými výsledky posledních zkoušek porovnání účinnosti ochrany ocelových konstrukcí nátěrem a skrápěním.
Dále bude následovat blok přednášek k řešení vnitřní a vnější bezpečnosti objektu, zajištění bezpečné evakuace a požárního zásahu včetně otázky zajištění přenosu dat a zajištění spojení, organizace řízení mimořádné události, úlohy operačních středisek a spolupráce složek IZS při hromadné záchraně osob a jejich evakuaci při mimořádné události velkého rozsahu zaměřené na aspekty medicíny katastrof.
Seminář bude zakončen součinnostním cvičením a účastníci budou mít možnost prohlédnout si Sazka Arénu od „hlavy k patám“ tedy od střechy po podzemní podlaží a vybrané technické prostory.
Nezapomeňte – pondělí 3. října 2005 od 9 hod. Sazka Aréna vítá účastníky semináře MOSTY 2005. Zájemci o účast by měli co nejdříve kontaktovat organizátora – HASTO (Společnost Hasičská stopadesátka) sídlící na adrese HZS hl. m. Prahy, paní Jitku Maudrovou na email: maudrova@hzs.mepnet.cz nebo písemně na adrese HZS hl. m. Prahy, seminář MOSTY 2005, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 a obratem jim bude zaslána přihláška.

Petr Ludvíček
Sdílet