Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Další osudy nového zákona

23. 9. 2005 proběhlo jednání schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byla na pořadu jednání jako třetí bod vládní novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Mezi veřejností byli přítomni předsedové a místopředsedové NOS PČR a OSH.

Úvodní řeč přednesl předkladatel – ministr vnitra Mgr. František Bublan. Usnesení ze 61. schůze Výboru pro obranu a bezpečnost přednesl zpravodaj zákona poslanec Pavel Severa. V obecné rozpravě vystoupil poslanec ČSSD Mgr. Radim Turek, který přednesl pozměňovací návrhy, iniciované mimo jiné i policejními a hasičskými odbory. Jednalo se o návrh na vypuštění protiústavního ustanovení § 42 odstavce 1 písmene d), dále vypuštění změny z § 157 – nově vloženého odstavce 2, kterým by byla odebrána výsluha bývalým policistům pracujícím dále u organizačních složek státu. Třetím návrhem bylo vypuštění tříleté rozhodné doby pro výpočet výsluhového příspěvku v § 166 a návrat k původnímu znění (doba 1 roku). Jako další vystoupil místopředseda VOB Pavel Severa, který v obsáhlé řeči popsal kriticky stav uvnitř policie a navrhl řešit ho cestou odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb. a případnou novelizací stávajícího služebního zákona. Místopředseda Poslanecké sněmovny MUDr. Ivan Langer uvedl, že řešení situace je lepší cestou nového zákona a učinil několik pozměňovacích návrhů. Jednak v § 115, kde by se mělo jednat o exponenciální rozdíly mezi platovými třídami, aby byl posílen kariérní princip, stejně tak by tomu mělo být i u stanovení výše výsluhy. Dalším návrhem bylo uzákonění bezhotovostních výplat služebního příjmu. Vyjma citovaných návrhů byly dalšími poslanci podány i další návrhy písemnou formou, které zatím neznáme, protože o nich na plénu nehovořili.

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů bude projednáván Sněmovnou ve třetím čtení na schůzi, která začíná 12. 10. 2005, čímž je pro odbory dána ještě možnost k dalšímu jednání. Po třetím čtení by mělo být jasnější, jakým směrem se bude další vývoj situace kolem služebního zákona ubírat (výsledky ze sněmovny naznačí, jaká bude šance v senátu) .

„Mezisoučet“ odborů : 300 hod přesčasů na 150 ano, možnost jiné výdělečné činnosti ano, obhájení zvýšeného směnového tarifu ano. Ostatní požadavky ne.

Zdroj: Odborový svaz hasičů
Sdílet