Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novela zákona o služebním poměru

Výbor pro obranu a bezpečnost dnes v přeplněné jednací síni rozjednal a přerušil před druhým čtením návrh novely zák.č.361/2003 Sb. o služebním poměru.

Byly podány zatím tři pozměňovací návrhy (Severa, Langer, Ibl) : Langer – snížit tarify, ale také oživit valorizační automat, Ibl (podle zatím dostupného materiálu jde spíše jen o výpočty než pozměň. návrh) – kalkulace dopadu odbourání neplacených 150 hodin práce přesčas na služební příjem (až mínus 2000Kč). Výrazně od většiny diskutujících se lišil zpravodaj výboru Severa, když inklinoval spíše k řešení v rámci stávajícího zákona 186/92 Sb., tedy i přidat na platech podle zák. č.143/92 Sb. a jinak nastavit výsluhové náležitosti (zkrátit výsluhovou dobu pro dosažení maxima „renty“ na 26 let, výsluhy nahoře zkrátit a dole progresivněji navýšit a pod.).

Dominovaly ale obecné názory typu „zákon 186 je nenovelizovatelný“ , „ nový zákon je v pozměněné podobě již nezbytné spustit“, „neštastné je, že letos dostali příslušníci přidáno, i když se zákon odložil“ (tedy vlastně za nic ?), „byl porušen princip něco za něco a nastoleno něco za nic“ a pod. V těchto názorech se většinou shodovali pan místopředseda Langer, pan ministr vnitra Bublan a oba šéfové „jeho“ bezpečnostních sborů.

Velmi ostře vystoupil předseda OS hasičů Mühlfeit – ohradil se hned v úvodu dlouhého vystoupení proti vytváření atmosféry, jako by ani zákon 186/92 neexistoval, jako by se v současné době odměňovalo div ne podle zvykového práva, připomněl, že přidáno dostali i ostatní státní zaměstnanci a chce-li někdo hovořit o 16% pro příslušníky, měl by také říci, že předtím bylo příslušníkům přidáno takřka nula, zatímco jiným skupinám třeba 11%, 17 % a pod. a že je tedy, chceme-li být objektivní, tyto nárůsty nutno porovnávat zpětně v delším časovém horizontu než v jediném roce, který se zrovna někomu účelově hodí pro jeho argumentaci. Velmi důrazně odmítl, že letos, nebo i kdykoliv v minulosti, příslušníci dostali něco za nic a jako příklad zmínil omezení a zákazy, které obsahuje i stávající zákon o služebním poměru 186/92 Sb. Připomněl také, že tento zákon není až tak starý a nemoderní, jak se jej nyní někteří snaží vylíčit. Naznačil, že samozřejmě každý zákon je novelizovatelný a k výtkám o údajné zastaralosti a nenovelizovatel­nosti 186 zmínil např. vyhlášku z 50. let, podle které se ještě v 21. století státní orgány musí zabývat anonymním bonzováním (ta ovšem byla „už“ asi před měsícem zrušena, což „ v zápalu boje“ neřekl, nebo nevěděl). Jako další příklad účelovosti tvrzení o nemoderním zákonu 186 zmínil úpravu ozdravných pobytů vojáků v.v., která platí od r. 1946.

Řekl poslancům, že budou-li hledat a vymýšlet nové tarifní tabulky, aniž by byly do nového systému přidány další peníze, zákonitě budou jenom kouzlit s přerozdělováním mála a systém se narodí od počátku podobně zdeformovaný jako před dvěma lety systém 16 třídní. Tím budou jenom kličkovat mezi různými skupinami zaměstnanců a zákonitě politizovat zákon i jeho dopady. Připomněl, že již před týdnem při jednání se zástupci vlády o platech na rok 2006 kritizoval pana ministra vnitra za to, že návrhem novely nejenom oslabuje kariérní řád, ale přímo jej staví na hlavu. Uvedl k tomu konkrétní příklady se závěrem, že novela zabetonuje ve sborech na další tři roky lidi, které zákon původně chtěl slušně (a podle odborů zaslouženě) odměnit „na rozloučenou“ a naopak eskaluje současné vyhánění střední generace, která se měla stát, také zaslouženě, páteří všech sborů. Řekl, že nebude-li zákon 361 finančně posílen, je možno spravedlivěji a systémověji než vládní novelou zamezit hrozbě propadu platů jeho jinou novelizací – navýšením zvýšeného tarifu, i kdyby v roce startovním byly třeba i zrušeny odměny. Zmínil i možnost zamezit propadu zvláštním (rizikovým) příplatkem, ovšem za předpokladu, že se nebude opakovat rok stará situace, kdy se na našem GŘ připravoval prováděcí pokyn generálního ředitele k tehdy ještě neodloženému zákonu, na jehož základě by se do vyšší skupiny rizika (3–6 tis. Kč) dostalo z hasičů v ČR jen v podstatě několik desítek lezců a potápěčů, nebo-li pro výjezdového hasiče by tři tisíce byly stropem a ne minimálním základem.

K přesčasům uvedl, že po té, co mu před týdnem náměstek MV a generální ředitel HZS řekl, že je připraven podpořit požadavek odborů na zrušení 150 hodin přesčasů ročně zdarma, ovšem že současně navrhne snížit tarify, odbory takovou změnu, která by místo k lepšímu vedla k horšímu, samozřejmě nemohou akceptovat. Uvedl k tomu na příkladu změny skladby platu v novém zákonu, v čem je demagogická generálova argumentace, která by hrozbu propadu platu u některých příslušníků v průměru až o 1.700 Kč prohloubila dokonce nad hranici 2 tis.

