Sobota 30. září 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Spoločné námetové cvičenie pri simulovanom požiari v pohraničí

V rámci mikroprojektu obcí Korňa – Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“ sa v dňoch 30.4 a 1. 5. 2011 uskutočnila aktivita č.6 pod názvom „Spoločné námetové cvičenie pri simulovanom požiari v pohraničí – spojené so školením“.

Školenia a cvičenia sa zúčastnili – dvaja český a štyria slovenský prednášajúci, SDH Staré Hamry Dobrovoľné hasičské zbory Korňa, Klokočov, Makov, Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov, Turzovka, Podvysoká, Radôstka. Spolu sa tejto akcie zúčastnilo 104 dobrovoľných hasičov. Prvý deň školenia otvoril Miroslav Smažák, predseda DHZ Korňa a následne pokračovali lektori školenia pod vedením Ing. Štefana Janešíka.

Prvý deň prebiehalo v priestoroch ZŠ teoretické školenie zamerané najmä na druhy lesných požiarov, dopravu vody hadicovým vedením, dopravu vody kyvadlovým spôsobom, účinnú likvidáciu a následnú lokalizáciu lesných požiarov, spôsob riadenia zásahu pri rozsiahlych požiaroch, príčiny vzniku lesných požiarov, zamedzenie a ochranu pred vznikom lesných požiarov, obsluhu a spôsob použitia plávajúcich hasičských čerpadiel, PS, vysokotlakých čerpadiel, CAS používaných v jednotlivých zúčastnených hasičských jednotkách a účel, spôsob použitia jazierkového systému pri rozsiahlych požiaroch v nedostupných terénoch.

Zúčastnení hasiči sa oboznámili aj s postupmi likvidácie lesných požiarov v Českej republike a technikou používanou pri týchto výjazdoch. Nakoľko školenie trvalo od 10,00 hod. až do 19,30 hod. účastníkom školenia bolo poskytnuté občerstvenie a strava. Na záver prvého dňa veliteľ cvičenia z SDH Staré Hamry spracoval a rozdelil úlohy na námetové cvičenie, ktoré sa následne konalo v druhý deň na území obce Bíla.

Po skorých raňajkách členovia SDH Staré Hamry, už pripravovali miesto cvičenia a figurantov na simulovaný požiar lesa v prihraničnom území obce Bíla. Hasičské jednotky sa zoradili a v kolóne sa presunuli do obce Staré Hamry, k hasičskej zbrojnici.

Po úvodnej inštruktáži bol vyhlásený výjazd k simulovanému lesnému požiaru. Ako prvý vykonali výjazd hasiči SDH Staré Hamry a následne aj ostatné zúčastnené hasičské jednotky zo Slovenska v stanovených časových intervaloch.

Po príjazde hasičov na miesto zásahu prevzal velenie nad cvičením veliteľ SDH Staré Hamry a boli zriadené zásahové úseky – ktoré riadili velitelia družstiev SDH. Postupným príchodom hasičských jednotiek boli rozdeľované na účinnú likvidáciu požiaru a najmä na záchranu roztratených detí, ktoré sa do svojej role figurantov skvelo vžili. Jednotliví „zranení“ figuranti boli rozmiestnený v lesnom poraste – ktorých hasiči museli nájsť, ošetriť a transportovať mimo ohrozené územie.

Simuláciu lesného požiaru dotvárali aj veľký počet dymovníc a ťažko dostupný terén, ktorý sa snažila prekonať PV3S a Nissan Navara – špeciály na takéto zásahy.

Po postupnej lokalizácii a následnej likvidácii, bolo miesto simulovaného požiaru prehliadnuté a všetci figuranti odovzdaný rodičom. Aj keď sa cvičenia zúčastnilo veľký počet dobrovoľných hasičských jednotiek, bolo vďaka usporiadateľom SDH Staré Hamry zorganizované a riadené na profesionálnej úrovni. Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Akcie sa zúčastnil aj predseda OV DPO Čadca Ladislav Dedič, ktorý podporil zúčastnené hasičské jednotky.

V mene výboru DHZ Korňa chcem poďakovať členom družobnej organizácie SDH Staré Hamry, zúčastneným dobrovoľným hasičským jednotkám, lektorom za pomoc pri zorganizovaní tohto cvičenia náročného najmä na čas, disciplínu, organizovanosť, poskytnutú techniku a členov ochotných bez nároku na odmenu pomôcť občanom nielen na území svojej obce, ale aj v prihraničnom území – čo je splnenie účelu cezhraničnej spolupráce SR a ČR, podporeného EURÓPSKOU ÚNIOU.

Spracoval: Rastislav Fatura
Foto: Andrej Nehera
 www.hasicikorna.sk

Sdílet