Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pomoc hasičů při sesuvu půdy do rodinného domu

Dne 24. 8. 2005 v 18:16 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při sesuvu zeminy do rodinného domu ve Zlíně, Lužkovicích.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se zásahovým vozidlem, kterou posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů z Lužkovic a Želechovic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vlivem přívalových dešťů se uvolnil svah zahrady rodinného domu, který jej částečně zavalil.

Při příjezdu k místu události se jednotkám naskytl obraz velké hnědé dravé řeky, která se probíjela několika cestami přes rodinný dům. Bylo nutné okamžitě jednat. Prvotní snahou hasičů bylo zastavit velký proud vody pronikající z nedalekého pole do zahrady a rodinného domu. Pokud by to nebylo provedeno včas, hrozil další sesuv půdy a přímé ohrožení hasičů i dobrovolníků.

Do akce se zapojilo mnoho místních obyvatel a dobrovolníků, kteří neváhali vystoupit na silně podmáčené podloží zahrady až na pole s pšenicí. Na poli byla vykopána strouha k odvodnění samotného pole, které vydatně zásobovalo přilehlou zahradu dešťovou vodou. Jednotky hasičů zahájily technické práce na odvodnění zadní části domu a odčerpávání vody. Kalová i plovoucí čerpadla nepřestávala vysávat bahnitou vodu, která byla sváděna do kanalizace před domem.

Půda na zahradě se uvolnila na dvou místech a postupně zaplavila právě dokončený bazén a zadní část nově zrekonstruovaného velkého rodinného domu. Půda s sebou strhla i několik stromů, které se dostaly až k domu. Došlo k zavalení i části oken a místy ležela vrstva bahna silnější než jeden metr.

Další voda už nepřitékala a hasičům se podařilo zajistit dům proti dalšímu poškozování. Bylo nutné urychleně zahájit úklidové práce, protože se blížil večer a pomocníkům se zhoršily pracovní podmínky. Velký díl práce odvedli místní dobrovolníci a členové sborů dobrovolných hasičů. Při události nebyl nikdo zraněn.

Dne 25. 8. 2005 v 08:00 hod. jsme byli požádáni postiženou rodinou o další pomoc před hrozícím sesuvem půdy. Na místo byl vyslán velící důstojník směny, který provede průzkum a rozhodne o dalším postupu pomocných prací. Podmáčená zahrada se na dalších místech uvolnila a hrozí sesuvy zeminy.

V 09:30 hod. byli informováni zástupci krizového štábu města Zlína, kteří se dále postarají o potřebnou a účinnou pomoc. Místo sesuvu půdy posoudí geolog a bude rozhodnuto o dalším postupu sanačních prací.

Na místě začala s rodinou pracovat psycholožka HZS Zlínského kraje a další odborníci posttraumatické intervenční pomoci.

V 11:00 hod. prohlédl místo statik, geolog i zástupci krizového štábu města Zlína. Podle prvotních informací nebyla zatím výrazně narušena statika domu. Trhliny ve svahu mohou mít za následek další sesuv zeminy, který však už nebude tak intenzivní. Speciální opatření na zajištění svahu tak není potřeba provádět.

Dopoledne kolem domu pracovala řada dobrovolníků z řad místních občanů a několik členů jednotky sboru dobrovolných hasičů. Na místo bylo přivezeno několik kontejnerů a bahno bylo postupně odklízeno. Mezi dobrovolníky panovala dobrá nálada a velká ochota pomoci.

Po poledni přichází další dobrovolníci a pomáhají s úklidem a odklízením bahna…

V 17:15 hod. byla vyslána jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se speciálním vyprošťovacím vozidlem na místo události, aby pomocí jeřábu vyzvedla naplněný kontejner s bahnem a usadila novou prázdnou nádobu na odpad. Důvodem jsou omezené manévrovací prostory před rodinným domem pro manipulační kontejnerové vozy.

Na místě stále pracují dobrovolníci a zástupci krizového štábu města Zlína.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet