Sobota 16. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovenská novela zákona o IZS

Všechny vozy záchranných složek na Slovensku by měly být do 30. června 2007 označené symbolem SOS 112.

Týká se to vozidel Hasičského a záchranného zboru, Záchranné zdravotní služby, Horské a báňské záchranné služby a vozidla kontrolních chemických laboratoří Civilní obrany. Navrhuje to ministerstvo vnitra v novele zákona o integrovaném záchranném systému, kterou dnes 28.9. podpořila vláda. Ministři souhlasili i s návrhem, aby část prostředků z povinného smluvního pojištění motorových vozidel (pojišťovny povinně odvádějí každý rok 8 % z tohoto pojištění pro potřeby IZS, což se našim zákonodárcům dosud nepodařilo zavést), které se dosud používalo na nákup hasičských a záchranářských vozidel, byla použita na dobudování infrastruktury koordinačních středisek IZS. Tento krok, podle ministra vnitra, umožní dobudovat integrovaný záchranný systém, který potřebuje investice v řádu stovek milionů korun.

Ostatní záchranné složky, které poskytují pomoc na dobrovolné bázi, např. Slovenský červený kříž, podnikové hasičské sbory, Železniční policie a právnické nebo fyzické osoby, které poskytují pomoc v tísni, budou moci označit svoje vozidla jednotným evropským tísňovým číslem 112.

Novela dále navrhuje, aby koordinační střediska IZS tři roky archivovala na elektronickém, nepřepisovatelném nosiči všechnu příchozí i odchozí komunikaci na lince 112. Také se ustavuje povinnost středisek přesměrovat zbloudilé hovory na linku 112 ze sousedních států.

Novela také určuje povinnou sestavu operátorů koordinačních středisek. Budou ji tvořit zástupci krajského úřadu, ministerstva zdravotnictví a Hasičského a záchranného zboru. V případě potřeby je může doplnit policista. Do organizace záchranného systému novela zařazuje ministerstvo zdravotnictví, které se bude podílet na zabezpečování odborné přípravy.
Sdílet