Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pákistán

Souhrnná zpráva o humanitární pomoci České republiky v Pákistánu.

Dne 8. října 2005, ve 4:50 hodin středoevropského letního času vzniklo v Pákistánu v oblasti Kašmíru silné zemětřesení o síle 7,6 Magnitude (tj. cca 8. stupeň Richterovy stupnice). Informaci o zemětřesení poskytl na MV-generální ředitelství HZS ČR v 7:00 hodin Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška (mají seismograf zapojený do celosvětové sítě). Dne 8. října 2005 byly k dispozici pouze velmi nepřesné informace o následcích zemětřesení s velmi nízkým počtem obětí (řádově pouze stovky). Zemětřesení mělo katastrofální následky, podle posledních údajů jen v Pákistánu bylo usmrceno 73 276 osob (v Indii usmrceno 1300 osob), dalších více jak 70 000 bylo zraněno. Odhaduje se, že celkově byly zemětřesením postiženy více jak 3 mil. osob. Pákistán požádal o mezinárodní pomoc ve formě:

- záchranné a dopravní vrtulníky,
- zateplené stany,
- přikrývky,
- matrace,
- potraviny,
- tablety na úpravu vody,
- léky a zdravotnický materiál,
- zdravotnické záchranné týmy.

I. Pomoc ČR ve formě záchranných jednotek

V úvodní fázi (9.10. ve 12:00 hodin) Pákistán požádal také konkrétní státy (Velká Británie, Francie a Itálie) o vyhledávací a záchranné jednotky. Vzhledem ke značně komplikovaným podmínkám v Pákistánu bylo možné nasadit pouze takové jednotky, kterým mohly poskytnout přímou podporu vojenské jednotky těchto zemí, nasazené v Iráku. ČR nabízela i svoji vyhledávací a záchrannou jednotku jako možné doplnění některé záchranné jednotky z uvedených států. Realizaci takové pomoci se nepodařilo zajistit. Na základě rozšířených žádostí o pomoc se dne 11. října 2005 uskutečnilo rozšířené zasedání krizového štábu MZV, kterého se za MV zúčastnili zástupci MV-generálního ředitelství HZS ČR. Na jednání bylo dohodnuto, že ČR jako první pomoc vyšle zdravotnickou záchrannou jednotku. O vyslání této pomoci rozhodlo v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, MV v dohodě s MZV. O pomoci Pákistánu jednala vláda ČR, která svým usnesením č. 1336 ze dne 12.10. 2005 uvolnila na realizaci pomoci 25 mil. Kč.

Dne 12. října 2005 krátce po 13:00 hodině odletěl z letiště Praha-Ruzyně armádní speciál se záchrannou jednotkou na palubě. Záchranná jednotka je jednotkou MV-generálního ředitelství HZS ČR, vytvořenou a vyslanou v souladu se zákonem o požární ochraně a zákonem o integrovaném záchranném systému. Jednotku tvoří čtrnáctičlenný tým lékařů a zdravotníků (traumatologický tým ČR z Úrazové nemocnice v Brně, zdravotnický personál Armády ČR z Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové), devítičlenná skupina hasičů (příslušníků HZS ČR z HZS hl. m. Prahy). Zdravotnickou záchrannou jednotku ČR tvoří celkem 23 osob.

Záchranné jednotce velí mjr. Josef Křen z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který má zkušenosti z velení záchranné a pátrací jednotky ČR, která působila v roce 2003 v Alžíru při zemětřesení. Úkolem hasičů je celkově řídit jednotku, zajistit návaznost na pákistánské a mezinárodní krizové orgány a zajišťovat logistické zázemí jednotky.

Česká zdravotnická záchranná jednotka přistála v Pákistánu v Islámábádu dne 13. října 2005 v 01:30 hodin našeho času a následně v 11:40 hodin našeho času vyjela na místo svého dalšího působení s ozbrojeným doprovodem – město Rawala Kot, vzdálené asi 80 km od Islámábádu. (Jedná se o značně poničené město s 60 000 obyvateli, ležící na náhorní plošině ve výšce 1 800 m n. m.). Do Rawala Kotu dorazili v 19:30 hodin našeho času a ihned zahájili budování polní nemocnice a logistické základny.

