Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příprava na útok v metru i ve vlaku

Záchranáři v noci cvičili zásah po útoku teroristů. Hodinu po půlnoci na pražském náměstí Republiky explodovala souprava metra. Křik a pláč se po výbuchu ozýval i z nádraží v Kralupech nad Vltavou.

První hasičská auta dorazila na náměstí Republiky pět minut po ohlášení výbuchu. Jako první dorazily po nahlášení exploze na Náměstí Republiky jednotky hasičů z Holešovic a Krče. Čas dojezdu nepřekročil pět minut. Postupně je posílilo 11 dalších družstev. Do podzemí nejprve sestoupila protichemická jednotka a pyrotechnici. Teprve pak mohli na nástupiště i zdravotníci. Za půldruhé hodiny hasiči a zdravotníci vynosili ven na 30 figurantů, kteří hráli těžce zraněné. Dalších 15 cestujících při předstíraném výbuchu zemřelo.

Na nádraží v Praze-Holešovicích navíc policie prověřovala podezřelou tašku. Na místě byla za 15 minut a uzavřela okolí. Ukázalo se, že v tašce bomba není. Policisté z útvaru rychlého nasazení pak na nádraží předvedli, jak by zadrželi údajného teroristu.

Záchranáři v noci vyrazili i na nádraží v Kralupech na Vltavou. Cvičení tu začalo o hodinu později, stejně jako v hlavním městě tu byli mrtví a ranění figuranti. Na místě nejprve zasahovali hasiči a specialisté, kteří zjišťovali, zda místo není zamořeno chemickými látkami. Potom začalo ošetřování a odnášení zraněných figurantů, sanitky je rozvážely do nemocnic.

Fotografie 1–15 pocházejí z Kralup nad Vltavou, ostatní z Náměstí Republiky.

Autoři : Leoš Kučera, Jan Kostík, Václav Porkát

-----------------------------------------------------------------------------------

OFICIÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA GŘ HZS ČR

Taktické cvičení „Podzim 2005“, které se dne 23.9. uskutečnilo v nočních a brzkých ranních hodinách na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje, představovalo jedno z nejrozsáhlejších cvičení integrovaného záchranného systému (IZS) a orgánů krizového řízení v historii.
Tématem cvičení byla reakce těchto složek na chystané (nádraží Holešovice) či již uskutečněné (stanice metra Náměstí Republiky, vlakové nádraží Kralupy nad Vltavou) masivní teroristické útoky na prostředky hromadné dopravy, a to za použití nástražných výbušných systémů.

Z celkového počtu 1500 cvičících bylo do cvičení „Podzim 2005“ zapojeno více než 400 profesionálních i dobrovolných hasičů. (Jednalo se o příslušníky celkem 9 Hasičských záchranných sborů krajů, sbory dobrovolných hasičů, HZS dopravního podniku hl. m. Prahy, hasiči Českých drah, HZS podniku Kaučuk, HZS Aero Vodochody), přičemž přímo na místech teroristických „ataků“ v Praze a v Kralupech n. Vl. zasahovalo více než 260 příslušníků jednotek požární ochrany. Při cvičení bylo použito celkem na 100 kusů požární techniky (nejpočetněji byly zastoupeny cisternové automobilové stříkačky – tzv. CAS).

V rámci protiteroristického cvičení „PODZIM 2005“ probíhala mezi 1:00 a 4:30 ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací, kterou vyhlásilo a organizovalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Stalo se tak v souladu s §7 odst. 3 písm. c) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.. Zároveň byl na základě pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra genmjr. Miroslava Štěpána svolán štáb generálního ředitelství HZS ČR.

Účelem ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací bylo zajištění stávající úrovně bezpečnosti všech občanů ČR. Síly a prostředky jednotek požární ochrany v počtu více než 140 mužů, které souběžně prováděly rozsáhlé záchranné a likvidační práce ve stanici metra Náměstí Republiky a nádraží v Praze – Holešovice (a po 2:00 i na vlakovém nádraží v Kralupech n. Vl.), byly na svých základnách nahrazovány zálohami Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a předem určenými silami a prostředky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Poté, co po 2:00 došlo k fiktivnímu teroristickému útoku na vlakovém nádraží v Kralupech n. Vl. a na místo vyrazily stovky záchranářů, muselo MV-generální ředitelství HZS ČR operativně reagovat. V rámci ústřední koordinace do středních Čech povolalo síly a prostředky z dalších 7 okolních HZS krajů – Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královehradeckého, Libereckého, Ústeckého a Karlovarského. Tyto záložní jednotky v síle zhruba 50 příslušníků a 18 kusů techniky po dobu trvání zásahu v Praze a Kralupech zajišťovaly bezpečnost obyvatelstva na ostatním území středních Čech.

V rámci reakce na řetězec mimořádných událostí bylo rovněž aktivováno psychologické pracoviště MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Psychologická služba HZS ČR, která zajišťuje psychologickou podporu záchranných a likvidačních prací, byla do mimořádné události podobného rozsahu zapojena vůbec poprvé. Psychologové MV v rámci cvičení zřídili své stanoviště na místě zásahů a zde simulovali poskytování odborné pomoci všem potřebným (tedy pomoc postiženým, komunikace s příbuznými a psychologická podpora zasahujících složek).

Kvůli snaze o zjištění případných nebezpečných radiologických, biologických a chemických látek se do záchranných a likvidačních prací na všech třech místech zásahů zapojila i mobilní skupina Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a do Kralup nad Vltavou byla vyslána mobilní chemická laboratoř Kamenice.

