Neděle 5. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

One Seven system je zařízení pro výrobu speciální suché pěny, princip spočívá v přidávání tlakového vzduchu do směsi vody a malého množství pěnidla

One Seven je technický prostředek k výrobě komprimované těžké pěny. Zvláštností tohoto systému je, že tato pěna se nevyrábí až na koncovém zařízení (proudnice na výrobu těžké pěny), ale ve speciálním zařízení, které je součástí čerpadla.

Toto zařízení se skládá ze tří základních částí – čerpadla, přiměšovače a kompresoru. Princip výroby pěny tohoto systému je v přidávání tlakového vzduchu na směs vody a malého množství pěnidla.

Systém výroby pěny je pojmenován jako tzv. ONE SEVEN EFEKT. O. S. efektem je míněno, že z jedné kapky vody vytvoříme sedm bublin pěny. Výrobce uvádí, že takto vyrobené bubliny pěny mají ne-li stejné, pak podobné vlastnosti jako jemně rozprášená voda (vodní mlha), tzn. že povrch jedné bubliny pěny a povrch kapky vody jsou téměř identické, jakož i množství tepla odebrané jednou bublinou pěny je srovnatelný s množstvím tepla odebraným jednou kapkou vody. Výrobce uvádí, že při použití systému O. S. se účinnost vody zvyšuje až na 80 %.

One Seven nemá jen dobré ochlazovací schopnosti, ale podružně s tím, že se jedná o pěnu, také vlastnosti pěně příslušející a zároveň schopnosti izolační. Tím se rozumí především izolace hořlavé látky od vzdušného kyslíku a ochrana před tepelným zářením ještě nezasaženého hořlavého materiálu a stavebních konstrukcí.

Přečtěte siŠestnáct velkokapacitních cisteren Tatra 815-7 pro výrobu pěny stlačeným vzduchem pořídili hasiči v Moravskoslezském kraji

Další důležitou schopností je snížení povrchového napětí. Vlastnosti použitého pěnidla jsou podobné vlastnostem smáčedla, což znamená lepší penetraci pěny do hořlaviny.

Zajímavostí také je, že těmito systémy je vybaveno jen několik málo sborů profesionálních hasičů v České republice. Celý systém není žádná novinka. Již ve třicátých letech byla v Německu vyráběna první přenosná čerpadla s integrovaným kompresorem.

Jednalo se o přenosné čerpadlo firmy Flader (dnes Johstadt) o výkonu 800 l při 8.105 Pa s integrovaným kompresorem Mercedes. Tento model byl nazván ZVII/K. Kompresor byl instalován mezi primární hřídelí čerpadla a motorem. Kompresor mohl být zapojen během činnosti přes spojku.

Další zkušenosti s tímto systémem byly získány v USA. Systém One Seven system® (O. S.) je zde známý jako CAFS – Compressed Air Foam System. Nejprve bylo vyvinuto pěnidlo pro hašení hořlavých materiálů třídy A – Pěnidlo typu A.

V roce 1978 nastal přechod (poprvé od konce války) k experimentálnímu použití se stlačeným vzduchem. Od roku 1988 rozšiřují aplikaci Pěnidla A na lesní požáry.

V letech 1995 až 1996 byl učiněn rozhodující rozvoj tohoto systému. Dnes je ve spojených státech systémem CAFS vybaveno více než 200 hasičských sbo­rů.


Další podrobné informace a technické údaje je možné získat z výtahu diplomové práce velitele zlínské stanice npor. Ing. Bogdana Bocka. S jeho souhlasem je v příloze článku zveřejněna část diplomové práce věnovaná tomuto technickému systému.

Sdílet
Přiložené soubory
oneseven.pdf zobrazit online PDF 649 kB