Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

AIR ACCIDENT 2005

Jedno z největších cvičení integrovaného záchranného systému v rámci celé ČR se uskutečnilo ve středu 5. října 2005 ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy (vojenský újezd Jince) a blízkém okolí mezi obcemi Skořice a Trokavec.

Cvičení ,,AIR ACCIDENT 2005“ předcházela tisková konference za účasti mnoha významných hostů. Za všechny uvádím policejního presidenta plk.Mgr. Vladislava Husáka, hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna, plk. Ing. Vávlava Muchnu, náměstka generálního ředitele HZS ČR pro úsek IZS a OŘ, Ing. Pavla Štrůbla, ředitele Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod, brigádního generála Ing. Čestmíra Tesaříka, ředitele inspekce ministra obrany, pplk. Ing. Jaroslava Salivara, ředitele HZS Plzeňského kraje, plk. JUDr. Antonína Moltaše, ředitele PČR, Správy Západočeského kraje. Přítomni byli zástupci cvičících složek IZS a další hosté.
Námětem cvičení byla letecká nehoda dopravního letadla B 737–800 letícího z letiště Mnichov v SRN na letiště Riga v Lotyšsku se 150 lidmi na palubě, s následným rozlomením trupu a požárem přední části, únikem kerosinu spojeným s kontaminací vod a zeminy.
Cílem cvičení bylo ověřit typovou činnost složek IZS při společném zásahu v souvislosti s leteckou nehodou. Jednalo se zejména o prověrku činnosti krajského operačního střediska a informačního střediska IZS a operačních středisek a stálých služeb (dispečinků) zapojených složek IZS a zainteresovaných orgánů a institucí, prověrku vyrozumění složek IZS a orgánů krizového řízení, prověrku funkčnosti zpracovaných poplachových plánů IZS na úrovni kraje a centrální úrovni a prověrku funkčnosti traumatologického plánu s důrazem na součinnost zdravotnických zařízení a jejich připravenost pro příjem většího počtu zraněných.
Největšího taktického cvičení se zúčastnili profesionální hasiči z územního odboru HZS Rokycany a Plzeň, jednotky dobrovolných hasičů dle místní příslušnosti a poplachového plánu kraje, PČR Správa Západočeského kraje, PČR – letecká služba, OŘ PČR Rokycany a Plzeň-jih, ZZS Plzeňského kraje, LZS, Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice Rokycany, Český červený kříž, Zdravotní škola Dr. I. Mauritzové, 154. záchranný prapor Armády ČR Rakovník, Letecká pátrací a záchranná služba Plzeň – Líně, Správa Vojenského újezdu Jince, VÚ 4312 Strakonice, Oblastní středisko řízení letového provozu Praha, Záchranné koordinační středisko Praha, Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod, Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Rokycany, Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí, THW Chemnic a Červený kříž Mnichov, Dekonta a.s. Ústí nad Labem, starosta obce Skořice, Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rokycany a vybrané odborné skupiny Krizového štábu Plzeňského kraje. Celkem tak cvičilo kolem 470 osob a do akce bylo zapojeno 120 kusů techniky.
V první fázi cvičení hasiči vytvořili koberec z hasební pěny, aby ochránili osoby před požárem a počali s vyprošťováním zraněných z trosek letadla. Část hasičů prováděla hasební práce. Zahájena byla také práce ZZS, došlo k vybudování místa TRIAGE a místa shromaždiště a byl zahájen transport a ošetřování zraněných. Celkem bylo z trosek letadla zachráněno 35 zraněných osob, které představovali figuranti. Byla zahájena přeprava zraněných pomocí sanitek a vrtulníků. Zbytek tvořily figuríny, které představovaly mrtvé. Policisté ohraničili a zamezili přístupu do prostoru mimořádné události. Ve druhé fázi počali policisté se psy a psovody prohledávat terén a hledat pohřešované osoby z letounu. A hasiči po zjištění, že se ropné látky z letadla dostaly až do Dolního a Horního rybníka v obci Skořice instalovali na vodní ploše ihned norné stěny. Zhruba po třech hodinách byl svolán krizový štáb města Rokycany. Do likvidace úniku ropných látek do Padrťských rybníků se po třech a půl hodině zapojil 154. záchranný prapor Armády ČR Rakovník a firma Dekonta. Také zde byly zřízeny norné stěny a bylo zahájeno jímání ropných látek. Policisté stále vyhledávali mrtvé a jejich osobní věci a označovali místa nálezu praporky. Asi po šesti hodinách bylo místo událostí předáno Policii ČR a komisi Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. Pokračovala asanace a dekontaminace vody a půdy a bylo zajištěno zásobování vodou. Po skončení vyšetřování hasiči snesli na určené místo figuríny, které představovaly mrtvé osoby.
Po ukončení cvičení proběhlo jeho stručné vyhodnocení. Vyjádřili se postupně zástupci cvičících složek IZS. Konstatováno bylo, že cvičení svůj účel splnilo. Jako nedostatek byl uveden fakt, že nebyla nalezena jedna mrtvá osoba a že hasiči počali snášet a vyprošťovat mrtvé z trosek před příjezdem vyšetřujícího týmu, složeného z policistů a pracovníků Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. Kladně byla hodnocena příprava a organizace cvičení. Jednotlivé činnosti při cvičení posuzovali rozhodčí, kteří připraví podklady pro podrobné a celkové vyhodnocení cvičení.


Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško

Tolik oficiální tisková zpráva. Cvičení bylo možná hezké a zajímavé, ovšem zástupci médií toho moc neviděli. Díky naší „skvělé“ policii (a tím mám na mysli velení PČR na místě cvičení) byli novináři a fotografové držení cca 400 metrů od místa cvičení a příliš toho neviděli. Na jednu stranu lze pochopit snahu o hladký průběh cvičení, na druhou však nechápu, proč byly pozvány desítky novinářů, když nakonec nic nevidí. Koneckonců fotografie mluví za vše. Fotky zblízka jsou pořízené ke konci, kdy nakonec byli fotografové vpuštěni až k cvičícím jednotkám. Na jednu stranu chceme lidem ukázat, jak jsou hasiči připraveni na podobné katastrofy, a jak je zvládnou, přitom jim téměř nic neukázat.

Oficiální tisková zpráva Generálního ředitelství HZS ČR
Sdílet