Sobota 16. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Psychosociální intervenční tým Zlínského kraje

Na tiskové konferenci HZS Zlínského kraje byla představena služba Psychosociálního intervenčního týmu Zlínského kraje.

Představení služby pro veřejnost a vyhodnocení roční spolupráce se osobně ujala koordinátorka týmu a psycholožka HZS Zlínského kraje Mgr. Soňa Pančochová.

Psychosociální pomoc je vedle integrovaného záchranného systému a systému humanitární pomoci základní složkou pomoci v neštěstí. Mimořádné události, které výrazně zasáhnou do života člověka, mohou být nejen hromadné katastrofy a živelní pohromy, postihující velký počet obyvatel regionu, ale v široké míře i osobní neštěstí jednotlivců.

Pomoc občanům v nouzi netkví pouze v bezprostřední záchraně života, zdraví a majetku, v pomoci materiální a humanitární, ale i v pomoci psychologické a sociální. Proto byli ve spolupráci s nadací ADRA, Hasičským záchranným sborem ČR a Českou asociací pracovníků linek důvěry vyškoleni dobrovolníci v poskytování psychosociální pomoci v krizových situacích.

Ve Zlínském kraji pracuje Psychosociální intervenční tým (PIT), který je uskupením dobrovolníků různých profesí, vyškolených v poskytování krizové intervenční péče a připravených nabídnout svým spoluobčanům pomoc, lidskou účast, koordinovat zdroje sociální opory v jejich blízkém okolí, předávat důležité kontakty a informace v jejich tíživé situaci.

Bylo na místě ocenit funkčnost celého týmu a podporu rozvoje nabízených služeb pro veřejnost ze strany vedení HZS Zlínského kraje. Členové týmu připomněli nezastupitelnou úlohu médií při informování o mimořádných událostech a o přímém dopadu na zvedající se vlny solidarity spoluobčanů, aktivizaci zástupců obcí pod tlakem veřejného mínění, vracení se k informování o událostech z minulosti a o následných opatřeních k zamezení podobných jevů, apod.

Všichni starostové obcí s rozšířenou působností na území Zlínského kraje obdrželi informační dopis a průvodní letáky s potřebnými kontakty na členy PIT týmu. Mohou tak plně využívat jejich služeb při mimořádných a tíživých událostech v jejich obci či regionu.

Ve Zlínském kraji zasahoval PIT při několika mimořádných událostech a lidských neštěstích. Za všechny si můžeme připomenout zásahy a pomoc alespoň u některých z nich…

- 24. 8. 2005 – Lužkovice – zaplavení rodinného domu bahnem po sesuvu části zahrady

- 18. 7. 2005 – Bánov – tragická dopravní nehoda nákladního auta do rodinného domu
- 15. 6. 2005 – Držková – vážná dopravní nehoda autobusu se školním výletem

- 5. 2. 2005 – Valašská Polanka – vážná dopravní nehoda při masopustním průvodu dobrovolných hasičů


Pomoc psychosociálního intervenčního týmu obětem krizových událostí má čtyři hlavní cíle:

Zvládání sebe a života – podpora, či obnovení pocitu vlády nad sebou a situací, například prostřednictvím podávání informací, péče o tělesný komfort (poskytnutí tekutin, tepla, klidu atd.), práce s emocemi apod. Pomoc obětem při posilování jejich vlastních kompetencí ve zvládání situace, pomoc při prosazování jejich práv a zájmů

Zpracování traumatizujícího zážitku – krizová intervence, krizové poradenství, podpora truchlení, práce s posttraumatickými příznaky, koordinace navazujících služeb

Začlenění se – mobilizování sociální opory z okolí postižených (rodina, přátelé, sousedé, místní duchovní, lékaři, představitelé obce apod.), podporování svépomoci a kontaktů s přirozeným prostředím, vytváření příležitostí pro setkávání za účelem vzpomínání, uctění památky apod.

Otevření se budoucnosti – obnova chuti do nových životních projektů, podpora
individuálního plánování, rozhodování, aktivizace

informace pro občany v mimořádné situaci a kontakt na členy PIT týmu

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet