Sobota 16. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová pomůcka pro školy

MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v těchto dnech zahájilo distribuci příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, která je určena pro učitele základních a speciálních škol.

Prostřednictvím Hasičských záchranných sborů krajů by se tato publikace spolu se dvěma doprovodnými videofilmy měla do konce letošního roku 2005 dostat na každou z těchto škol.
Tato příručka navazuje na předchozí publikaci „Ochrana člověka za mimořádných událostí,“ která byla v roce 2003 jako pomůcka pro učitele v rámci výuky stejnojmenné tematiky distribuována do všech základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol.
Hra dětí, jejich nedbalost, neopatrnost, ale i neznalost možných důsledků, které mohou svým jednáním způsobit, má každoročně podíl na vzniku řady požárů a četných zranění. Proto je velmi důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Na základě příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ budou moci učitelé seznámit své žáky s širokou problematikou oblasti požární ochrany (předpisy, princip hoření, průběh požáru, způsoby hašení, zásahy a činnost jednotek požární ochrany), ale i s tím, jak by se měli chovat při požárech či dopravních nehodách, nebo s jakými nebezpečími se mohou setkat ve volné přírodě. Obsahem příručky jsou i základní principy první pomoci a zdravovědy a metodická část uvádí i konkrétní příklad výkladu jednotlivých témat.
Výuka tematiky „ochrana člověka za mimořádných událostí“ byla do vzdělávacích programů škol začleněna v roce 2003, a to na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03–22 ze dne 4. března 2003). Žáci a studenti základních, středních, vyšších odborných a speciálních škol v ČR se tak v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně seznamují mj. s tím, jak funguje integrovaný záchranný systém, jak se chránit před různými druhy ohrožení a jak se chovat při mimořádných událostech.
Celý text příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ včetně videokazet lze stáhnout také na adrese
http://www.mvcr.cz/…ochrana.html

V současné době je připravována obdobná příručka pro učitele středních škol.


ppor. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Sdílet