Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

PYROS 2002

Předběžná závěrečná zpráva veletrhů PYROS, INTERPROTEC a ISET

Bezpečnostní veletrhy podtrhly význam IZS. Trojlístek bezpečnostních veletrhů komplexně pokryl všechny složky integrovaného záchranného systému kromě armády. Ta se představí na samostatném veletrhu IDET příští rok.

„Vystavovatelé se prezentovali na osmi tisících metrech čtverečních výstavní plochy. Tyto veletrhy se tak staly ojedinělou akcí bezpečnostního průmyslu ve středoevropském prostoru,“ řekl Karel Torn, vedoucí manažer projektu.

„Teroristické útoky v USA v září minulého roku stejně jako letošní povodně v Evropě jednoznačně ukázaly, že IZS je nezbytný pro ochranu lidí, majetku a životního prostředí. Ke zdokonalování tohoto systému velkou měrou přispívají právě bezpečnostní veletrhy,“ konstatoval Torn. O dobrém fungování IZS svědčí i fakt, že v době povodní bylo v ČR evakuováno kolem 95.000 lidí, zatímco v zemi častých přírodních katastrof v Kanadě dosud nejvíce 20.000 osob.

„Při letošních veletrzích jsme prezentovali maximální otevřenost Policie ČR k obyvatelstvu. Veletrhy se staly také místem, kde došlo při různých jednáních s kolegy ze Slovenska, Polska, Německa (Saska a Bavorska) a Rakouska k posunu našich bezpečnostních standardů směrem k EU,“ řekl policejní prezident

ČR genpor. JUDr. Jiří Kolář. Na výstavišti se uskutečnilo v rámci veletrhu ISET jednání policejních prezidentů těchto zemí mj. také na téma zajištění bezpečnosti na nadcházejícím summitu NATO v Praze. Komplexní přehled o práci a službách Policie ČR poskytla expozice Ministerstva vnitra ČR.V rámci veletrhu PYROS a ISET se uskutečnilo taktické cvičení IZS – zásah proti teroristům v brněnském M paláci. Zúčastnilo se ho na 130 členů IZS, nasazeny byly dva vrtulníky a 15 požárních a speciálních vozidel. Při akci byla poprvé představena nultá verze elektronické metody řízení štábu velitele zásahu. Jde o evropský unikát, který brněnští hasiči vyvíjeli dva roky. Dobrovolní hasiči uspořádali mezinárodní středoevropské odborné sympozium. Hosté z Maďarska, Německa (Saska, Bavorska), Polska, Rakouska a Slovenska diskutovali především o zlepšení jejich materiálního vybavení a o legislativě. Na volné ploše před pavilonem A pak návštěvníci zhlédli ukázky vyprošťování osob z havarovaných automobilů a novinky hasicích látek při hašení požárů. Atrakcí se stal cvičný polygon pro hasiče, ve kterém se simulují podmínky hašení v objektech, kde teplota dosahuje až 600 stupňů Celsia.

Součástí doprovodného programu veletrhů ISET a PYROS byly i konference Krizový management a Prevence kriminality na místní úrovni, do níž je zapojeno už 85 měst v ČR. Konference Krizový management se zúčastnilo na 150 hasičů, policistů, členů vojenských složek, státní správy a samosprávy. Účastníci byli informování, jak se po zrušení okresních úřadů bude řešit působnost obcí v IZS. Na veletrhu byla i expozice České asociace zpracovatelů povodňových plánů. Členům IZS poděkovala a.s. Veletrhy Brno spolu s ostatními pořadateli a zástupci města Brna představením Muzikály z Broadwaye. Pavilon D přivítal na koncertu první den veletrhu na dva tisíce lidí. Výtěžek ze vstupného ve výši 516.000 korun byl věnován na povodňové konto.

„Na veletrhu INTERPROTEC byla mimořádná expozice Sdružení českých výrobců a distributorů OOPP, technologií a produktů zajišťujících ochranu osob a majetku Czech Protect,“ uvedl Torn. Sdružení je připomínkovým místem MPSV pro legislativu v dané oblasti a členem ESF. Proto má možnost aktivně spolupracovat na tvorbě nových evropských norem a účastnit se jednání v odborných pracovních skupinách v rámci EU. Každý ze zájemců dostal v expozici konkrétní odpověď na svůj dotaz. Umožnila to přítomnost zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Českého úřadu bezpečnosti práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Institutu vzdělávání a výchovy. V rámci INTERPROTECu byly vyhlášeny firmy oceněné v projektu Bezpečný podnik.O bezpečnostních veletrzích řekli:

genmjr. Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR a první náměstek ministra vnitra pro požární ochranu, IZS a civilní nouzové plánování: „Veletrh klade důraz na integraci záchranného systému při ochraně obyvatelstva. Po 11. září loňského roku lidé pochopili, že terorismus není zanedbatelným rizikem. Ochrana při velkých katastrofách spočívá i v ochraně například před radiačním a biologickým zamořením.“genpor. JUDr. Jiří Kolář, policejní prezident: „Na veletrhu ISET se Policii ČR otevírá možnost prezentovat se odborné i laické veřejnosti jako moderní dobře fungující aparát. Chceme tak demonstrovat maximální otevřenost represivního orgánu, kterým policie je. Naším cílem je stát se službou občanské společnosti, právě to je hlavním záměrem letošního veletrhu.“Rudolf Valášek, velitel HZS Brno: „Letošní bezpečnostní veletrhy dobře navazují na tradici minulých ročníků. Spojení veletrhů PYROS – ISET – INTERPROTEC je výhodné především proto, že všechny tyto složky totiž spolupracují v rámci IZS. Celkem se přihlásil velký počet firem, ale myslím si, že by měly projevit ještě větší zájem, neboť jedině na výstavišti je možné porovnat techniku mezi sebou. Bylo by vhodné bezpečnostní veletrhy přesunout na květen, kdy pro předváděcí akce jsou lepší podmínky pro diváky. Přimlouval bych se za to, aby jim byl věnován jeden volný víkendový den.“Václav Růžička, prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA): „Vzhledem k tomu, že naše asociace se zúčastnila již minulého ročníku ISET, mohu konstatovat, že veletrhy udělaly velký kus práce. Trojice bezpečnostních veletrhů je dobře prostorově na výstavišti rozložena, vysokou úroveň měly doprovodné programy. Vyzdvihl bych účast zástupců státní správy.“

