Čtvrtek 21. unora 2019, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner DrägerCZ 970

Další osudy nového zákona

23. 9. 2005 proběhlo jednání schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byla na pořadu jednání jako třetí bod vládní novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Mezi veřejností byli přítomni předsedové a místopředsedové NOS PČR a OSH.

Úvodní řeč přednesl předkladatel – ministr vnitra Mgr. František Bublan. Usnesení ze 61. schůze Výboru pro obranu a bezpečnost přednesl zpravodaj zákona poslanec Pavel Severa. V obecné rozpravě vystoupil poslanec ČSSD Mgr. Radim Turek, který přednesl pozměňovací návrhy, iniciované mimo jiné i policejními a hasičskými odbory. Jednalo se o návrh na vypuštění protiústavního ustanovení § 42 odstavce 1 písmene d), dále vypuštění změny z § 157 – nově vloženého odstavce 2, kterým by byla odebrána výsluha bývalým policistům pracujícím dále u organizačních složek státu. Třetím návrhem bylo vypuštění tříleté rozhodné doby pro výpočet výsluhového příspěvku v § 166 a návrat k původnímu znění (doba 1 roku). Jako další vystoupil místopředseda VOB Pavel Severa, který v obsáhlé řeči popsal kriticky stav uvnitř policie a navrhl řešit ho cestou odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb. a případnou novelizací stávajícího služebního zákona. Místopředseda Poslanecké sněmovny MUDr. Ivan Langer uvedl, že řešení situace je lepší cestou nového zákona a učinil několik pozměňovacích návrhů. Jednak v § 115, kde by se mělo jednat o exponenciální rozdíly mezi platovými třídami, aby byl posílen kariérní princip, stejně tak by tomu mělo být i u stanovení výše výsluhy. Dalším návrhem bylo uzákonění bezhotovostních výplat služebního příjmu. Vyjma citovaných návrhů byly dalšími poslanci podány i další návrhy písemnou formou, které zatím neznáme, protože o nich na plénu nehovořili.

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů bude projednáván Sněmovnou ve třetím čtení na schůzi, která začíná 12. 10. 2005, čímž je pro odbory dána ještě možnost k dalšímu jednání. Po třetím čtení by mělo být jasnější, jakým směrem se bude další vývoj situace kolem služebního zákona ubírat (výsledky ze sněmovny naznačí, jaká bude šance v senátu) .

„Mezisoučet“ odborů : 300 hod přesčasů na 150 ano, možnost jiné výdělečné činnosti ano, obhájení zvýšeného směnového tarifu ano. Ostatní požadavky ne.

Zdroj: Odborový svaz hasičů
Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Cobra OK