Dne 14. října 2005 bylo dokončeno budování základy. Zdravotnický personál nejdříve zahájil svoji činnost v místní poničené nemocnici a následně se přesunul do vybudované polní nemocnice.

Vzhledem k vysokému počtu pacientů jsou záchranáři značně vytíženi. Každý den realizují průměrně 65 ambulantních ošetření, průměrně 7 menších chirurgických zákroků a podle urgentní potřeby 1 – 2 větší operace. Větší operace nejsou prováděny denně, neboť většina poranění je vzhledem k délce od úrazu léčena konzervativně (sádrovou imobilizací) a při větších sádrových fixacích (spiky kyčelního kloubu apod.) záchranáři taktéž pomáhají a asistují. Místní lidé trpí zejména střevními potížemi, infekcemi ze zanícených ran, respiračními potížemi a nemocemi z podchlazení. Za pomoc z České republiky jsou však velice vděční. Důkazem výborných styků českých záchranářů s místním obyvatelstvem je i to, že jim místní správa darovala balenou vodu a další materiál.

Zdravotnická záchranná jednotka v místě realizovala celkem 868 ambulantních ošetření, z toho celkem 113 menších operačních výkonů a 11 větších operací (chirurgických zákroků). Vzhledem k dobrému jménu, které si lékaři z našeho týmu získali, každý den přibývalo i nechirurgických pacientů (nachlazení, bolesti kloubů, zad apod.) a z celkového počtu ambulantně ošetřených to činilo 285 pacientů a 36 operací (chirurgických zákroků).

Místní pákistánská nemocnice musela být z důvodu silně narušené statiky objektu opuštěna. V těsné blízkosti našeho tábora byla vybudována velká polní nemocnice z Jordánska, s níž od soboty 22. října 2005 naši lékaři úzce spolupracují (využívají např. rentgen).

Podle informací z Pákistánu byla oblast působení české jednotky bezpečná. Všichni záchranáři jsou v pořádku a jejich práci neprovázely žádné zásadní problémy. Pouze jednou zkomplikoval práci českých záchranářů silný déšť a kroupy. Základna i polní nemocnice byla umístěna v oploceném a střeženém objektu místní poničené nemocnice. Velitel jednotky podával pravidelně informace na operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR satelitním telefonem.

Zdravotnická záchranná jednotka ČR byla vyslána pro působení v trvání 5 dnů na místě. Bylo dohodnuto, že se působení jednotky prodlouží. Dne 18. října 2005 byl v 18:30 hodin vyslán do Islámábádu armádní speciál s posilovou skupinou, která jednotku, působící ve městě Rawala Kot, posílila a částečně prostřídala. Skupina byla složena ze 2 lékařů, 7 příslušníků HZS ČR. Posilová skupina s sebou dopravila cca 5 tun materiálu a zásob pro prodloužené působení české jednotky v oblasti – zdravotnický materiál, hygienické potřeby, léky, vyhřívané stany, úpravny vody, nářadí, trvanlivé potraviny, komunikační prostředky, vybavení a oblečení do nepříznivého počasí. Po prostřídání (19.10.) v místě dále působilo celkem 25 členů jednotky. Současně s posilovou skupinou do Pákistánu odcestoval dvoučlenný štáb České televize, který natáčel reportáže o činnosti jednotky.

Vzhledem k vybavení polní nemocnice, které již neodpovídá charakteru zdravotních komplikací postižených obyvatel, bylo rozhodnuto 31.října 2005 ukončit činnost, předat vybavení pákistánským orgánům a vrátit se zpět do ČR. Materiál (stany, vybavení polní nemocnice, zdravotnický a zbytek týlového materiálu) byl předám pákistánským orgánům ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Oproti původnímu předpokladu 5 dnů záchranná jednotka na místě působila 16 dnů.

Českou jednotku v Pákistánu navštívila řada oficiálních delegací, včetně velitele pákistánské armády.

V souladu s usnesením vlády č. 1368 ze dne 19. října 2005 bylo do Pákistánu vysláno 30 vojenských zdravotníků. Mezi MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a Ministerstvem obrany bylo dohodnuto, že k dopravě vojenských zdravotníků do Pákistánu a k návratu naší zdravotnické záchranné jednotky bude využito jednoho letu vojenského letadla TU 154. Oproti původně naplánovanému letu na 29. října 2005 musel být let posunut na 1. listopadu 2005 (nutnost pozdější přepravy vojenských zdravotníků). V Praze přistálo letadlo s celou jednotkou 2. listopadu 2005 ve večerních hodinách.

II. Pomoc ČR ve formě materiální humanitární pomoci

V úterý 18. října 2005 v 16:00 hodin ze skladu Zdravotnického zabezpečení krizových stavů ve středočeské obci Hředly u Zdic vyrazily 2 kamiony naložené téměř 13 tunami materiálu v ceně 10 milionů korun. Jedná se o léky, přikrývky, chirurgické nástroje, obvazový a další zdravotnický materiál (cca 6,5 tuny), poskytovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a doplněný 1000 kusy spacích pytlů a cca 4 tunami prostředků na úpravu vody, poskytovaných Správou státních hmotných rezerv.

Kontingent s humanitární pomocí dorazil v 08:40 hodin dne 19. října 2005 na leteckou základnu Ramstein v Německu, kde proběhla předávka materiálu k dopravě leteckým mostem NATO do Pákistánu.

HZS ČR organizoval a zabezpečoval přepravu a nakládku materiální pomoci. Dva příslušníci HZS ČR doprovázeli konvoj po dobu přepravy a realizovali předávání v Ramsteinu.

Let do Pákistánu dne 1. listopadu 2005 byl využit k přepravě další materiální humanitární pomoci. Bylo přepraveno 25 kusů velkých zateplených stanů s vytápěním, které operativně nakoupila Správa státních hmotných rezerv (v hodnotě cca 10 mil. Kč). Dále měl být do letadla doložen zdravotnický materiál, který darovala Úrazová nemocnice Brno z nepotřebných zásob (cca 2 tuny). Vzhledem k naplnění kapacity letadla nebyl zdravotnický materiál do Pákistánu dopraven a jeho přeprava bude zajištěna později.

III. Náklady na pomoc Pákistánu

Vláda ČR na pomoc Pákistánu uvolnila následující finanční zdroje:

UV č. 1336
- 25 mil Kč na humanitární pomoc,

UV č. 1368
- 20 mil Kč na strategickou leteckou přepravu NATO,
- 15 mil Kč na působení vojenského zdravotnického týmu v Pákistánu,

UV č. 1394
- 27,5 mil Kč na humanitární pomoc,
- 12,5 mil Kč příspěvek OSN na projekty pomoci Pákistánu,
- 10 mil Kč na zdravotnické repatriace.

Celkem bylo uvolněno: 110 mil Kč, z toho 52,5 mil Kč na neodkladnou přímou humanitární pomoc.


Dosavadní náklady na neodkladnou přímou humanitární pomoc:

Náklady spojené s působením záchranné jednotky ČR ..…… 6 mil.Kč
Materiální humanitární pomoc přepravovaná leteckým mostem NATO… 10 mil.Kč
Materiální vybavení záchranné jednotky, které bylo zanecháno na místě .. 6,7 mil.Kč
Materiální humanitární pomoc přepravovaná letadlem TU 154 10 mil. Kč

Celkem………………………­……………………………………… 32,7 mil.Kč

Zbývajících cca 19,8 mil Kč bude využito pro poskytnutí další materiální pomoci např. letem dne 16. listopadu 2005 v souvislosti s návštěvou ministra zahraničních věcí ČR v Pákistánu.

V přehledu nákladů nejsou uvedeny náklady na leteckou přepravu letadly Armády ČR, která uvedené náklady bude hradit z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

IV. Spolupráce

V průběhu celé akce spolu intenzivně spolupracují:

- Ministerstvo vnitra (generální ředitelství HZS ČR, HZS krajů, policejní prezídium),
- Ministerstvo zahraničních věcí, velvyslanectví ČR v Pákistánu, stálá mise ČR při NATO v Bruselu,
- Ministerstvo zdravotnictví a Úrazová nemocnice Brno,
- Ministerstvo obrany, příslušné součásti Armády ČR, Vojenská lékařská akademie Hradec Králové,
- Správa státních hmotných rezerv.

Veškeré aktivity ČR jsou také koordinovány s EU- monitorovacím a informačním centrem, NATO – euroatlantickým koordinačním centrem pro katastrofy a OSN – úřadem pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Praha 2. listopadu 2005
Zpracoval: Ing. Prudil
Sdílet