Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cyklistika – PROSTĚJOV 14. 8. 2005

XI. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ V SILNIČNÍ CYKLISTICE

pořádá :
MV – generální ředitelství HZS ČR,
HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
Sportovní klub při HZS Olomouckého kraje,
Odborový svaz hasičů ZO ÚO Prostějov,
Česká asociace hasičských důstojníků

Zdravotnické zajištění: Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
Datum závodu: neděle, 14. srpna 2005, v 10.00 hod.
Místo startu : obec A L O J Z O V

Přihlášky: do 5. 8. 2005
1.) písemně na adresu HZS Olomouckého kraje
ÚO Prostějov
Wolkerova č. 6
796 01 Prostějov.
2.) emailem: jiri.vrba@hzsol.cz

Startovné: 100,– Kč, v termínu přihlášený příslušník
200,– Kč, nepřihlášený příslušník
Startovné se bude hradit při prezentaci
Prezentace: V místě startu od 8:00 do 9:30
Závodníci jsou povinni při prezentaci předložit
služební průkaz příslušníka HZS nebo PČR.
Start závodu: v 10:00 hodin před hostincem v obci AlojzovTrať závodu: zvlněná po silnicích III. třídy Alojzov, Myslejovice,
směr Otaslavice, Vincencov, Vranovice, Dětkovice,
Určice, Alojzov
Délka okruhu : 16,2 km, převýšení cca 150 m

Kategorie: Profesionální hasiči

A – do 35 let 81 km – 5 okruhů start v 10:00 h
B – 35–45 let 64,8 km – 4 okruhy start v 10:00 h
C – 45–55 let 48,6 km – 3 okruhy start v 10:03 h
D – nad 55 let 48,6 km – 3 okruhy start v 10:03 h
F – ženy 16,2 km – 1 okruh start v 10:03 h
Osobnosti 16,2 km – 1 okruh start v 10:05 h

Závodu se mohou zúčastnit i příslušníci Policie ČR a to v jednotlivých věkových kategoriích. Vyhodnocení policistů proběhne samostatně.

Předpis:
Závodí se za částečně omezeného provozu dle pravidel ČSC.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, řídit se pokyny Policie ČR, rozhodčích a pořadatelů. Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody jimi způsobené. Změna tratě a termínu závodu vyhrazeny.

Podmínky prezentace: služební průkaz, průkaz občanského zaměstnance,
úhrada startovného, cyklistická přilba, nerozhoduje
registrace.

Ceny: za první tři místa v kategorii HASIČI budou uděleny poháry
a věcné ceny. Každý závodník obdrží občerstvení a upomínkový
předmět.Ubytování: Ubytování si zajišťuje každý sám. Je možné zajistit nocleh v objektu HZS na centrální stanici Prostějov v prostorné učebně a v tělocvičně. Zde je nutné předem se na ubytování přihlásit součastně s přihláškou na závod a dále vzít si s sebou karimatku, případně lehátko a spací pytel. K dispozici je sprcha, WC, TV, malá kuchyňka.
Ubytování v prostorách HZS je zdarma.

Přihláška

Na XI. ročník MČR v silniční cyklistice hasičů profesionálů

Prostějov 14. 8. 2005


HZS …………………………………­………………..

Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….

Ubytování:v pros­torách HZS : Ano Ne


Datum :


---------------------------------
razítko organizace-----------------------------------
podpis služebního funkcionáře
Sdílet