Úterý 21. května 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stablecam 970

Psychosociální intervenční tým Zlínského kraje

Na tiskové konferenci HZS Zlínského kraje byla představena služba Psychosociálního intervenčního týmu Zlínského kraje.

Představení služby pro veřejnost a vyhodnocení roční spolupráce se osobně ujala koordinátorka týmu a psycholožka HZS Zlínského kraje Mgr. Soňa Pančochová.

Psychosociální pomoc je vedle integrovaného záchranného systému a systému humanitární pomoci základní složkou pomoci v neštěstí. Mimořádné události, které výrazně zasáhnou do života člověka, mohou být nejen hromadné katastrofy a živelní pohromy, postihující velký počet obyvatel regionu, ale v široké míře i osobní neštěstí jednotlivců.

Pomoc občanům v nouzi netkví pouze v bezprostřední záchraně života, zdraví a majetku, v pomoci materiální a humanitární, ale i v pomoci psychologické a sociální. Proto byli ve spolupráci s nadací ADRA, Hasičským záchranným sborem ČR a Českou asociací pracovníků linek důvěry vyškoleni dobrovolníci v poskytování psychosociální pomoci v krizových situacích.

Ve Zlínském kraji pracuje Psychosociální intervenční tým (PIT), který je uskupením dobrovolníků různých profesí, vyškolených v poskytování krizové intervenční péče a připravených nabídnout svým spoluobčanům pomoc, lidskou účast, koordinovat zdroje sociální opory v jejich blízkém okolí, předávat důležité kontakty a informace v jejich tíživé situaci.

Bylo na místě ocenit funkčnost celého týmu a podporu rozvoje nabízených služeb pro veřejnost ze strany vedení HZS Zlínského kraje. Členové týmu připomněli nezastupitelnou úlohu médií při informování o mimořádných událostech a o přímém dopadu na zvedající se vlny solidarity spoluobčanů, aktivizaci zástupců obcí pod tlakem veřejného mínění, vracení se k informování o událostech z minulosti a o následných opatřeních k zamezení podobných jevů, apod.

Všichni starostové obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje obdrželi informační dopis a průvodní letáky s potřebnými kontakty na členy PIT týmu. Mohou tak plně využívat jejich služeb při mimořádných a tíživých událostech v jejich obci či regionu.

Ve Zlínském kraji zasahoval PIT při několika mimořádných událostech a lidských neštěstích. Za všechny si můžeme připomenout zásahy a pomoc alespoň u některých z nich…

- 24. 8. 2005 – Lužkovice – zaplavení rodinného domu bahnem po sesuvu části zahrady

- 18. 7. 2005 – Bánov – tragická dopravní nehoda nákladního auta do rodinného domu
- 15. 6. 2005 – Držková – vážná dopravní nehoda autobusu se školním výletem

- 5. 2. 2005 – Valašská Polanka – vážná dopravní nehoda při masopustním průvodu dobrovolných hasičů


Pomoc psychosociálního intervenčního týmu obětem krizových událostí má čtyři hlavní cíle:

Zvládání sebe a života – podpora, či obnovení pocitu vlády nad sebou a situací, například prostřednictvím podávání informací, péče o tělesný komfort (poskytnutí tekutin, tepla, klidu atd.), práce s emocemi apod. Pomoc obětem při posilování jejich vlastních kompetencí ve zvládání situace, pomoc při prosazování jejich práv a zájmů

Zpracování traumatizujícího zážitku – krizová intervence, krizové poradenství, podpora truchlení, práce s posttraumatickými příznaky, koordinace navazujících služeb

Začlenění se – mobilizování sociální opory z okolí postižených (rodina, přátelé, sousedé, místní duchovní, lékaři, představitelé obce apod.), podporování svépomoci a kontaktů s přirozeným prostředím, vytváření příležitostí pro setkávání za účelem vzpomínání, uctění památky apod.

Otevření se budoucnosti – obnova chuti do nových životních projektů, podpora
individuálního plánování, rozhodování, aktivizace

informace pro občany v mimořádné situaci a kontakt na členy PIT týmu

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK