Sobota 16. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik oleje ohrozil zdroj pitné vody

Dne 31. 8. 2005 v 09:38 hod. byli hasiči informováni o úniku oleje na přehradě ve Slušovicích.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozidlem a speciálním protichemickým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v budově strojovny hráze došlo k technické závadě a úniku oleje do šachty tabulových uzávěrů vody.

Hasiči prohlédli místo havárie a stanovili postup zásahových prací před hrozící ekologickou havárií. Přehrada u Slušovic slouží jako vodárenská nádrž a je chráněna vodním pásmem hygienické ochrany I. stupně.

Do strojovny hráze bylo přes lávku nataženo elektrické vedení k napájení speciálního čerpadla na oleje a chemické látky. Pomocí něho byl olej ze šachty odčerpáván do záchytné nádoby. Na vodní hladině se usadila asi 10 cm silná vrstva oleje, která objemově představovala asi 150 litrů. Jeden z hasičů sestoupil čtyři metry po manipulačním žebříku a kontroloval odsávání oleje po celou dobu zásahu.

Během akce nedošlo k úniku oleje na vodní plochu přehrady, a to především vlivem pokleslé vodní hladiny vůči přepadovému oknu šachty strojovny. Uniklý olej je biologicky odbouratelný.

Před příjezdem hasičů naházeli zaměstnanci do šachty několik sorbčních roštů, které měly nasát uniklý olej. Vzhledem k jeho celkovému množství však toto opatření nebylo účinné, a proto se rozhodli přivolat na pomoc hasiče.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet