Čtvrtek 21. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pražské požáry, nehody a jiné

Vybrané zásahy pražských hasičů za poslední tři dny. Několik požárů, dopravní nehoda, záchrana osoby i požár výrobny drog.

16. 11. 2005, 23.11 hodin
Praha – 5, Holečkova

Jednotka HZS Praha ze stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních automobilů Renault a Seat. Zraněné osoby byly předány do péče ZZS. Příčinu dopravní nehody šetří DI policie.

16. 11. 2005,03­.23hod,
Praha – 9, Lišická

Jednotka HZS Praha byly vyslány k požáru rodinného domku. Jednalo se požár rodinného domku o rozměrech 10×11m, který likvidovaly jednotky pomocí 3C proudů a jednoho proudu tlakové vody. Požárem byla zničena střecha, podkrovní místnosti, konstrukce stropu. Sálavým teplem a zplodinami hoření byla rovněž poškozena převážná část vybavení přízemí. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byla technická závada na el.spotřebiči – topidle. Upřesnění příčiny vzniku požáru, škody a zadokumentování místa požáru bude předmětem došetření v dopoledních hodinách dne 16.11. Škoda: 2.000.000,–.

15. 11. 2005, 20:40hod
Praha – 1, Karolíny Světlé

Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru bytu. Jednalo se o požár v domě obývaném bezdomovci a narkomany. Požárem byla zasažena místnost o rozměrech 2×5m v mezistropí 2.a3. patra s vchodem ukrytým pod podlahovou krytinou. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo a) kouření, b) používání otevřeného ohně narkomany. Došetření za účasti PČR a zadokumentování místa požáru bude provedeno dne 16.11. v dopo­ledních hodinách. Na základě ohledání bude upřesněna příčina vzniku požáru, škoda a majitel objektu.
Škoda: 25.000,–.

15. 11. 2005, 10:43 hod
Praha – 9, Beranových

Jednotky HZS Praha ze st.3,5,10a2, a jednotka SDH Letňany, likvidovaly 2C proudy se střední pěnou požár zbytků oleje, provozních kapalin, mastných usazenin a prachu v provozním kolektoru pod halou bývalé kalírny. Během řezání plamenem, které prováděla firma CANNONEER a.s., došlo k zapadnutí okuje do uvedeného materiálu a následnému hoření těchto usazenin. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při řezání plamenem.

15. 11. 2005 – 02:02
Praha 1, Wilsonova

Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 pomocí lezecké techniky vyprostili muže, který spadl do větrací šachty. Předán záchranné službě.

14. 11. 2005 – 20:28
Praha 4, Jasná

Jednotky HZS Praha st. 1, 6 a 7 byly přivolány k požáru provizorního staveništního zařízení. Jednalo se o dřevěný objekt o rozměru 20 × 10 metrů na staveništi rodinného domu. Požár zasáhl provizorní lůžko, dřevenou vnitřní příčku, mezistropí a střešní konstrukci. Hašeno vodou dodávanou 2C proudy od cisterny.

14. 11. 2005 – 18:50
Praha 11, Chilská

Jednotka HZS Praha ze stanice 4 zajistila místo dopravní nehody tří osobních automobilů značek Peugeot, Škoda a VW. Příslušníci jednotky vyprostili pomocí hydraulické vyprošťovací techniky zaklíněnou osobu a poskytli ji předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS. Poté odpojili AKU a asanovali vyteklé provozní náplně.

Foto: Radek Krahulík, Milan Pacík, Miroslav Kosmata
Sdílet