Jan Papež, prezident Asociace zpracovatelů povodňových plánů: „Na veletrhu je spousta věcí, které se dají v praxi využít při případných povodních, především při pomoci obyvatelům zaplavených území. Jde o prvky určené záchranné službě, ale i jednotlivým obyvatelům. Trend ukazování technologií právě na výstavišti je správný. Lidé vidí zařízení ve skutečnosti, mohou si je prohlédnout a osahat. Tuto službu internet nikdy nenahradí. V tom spatřuji budoucnost bezpečnostních veletrhů, podle mne by se měly stále rozšiřovat. Také při letošním ročníku byla vysoká úroveň doprovodných programů, které přitáhly spoustu odborníků i veřejnost.“

Miroslav Franta, Výzkumný ústav bezpečnosti práce: „Letošní ročník bezpečnostních veletrhů byl velice dobře organizačně zajištěn, dobrá byla spolupráce s Veletrhy Brno. Odborný doprovodný program měl vynikající úroveň. S návštěvností naší expozice jsme spokojeni. Veletrh nám přinesl i komerční úspěch, neboť jsme si v Brně předem dohodli schůzky se svými obchodními partnery, kteří se rádi přijeli na INTERPROTEC podívat. Naši klienti z inspektorátů bezpečnosti práce měli totiž po prohlídkách expozic na nás ihned konkrétní požadavky z oborů stavebnictví, strojírenství apod. Šlo o cenné poznatky, bez osvěty nelze naši práci dělat. Také chvátá úprava legislativy související s našim vstupem do EU. Tomu právě letošní veletrhy velice napomohly. Už se těšíme na příští ročník.“Vladimír Sosnovec , firma 3M Česko, s.r.o.: „Rozhodně oceňuji posunutí veletrhu INTERPROTEC z jarního na podzimní termín a jeho spojení s dalšími veletrhy, které mu jsou profesně blízko. V naší branži je totiž pracovní vytížení největší v jarních měsících. Doprovodný program proti minulému ročníku byl na vyšší úrovni. Pro naši firmu jsou tyto veletrhy prestižní záležitostí, my se v Brně chceme prezentovat. Chceme si tak potvrdit, že patříme mezi přední firmy v tomto oboru na českém trhu.“Marcela Machutová, ředitelka expozici MV a ředitelka Muzea Policie ČR: „Na bezpečnostních veletrzích se na každém kroku projevoval vstřícný a profesionální přístup a.s. Veletrhy Brno. Mimořádně vysokou úroveň mělo také zajištění doprovodných programů. Myslím, že byla dobrá i návštěvnost, na níž mělo pozitivní vliv vhodné sloučení sedmi veletrhů. Přivítala jsem zařazení koncertu Muzikály z Broadwaye jako poděkování členům integrovaného záchranného systému.

Statistické údaje veletrhu PYROS 2002
počet vystavovatelů­.............­.......... 105
počet dalších zastoupených firem............25
počet zúčastněných zemí.........­.........12
čistá výstavní plocha v m2.........­........3.267
zvláštní předváděcí plocha v m2..1.335
počet platících návštěvníků..­.............­.50.000 )
z toho odborníci v %............­.............­..79
počet akreditovaných novinářů.....­..........218
--------------------------------------------------------
) předpokládaná návštěvnost veletrhů PYROS, INTERPROTEC, ISET, New SIMET, WELDING, FOND-EX, TEX-TEC a GAUDEAMUS

Návštěvníky trojice bezpečnostních veletrhů dle předběžného marketingového výzkumu zajímaly nejvíce informace o novinkách (85,4 %) a o konkrétním výrobku či službě (59,7 %). Jak vyplývá z průzkumu, 76,6 procenta tvořili návštěvníci, kteří mají rozhodující vliv příp. poradní hlas při nákupu investic. Odborníci tvořili více než 80 procent celkového počtu návštěvníků. Spokojeno s vystavenými produkty a službami jich bylo více než 80 procent, s uzavřenými obchody asi 75 procent.

Vystavovatelé byli v 63 procentech spokojeni s navázanými kontakty a v 53,4 procentech s uzavřenými kontrakty. Svých cílů dosáhlo na veletrhu 81 procent vystavovatelů a stejné procento se hodlá zúčastnit příštího ročníku. Trojice bezpečnostních veletrhů se zúčastnilo 270 firem.

Bezpečnostní veletrhy se konaly souběžně s technologickými veletrhy New SIMET, TEX-TEC, WELDING a FOND-EX. Za čtyři dny je spolu s výstavou GAUDEAMUS zhlédlo asi 50.000 návštěvníků, z toho přes 1.000 návštěvníků přijelo ze zahraničí, z 34 zemí, nejvíce ze Slovenska, dále z Polska, Německa, Ruska, Rakouska, Ukrajiny a Itálie. V tiskovém středisku se akreditovalo 218 novinářů, z nichž 40 bylo zahraničních.Příští mezinárodní veletrhy PYROS – INTERPROTEC – ISET se uskuteční na brněnském výstavišti v roce 2004.

Sdílet