Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Frame Control No.173

Co se skrývá pod tímto názvem jsme se zeptali na stánku firmy Klika BP s.r.o., v pavilonu A1.

Flame Control No 173 je bobtnavý, vysoce elastický ohnivzdorný nátěr, sloužící k zajištění vysoké požární odolnosti vnitřních i vnějších ocelových, železných či pozinkovaných konstrukcí proti požáru. Používá se také v leteckém průmyslu pro zajištění maximální ochrany lehkých kovů, např. hliníku a hořčíku, proti ohni.

No 173 má výjimečné vlastnosti: velmi vysokou ohnivzdornost, dokonalou přiléhavost také k jiným kovům, elastičnost, odolnost vůči praskání v podmínkách vibrací, otírání a vysokou odolnost proti korozi. Díky malým tloušťkám kladených nátěrů lze dosáhnout hladké konečné úpravy povrchu.

Dokonalá přiléhavost k hliníku a jeho slitinám.

Společnost KLIKA – BP, s. r. o. byla založena v únoru 1999 v Jihlavě vyčleněním z František Klika, fyzická osoba, jenž působil 8 let v oboru PO a BOZP. K tomuto kroku došlo v důsledku rozšiřování nabízených služeb a celkového rozvoje společnosti.Spo­lečnost je držitelem mnoha certifikátů a doporučení např. certifikátu NBÚ pro styk s utajovanými skutečnostmi, což vytváří předpoklady pro realizaci zakázkové činnosti v resortech pracujících s utajovanými skutečnostmi.Jed­natel společnosti pan Klika je aktivním členem hospodářské komory ČR, Jihlava a členem presidia Profesní komory požární ochrany – komise speciálních hasicích systémů a zařízení.

Společnost nabízí následující služby:

1.Projekce, instalace, servis a revize systémů FIRESTOP představující relativně nové formy řešení v oblasti aktivní protipožární ochrany zařízení (servery, rozvodny atd.), prostorů a technologií. U systémů FIRESTOP má společnost významný podíl na jejich postupném vývoji, má vybudovány trvalé partnerské vztahy v oblasti dodávek jednotlivých komponent systému. Společnost má vytvořen soubor stálých zákazníků, kde již byly systémy v potřebné kvalitě s úspěchem instalovány a u nichž je nezbytné realizovat pravidelné revize a pozáruční servis.

2.Instalace požárních ucpávek (prostupů inženýrských sítí v požárně dělících konstrukcích) pomocí systému HILTI. V této oblasti společnost realizovala řadu významných zakázek u jednotlivých investorů (Radiomobil Hradec Králové, ABB ústředna Praha, Europark Shopping Centre Praha). Společnost má vytvořeny potřebné kooperační vazby na společnost HILTI ČR a na firmy zajišťující realizaci.

3.Vypracování Požárně bezpečnostního řešení stavby. Ve společnosti je dostatečné odborné zázemí pro vypracování těchto materiálů, navíc pan Klika je autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb.

4.Dodávka a instalace požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany (PHP, protipožární nátěry a obklady, požární dveře, evakuační značení atd.)

5.Realizace stálých dozorů BOZP a PO u skupiny 115 stálých klientů zejména v kraji Vysočina a dále postupně rozvíjené dozory v Praze a okolí. Společnost má vybudováno vlastní know – how pro systém dozorů včetně školení a vedení potřebné dokumentace.

6.Jednorázové zpracování dokumentace PO a BOZP. Společnost disponuje odborně způsobilými osobami v PO a pracovníky s dlouhodobou praxí v oblasti BOZP.

7.Prodej zboží (OOPP, bezpečnostní tabulky atd.), který je realizován především v rámci komplexního zabezpečení poskytovaných služeb u skupiny stálých zákazníků i jednorázových zakázek.

8.Realizace revizní, servisní činnosti vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby, plynové zařízení, elektrorevize atd.), revize PHP a hydrantových systémů. Revizní činnost je prováděna interními a externími specialisty dle požadavků zákazníka.


www.klika.cz
Sdílet