Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pro chemičku zákony neplatí ?

Dne 4. září 2005 ve 4:13 hodin došlo v pardubické chemičce k úniku kyseliny dusičné ze zásobníku objektu E 11. Ilustrační fo­to.

Ve 4:52 hodin dostalo operační a informační středisko HZS Pardubického kraje informaci od spojovatelky hasičů chemického podniku o tom, že hasiči podniku vyjíždějí na běžný technický výjezd a že se pravděpodobně jedná o kyselinu.

Téměř po dvou hodinách (v 6:08 hodin) byl na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje oznámen únik nitrózních plynů a kyseliny sírové z chemičky v Semtíně. Oznamovatelem nebyla ale chemička, nýbrž obyvatelé a policisté, kteří viděli žlutý mrak nad areálem závodu. Operační důstojník hasičů ihned kontaktoval dispečera chemického závodu, aby mu sdělil veškeré informace o události. Teprve v tuto chvíli se operační středisko HZS Pardubického kraje dozvědělo o úniku nebezpečných látek mimo areál závodu (bez udání množství uniklých látek) a o tom, že se jedná o mimořádnou událost, při které mohou být ohroženi obyvatelé.

Povinnost ohlášení výjezdu jednotky k události vyplývá ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je uvedeno, že mezi základní úkoly jednotek požární ochrany patří neprodlené ohlášení zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému říká, že dojde-li k mimořádné události v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady, je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů, povinna mimo jiné ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému a podílet se na varování osob ohrožených havárií.

Za nesplnění povinností podle tohoto zákona může orgán, který porušení povinností zjistil, uložit pokutu až do výše 3 miliony korun. S ohledem na informace Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje je podezření na porušení zákonů o požární ochraně a o integrovaném záchranném systému.

Po havárii ze dne 18. března 2004 informoval Ing. Martin Borovička, tehdejší generální ředitel Aliachem, a.s., odštěpný závod Synthesia, Pardubice Semtín pplk. Ing. Miroslava Kvasničku, ředitele HZS Pardubického kraje, že bude napraven informační tok mezi operačním střediskem HZS Pardubického kraje. Touto nápravou bude zajištěno, aby v obdobných případech nedošlo k pozdnímu přenosu informací, aby informace byly nekvalitní nebo neúplné. Ani tato dohoda nebyla dodržena při havárii, která se stala 4. září 2005.

Operační a informační středisko HZS Pardubického kraje po přijetí prvotních informací na linku tísňového volání, vyhodnotilo situaci a ihned vyslalo na místo události jednotky v prvním stupni poplachu, které monitorovaly situaci na místě události. Jednotce HZS Pardubického kraje bylo dokonce bráněno ve vjezdu do areálu chemického podniku, čímž byl opět porušen zákon o integrovaném záchranném systému. Hasiči i přes odpor vrátné závodu nakonec do areálu vjeli. Žlutý mrak směřoval na obce Valy a Mělice. Podle měření hasičů na několika místech nebyla zjištěna nebezpečná koncentrace látek v ovzduší. Jelikož každou neděli se v obci Valy konají trhy a pohybuje se zde hodně osob, doporučili hasiči starostovi obce, aby trhy ukončil. Starostům obcí, kam mrak směřoval, operační důstojníci ihned poskytovali informace, které obdrželi od dispečerů chemického závodu to je – v jaké asi výšce se mrak pohybuje a jakým směrem, a že si lidé musejí uzavřít okna, dveře a nevětrat. Minutu poté, co velitel zásahu hlásil na operační a informační středisko HZS Pardubického kraje, že mrak směřuje i na město Přelouč, byla informována stálá služba města Přelouče o vzniklé situaci.

Mrak se nakonec ve vysoké výšce rozptýlil a kolem 10. hodiny byla odvolána všechna bezpečnostní opatření, protože již žádné nebezpečí nehrozilo.

nstržm. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Sdílet