Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž slovenských hasičů záchranářů

III. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov

Pozývame Vás na , ktoré bude

v dňoch 21. až 22. septembra 2005
v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Humennom.

Súťažiť bude 12 päťčlenných družstiev, (8 družstiev nominovaných krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru, 3 družstvá zo záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a družstvo Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Cieľom súťaže je v odborno – športovom súťažení preukázať pripravenosť hasičov záchranárov pri vysokom fyzickom zaťažení plniť presne, rýchlo a za prísneho dodržania všetkých bezpečnostných opatrení súťažné disciplíny tak, aby vychádzali z bežnej praxe hasičov a tým si zdokonaľovali návyky profesionálneho plnenia odborných úloh.
1. súťažná disciplína – použitie záchranárskych prostriedkov a techniky pri vyslobodzovacích prácach počas zrýchleného presunu s použitím dýchacích prístrojov
- rezanie kovovej trubky rozbrusovačkou;
- rozvinutie, použitie hydraulického vyslobodzovacieho náradia a strihanie guľatiny;
- rozvinutie a použitie vzduchových zdvíhacích vankúšov a zdvihnutie ťažkého bremena do výšky;
- použitie vákuových dláh a kardio-pulmonálna resuscitácia.
Po splnení úlohy na každom pracovisku musia súťažiaci bežať 300-metrový okruh náročným členitým terénom.

2. súťažná disciplína – záchrana raneného z hĺbky za pomoci kladkovej súpravy, výstavba lanovky a spustenie raneného s istením preverí lezecké schopnosti jednotlivcov a spoluprácu členov súťažiaceho družstva. Prvý súťažiaci musí vyjsť do 4. podlažia cvičného zariadenia „Jakub“ po cvičnej lezeckej stene obtiažnosti IV., ostatní môžu ísť po lane pomocou šplhadiel.
Úlohou súťažiaceho družstva je vytiahnuť zranenú osobu z hĺbky a spustiť ju pomocou lanovky na zem. Členovia súťažiaceho družstva sa z tohto dôvodu rozdelia na dve skupiny. Jedna skupina vyťahuje zraneného a druhá skupina vytvára lanovku na spustenie zraneného.
Začiatok súťaže je v stredu 21. 9. 2005 o 09,00 h. Vyhodnotenie súťaže a jej ukončenie je vo štvrtok 22. 9. 2005 o 13,30 h.
Sdílet