S předběžným hodnocením cvičení budou média seznámena na tiskové konferenci, která se v budově MV koná v pátek 23.9. od 10:00. Podrobnou hodnotící zprávu včetně návrhů na příslušná opatření předloží MV – GŘ HZS ČR ministrovi vnitra do konce měsíce října a veřejnost bude o jejích závěrech informována.

ppor. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-------------------------------------------------------------------------------

PRŮBĚH ZÁSAHU (ZDROJ:HZS HL.M.PRAHY)

V 01:00 hod., dne 23. 9. 2005 (operační čas 15:30 hod.) došlo ve stanici metra Náměstí Republiky ve třetím vagónu stojící soupravy, která přijela od stanice Můstek, k výbuchu bomby ukryté pod sedadlem.

Na protější straně nástupiště ve stejné chvíli stála souprava, která přijela ve směru od stanice Florenc.

Výbuch iniciovaný sebevražedným atentátníkem (trhavina obalená drobnými kovovými částmi) rozmetal střední část vagónu, tlaková vlna rozbila okna ve dvou sousedních vagónech i v proti stojící soupravě. Poškodila skleněné obložení stanice a slaboproudé rozvody elektrické energie. Následkem výbuchu došlo k zadýmení a zvíření prachu v podzemní části stanice, bylo vyřazeno osvětlení a zastavily se eskalátory. K následnému požáru nedošlo.

Ve stanici nastal velký zmatek, 15 osob bylo na místě usmrceno, 29 osob je zraněno těžce a je nepohyblivých a dalších 114 osob utrpělo lehčí zranění (řezné rány, ohlušení, šok).

Výbuch bomby ohlásil řidič soupravy pevnou linkou na centrální dispečink metra, dispečer oznámil explozi na linku 150.

OPIS HZS hl. m. Prahy převzalo v 01:02 hodin oznámení o explozi, následovalo předání informace PČR a ZZS. Podle charakteru volání na tísňovou linku byla událost vyhodnocena jako velmi závažná, na místo byly okamžitě vyslány jednotky HZS hl. m. Prahy, jednotky HZS Metro a jednotky Sborů dobrovolných hasičů. Zásah byl veden z obou vestibulů stanice metra. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum místa zásahu s dýchací technikou včetně chemického a radiačního průzkumu. Po provedení průzkumu vydal velitel zásahu pokyn ke vstupu na nástupiště jednotce HZS hl. m. Prahy s hydraulickým vyprošťovacím zařízením, silám a prostředkům ZZS HMP a jednotkám určeným k evakuaci raněných osob. Jednotka HZS Metro zajistila náhradní osvětlení prostorů stanice, průzkum v prostoru tunelů a zajištění odvětrávání tunelů. Záchranný tým ZZS HMP prováděl třídění raněných přímo na nástupišti metra, těžce ranění byli ošetřováni na místě a vynášeni výstupem na Náměstí Republiky. Několik osob vyprostili hasiči z trosek vagónu pomocí hydraulického vyprošťovacího nářadí. Současně probíhala evakuace lehce zraněných výstupem k Masarykovu nádraží, kde bylo v prostoru vestibulu zřízeno obvaziště. Na povrchu u výstupu k Masarykovu nádraží bylo aktivováno psychologické pracoviště. Pro lehce raněné byly přistaveny autobusy. Na Náměstí Republiky byli těžce ranění nakládáni do sanitních vozů a rozváženi do nemocnic. Chemicko-technická služba průběžně kontrolovala dýchatelnost atmosféry a přítomnost škodlivých látek v prostoru nástupiště. Na místo zásahu se dostavila skupina SÚJB, která v prostoru zásahu měřila úroveň radiace. Policie po celou dobu prováděla důslednou uzávěru okolí místa výbuchu včetně zastavení povrchové dopravy, a zajišťovala průjezdnost komunikací pro sanitní a záchranářské vozy.

Během zásahu došlo ke zranění dvou členů jednotek Sborů dobrovolných hasičů, u jednoho byla záchrannou službou konstatována srdeční slabost a byl převezen k lékařskému ošetření, druhý byl ošetřen záchrannou službou na místě. Oba byli posléze propuštěni do domácího ošetřování.

Zásah byl ukončen v 03:09, zasahující jednotky se poté postupně vrátily na své základny.

Po dobu cvičení zasahovaly jednotky HZS úspěšně u dalších dvou případů požárů. Jedna jednotka HZS hl. m. Prahy a jednotka HZS České dráhy navíc asistovaly Policii ČR při souběžně probíhajícím cvičení na Nádraží Holešovice.

Hlavním úkolem HZS hl. m. Prahy je zajistit bezpečí občanů. V době cvičení proto příslušníci HZS prioritně zajišťovali požární bezpečnost hlavního města, a to tak, aby bezpečnostní standard občanů nebyl nijak narušen.

Pro zachování plné akceschopnosti HZS hl. m. Prahy zůstalo po celou dobu cvičení v pohotovosti na hasičských stanicích cca 90 hasičů a 45 hasičských zásahových vozidel. Jednotky HZS hl. m. Prahy byly mimo těchto 90 hasičů posíleny o 42 příslušníků povolaných ze záloh ze směny B, o 9 družstev hasičů o celkovém počtu 44 osob a 9 hasičských zásahových vozidel povolaných ze Středočeského kraje a o tři jednotky Sborů dobrovolných hasičů o počtu 21 osob. Jako posily tak bylo povoláno celkem 107 osob.

Cvičného zásahu se zúčastnilo 155 hasičů z jednotek HZS hl.m. Prahy, HZS Metro a jednotek Sborů dobrovolných hasičů.
Sdílet