Úterý 19. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Chodově přípravu nepodceňují

Cvičení se zaměřením na vyhledávání a záchranu osob, pohyb zasahujících v neznámém prostředí za velmi ztížených podmínek (silné zakouření podzemního prostoru)

Námět cvičení:
Při nedovolené manipulaci s otevřeným ohněm (odhození nedopalku) dojde k požáru odpadního materiálu v potrubním kolektoru, ve kterém se nachází ohrožené osoby (zřejmě bezdomovci). Toxické zplodiny hoření vzniklé tímto hořením se rozšíří v celé délce potrubního kolektoru v Revoluční ulici cca 350 m. Vzhledem k odříznutí únikových cest a silnému vývinu kouře dojde k uvěznění dvou osob v různých částech tohoto kolektoru.

Průběh:
Při tomto cvičení byla nasazena 2 družstva (1 + 4 a 1 + 3) JPO II SDHo Chodov s technikou CAS 24 T815 a CAS 24 KL101 včetně odsavače kouře VTA 60 a přetlakového ventilátoru MT 236, dýchací tehniky Dräger PA90, Saturn S7, vyváděcí přístroj Saturn S2, vyváděcí soupravy SPIROSCAPE 15. Na místě asistovala hlídka MP Chodov (1+1), ktará regulovala dopravu a zajišťovala prostor pro zasahující včetně informační podpory stálé služby MP. Spojení bylo prováděno na zásahovém kanálu a spojení s KOPIS HZS Karlovarského kraje kanál I (z důvodu špatného signálu byla využita stálá služba MP). Na místě taktéž spolupracovali pracovníci fy. Marservis s.r.o..

Cvičení bylo realisticky připraveno včetně silného zakouření (3 ks vojenských dýmovnic) cca 350 m dlouhého prostoru průchozího podzemního kolektoru a 2 ks figurín, které měli členové JPO vyprostit a poskytnout předlékařskou pomoc. Jelikož šlo o extrémní variantu požáru, bylo nasazení všech zasahujících v IDP velmi náročné, zejména při pohybu v neznámém prostředí potrubního kolektoru, ve kterém se teplota vzduchu pohybovala kolem 40–60°C (sekunder). I přes to se dvěma průzkumným skupinám podařilo zraněné (figuríny) najít, nasadit vyváděcí techniku a dostat zraněné do bezpečí včetně uhašení požáru 1 proudem C (vše během 20 min. od příjezdu 1 CAS). Velmi důležité a efektivní se jevilo nasazení přetlakové ventilace na odvod tepla a kouře z prostor kolektoru za použití přípravku k usměrnění toku vzduchu, který byl teprve testován pro tento typ nasazení (nebyl nasazen odsavač kouře VTA 60). To ocenili i průzkumné skupiny uvnitř kolektoru (zlepšení viditelnosti – zlepšení orientace, snížení okolní teploty).

Všichni zúčastnění byli po ukončení cvičení seznámeni s celým prostorem potrubního kolektoru. Celkově cvičení bylo hodnoceno velmi kladně a byl naplněn jeho účel. Věřím, že prověřovací cvičení přispělo ke zdokonalení odborných znalostí a dovedností všech zasahujích.

Za SDH Chodov
Jiří Kiss
velitel JPO II SDHo Chodov
Sdílet