Sobota 30. září 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči sa podieľajú na opatreniach počas majstrovstiev v hokeji

V súvislosti s nerušeným priebehom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji bude Hasičský a záchranný zbor aktívne participovať najmä na osobitných protipožiarnych a bezpečnostných opatreniach.

Ilustrační foto

Protipožiarne a bezpečnostné opatrenia zohľadňujú viaceré varianty mimoriadnych udalostí, ku ktorým môže dôjsť počas majstrovstiev ako napr. požiar alebo havária vo vnútri športových hál v priebehu zápasu ( napr. únik chladiaceho média ) s výskytom veľkého počtu osôb, teroristický útok v športovej hale a na miestach s väčším výskytom osôb ( použitie trhavín, bojových chemických a biologických látok ) a zaistenie bezpečnosti pre jednotlivé súťažné a organizačné tímy.

Do protipožiarnych a bezpečnostných opatrení budú zapojení bratislavskí a košickí hasiči vrátane svojich kolegov zo Záchranných brigád HaZZ v Malackách a v Humennom. V spolupráci s primátormi miest Bratislava a Košice dôjde k usmerneniu dopravy, zabezpečeniu nástupných plôch s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre nasadenie hasičskej a záchranárskej techniky a v prípade potreby k zriadeniu dekontaminačných mi­est.

Hasiči sa budú podieľať na monitoringu nebezpečných a rádioaktívnych látok, pred každým športovým zápasom v spolupráci s pyrotechnikom, počas každej tretiny zápasu pomocou prenosných detektorov a samozrejme bude zaistený pravidelný odber vzoriek ovzdušia pre analýzu výskytu nebezpečných látok. Počas celého trvania majstrovstiev bude zriadený štáb za účasti prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexandra Nejedlého. Štáb bude riadiť a koordinovať výkon operatívno-logistických úloh nutných pre zabezpečenie nerušeného priebehu majstrovstiev a ochrany obyvateľstva pred následkami mimoriadnych udalostí.

kpt. Ing. Silvia Jančovičová
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Sdílet