Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Předání jedenácti vozidel CAS 20 Tatra Terrno

Dne 7. 5. 2011 byly jednotkám JSDH předány cisterny Tatra, financované z regionálního operačního programu. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a zefektivnění vzájemné spolupráce hasičů v česko-polské příhraniční oblasti při požárech, povodních či jiných živelných katastrofách a krizových situacích.

Vozidla s podobnou nástavbou mají např. hasiči z Úval, o čemž jsme přinesli článek.

O projektu

Název: Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích

Program: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Oblast podpory: 1.3 Prevence rizik

Vedoucí partner: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Královéhradec­kého kraje

V rámci projektu se uskuteční dvě společná školení a dvě společná cvičení v Polsku i v České republice pro lepší součinnost při případných společných zásazích v krizových situacích na obou stranách hranice. Bude také pořízeno celkem 20 nových hasičských vozidel, která nahradí stávající nedostatečnou a zastaralou techniku. Jedná se především o cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem, střední hasičská vozidla a speciální vozidla s vysokozdvižnou plošinou. Tato technika bude společně využívána hasiči a bude rovněž využita při společných cvičeních.

Na české straně se do projektu zapojí tyto obce a města:

 • Deštné v Orlických horách
 • Opočno
 • Slatina nad Zdobnicí
 • České Meziříčí
 • Nový Hrádek
 • Broumov
 • Červený Kostelec
 • Police nad Metují
 • Velichovky
 • Svoboda nad Úpou
 • Mladé Buky

Požární jednotky těchto obcí a měst budou k zásahům využívat nově pořízenou techniku a budou se účastnit společných školení a cvičení.

Výběrové řízení: V rámci projektu byla na české straně vyhlášena dvě výběrová řízení, a to na dodávku hasičských vozidel a na jejich havarijní pojištění. Ve výběrovém řízení na nákup hasičské techniky byla vybrána nabídka uchazeče THT, s.r.o.
Výběrové řízení na havarijní pojištění na těchto 11 cisteren vyhrála Hasičská vzájemná pojišťovna se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2.

foto: Pavlína Šťastná, Jesenice

Sdílet