Čtvrtek 21. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pohled zpět

Ne vždy bývá u fotografií z událostí dostatek informací. Řešením tak možná budou zpětné pohledy s doplněním některých zajímavých informací.

Na našem serveru se již nějaký ten pátek můžete seznamovat s různými případy, u kterých zasahují hasičské jednotky. Jak jistě dobře víte, jedná se většinou o poměrně strohé informace, doplněné několika vypovídajícími fotografiemi. Myslím, že už je na čase posunout laťku trochu výš. Pokusím se, pokud mi to čas a možnosti umožní, vracet se k některým pražským případům a doplnit část informací.

Musíte samozřejmě pochopit, že ne vždy se vše může napsat. Některé případy stále šetří Policie ČR nebo nejsou ještě známy výsledky z laboratoří atp.

Začněme případem z 30. 8. 2005, kdy po 20. hodině hořela v Praze 4, ulici Jaromírova bytová jednoka 2+1 v 5.NP. činžovního domu. Jedná se o případ, který je podobný mnoha jiným na území Prahy. Byt, ve kterém hořelo, byl „obýván“ osobami, které užívaly návykové látky. Byty užívané narkomany jsou charakteristické několika ukazateli:

- jsou volně přístupné nebo od nich vlastní klíče několik osob, které se vzájemně nemusí znát,
- bývají ve značně zdevastovaném stavu,
- je v nich značné množství hořlavého materiálu, zejména starých časopisů, textilií, nábytku apod., které bývají volně poházené po podlaze,
- na mnoha místech lze nalézt použité injekční stříkačky,
- bývají odpojeny od přívodů elektrické energie, plynu a vody.

Stejné znaky vykazoval i byt v Jaromírově ulici. Když hasiči přijeli na místo, což bylo 5 minut po ohlášení, sálaly z okna plameny, jak je vidět na úvodní fotografii. Hasiči rozvinuli C proud, který jim však po krátké chvíli prasknul. Zvědavci, kteří byli na ulici, se tak mohli pokochat poměrně efektním vodotryskem. Myslím, že byly na vině hořící části okna padající na chodník, kde byly nataženy hadice. Trochu těžkosti měli hasiči s postavením AZ 30. Před domem byl zaparkován osobní automobil, situaci také vůbec nepomohly tramvajové troleje. V danou chvíli mohli mít okolo postávající lidé pocit, že postavení žebříku trvá trochu dlouho. Je ale docela možné, že jsem ten pocit měl jenom já. Hasiči dále provedli klasický hasební zásah v bytové jednotce, který se protáhl až do půlnoci, kdy se museli hasiči vracet na místo k doutnajícímu stropnímu trámu.

Z hlediska prevence se jedná o dům postavený pravděpodobně na počátku 20. století. Domy tehdy tvořily jeden požární úsek. Tuto dnešní slabinu lehce vyváží tehdy používané stavební konstrukce a jejich skladba, které dokáží velice dobře odolávat účinkům požárů a zabraňovat jeho šíření, což se také ukázalo v tomto případě. Stropní konstrukce, tvořené dřevěnými nosnými trámy s dřevěným podbitím, rákosem a omítkou, dokáží odolávat účinkům požáru až 45 minut. Domnívám se, že tepelným účinkům strop odolával tak 20 až 30 minut, přičemž cca 10 až 15 minut odolával působení plně rozvinutého požáru. Stěny jsou cihelné, oboustranně omítnuté s požární odolností 180 až 240 minut. Vlivem tepelného působení a hasebního zásahu omítka na stěnách opadala. Okna byla dřevěná, prosklená bez požární odolnosti. V době dojezdu hasičů na místo padaly části dřevěného okenního rámu na chodník. Dveře do bytu byly otevřené, což také přispělo k intenzivnějšímu rozvoji požáru. Fungovalo to stejně, jako když otevřete dvířka od kamen. Samotné vstupní dveře byly poškozeny jen povrchově horkými zplodinami hoření. Vzhledem k tomu, že došlo k požáru v posledním podlaží, šířily se zplodiny hoření pouze do půdního prostoru a venkovního prostředí. Požár se do půdního prostoru nedostal, zejména také díky „požárnímu pásu“, který byl nad oknem. Bytové jednotky v nižších podlažích měly promáčené stropy.

Z hlediska příčiny vzniku požáru byla zcela vyloučena technická závada elektroinstalace. Jako příčina vzniku požáru tak byla určena a) nedbalost při kouření, b) nedbalost při používání otevřeného plamene nebo c) úmyslné zapálení. Jedná se tedy o tzv. nezjištěnou příčinu vzniku požáru. Žádnou z výše uvedených příčin nelze totiž jednoznačně vyloučit. Výše škody byla vyčíslena na cca 400.000 Kč. Případ i nadále šetří Policie ČR.

<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=3905“ target=>Článek o požáru.
Sdílet