Reagoval také na příklad nefungování současného kariérního řádu, uvedený generálním ředitelem HZS ČR (viz samostatný záznam celého vystoupení GŘ). K tomuto příkladu řekl, že šlo o středočeský kraj a lidé se do výběrového řízení na ředitele kraje nehlásili možná proto, že současného dlouhodobě pověřeného ředitele považují za kvalitního. Dalším možným důvodem mohlo být, že nešlo třeba ani tak o nezájem, jako o nedostatečnou informovanost a za třetí si pan generál tvrzením, že o tak vysoké funkce není zájem a zároveň příkladem, že by to bylo atraktivní pro velitele směny, sám odporuje. V podobném duchu proti vládní novele zákona 361 vystoupila i paní předsedkyně Vondrová, která ovšem jednoznačně zastává dlouhodobě stanovisko proti přijetí nového zákona vůbec a dnes upřesnila, že by mohl být přijatelný pouze za podmínky přidat na jeho spuštění alespoň 1 mld. Kč. S názory předsedy OSH korespondovalo i vystoupení nového předsedy policejních odborů JUDr.Milana Štěpánka. Vystoupení ministra vnitra nepřineslo nic nového oproti jeho posledním obhajobám novely, vystoupení jeho náměstka a našeho pana generálního ředitele uvádíme v úplném znění zvlášť. Jednání výboru o novele bude pokračovat 20. 9. 2005 po skončení jednacího dne pléna sněmovny.

Zapsal Z.J.Oberreiter, 1. místopředseda OS hasičů.

Novela zákona dle poslance Langera (DOC)
Novela zákona dle poslance Severy (DOC)
Novela zákona dle Odborového svazu hasičů
---------------------------------------------------------------------------

Za pozornost stojí také vystoupení náměstka MV a generálního ředitele HZS ČR genmjr. Miroslava Štěpána ve VOB sněmovny, zvláště některé jeho části. Zde je jeho přepis.

Zákon 186 je nenovelizovatelný, má-li naplnit kariérní řád, něco za něco a pod., je to nepřijatelné novelou 186. Nabízím panu poslanci Severovi jednání minimálně se mnou. On upozornil na rozevřené nůžky, naproti tomu já jsem dělal např. v srpnu výběrové řízení na krajského ředitele a nikdo se nepřihlásil s výjimkou jednoho velitele směny. Tedy teprve pro 4. úroveň pod krajským ředitelem to bylo finančně zajímavé. 6 výběrových řízení na náměstka krajského ředitele a úspěšní jsme byli skoro pouze s lidmi zvenčí. Např. v Liberci jsme vzali člověka myslím ze Škody Mladá Boleslav.

Vůbec nefunguje kariérní řád, po kterém voláme, jenom proto, že je to ve vyšší funkci, s vyšší odpovědností, za významně méně, nebo stejně peněz jako na té funkci, kde je on saturován celou řadou příplatků za směnu atd. a on nemá zájem z toho vystoupit a jít výš. Já jsem se velitele směny ptal, co by ho vedlo do funkce velitele stanice, to je funkce nad ním, nebo velitele okresu, náměstka krajského ředitele. Až krajský ředitel je pro něj zajímavý. Tomu se říká, že jsou rozevřené nůžky? Já mohu potvrdit, že jsou naopak sevřené ještě, protože to nemotivuje k tomu růstu a už vůbec ne, aby studoval při zaměstnání, protože to je pro mne nejvýhodnější, poněvadž si mohu vybírat a on o to nemá zájem.

Apeluji, ať pracujeme se skutečnými podklady a seřaďte si stanoviska z obou stran, jsem připraven informace dát, jak to vypadá ve skutečnosti, jak ten kariérní řád je zdeformován právě stoosmdesátšestkou a svým způsobem nešťastným přidáním, které se letos realizovalo a hodně to zdeformovalo a teď to zachraňujeme. Takže neumím si představit stoosmdesátšestku, jsem jednoznačně pro třistašedesát­jedničku, kariérnímu řádu se bude muset leccos podřídit, bude to i bolet, opravdu letos dostali mnozí peníze a my jsme jim neřekli proč a za co, teď mají pocit, že kdybychom jim na jedinou stovku šáhli, tak je konec světa. My jim na to v podstatě nakonec možná ani nesáhnem, protože on ten management zas není tak početný. Když tam uděláme určité úpravy, tak se tam dá najít dostatek prostoru abychom ten manévrovací prostor zvětšili a těm lidem moc neublížili na straně jedné a pak bych chtěl říct, nechceme-li z toho udělat družstvo, ať mají všichni stejně a občas se sejdou na členské schůzi, tak se teda musíme dostat do situace, že každá firma stojí a padá s managementem. Můžu mít vynikající dělníky, pracovníky, a když je špatný management, tak přivede firmu ke krachu. Když bude dobrý management, tak i se špatnými pracovníky si možná poradí, buď je naučí, nebo je donutí k práci, nebo se s nimi rozloučí, ale dobrý management firmu zvedne, to znamená, že je to o zaplacení managementu, platí to o každé firmě, minimálně té soukromé, neumím si představit, proč by to o to ještě víc nemělo platit v bezpečnostním sboru. On už pak nebude bezpečnostní, on už pak bude mít jiný přívlastek. Apeluji, abychom ten management hlavně střední zaplatili“.
Sdílet