Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Se Suchardou na lovu zvěřiny

Stále tytéž hrůzy se z hlediska požární ochrany objevují na chodbách obytných domů. Je na vině lidská hloupost a bezohlednost nebo pouze nedostatečná vzdělanost?

Dne 21. 10. 2005 provedl Jiří Sucharda fyzickou preventivní požární prohlídku sedmiposchoďového panelového domu ve Varnsdorfu. Prohlídku prováděl jako osoba odborně způsobilá podle §11 zákona o PO, na základě objednávky společenství vlastníků. Mezi nejhorší závady, které vidíte i na fotkách, patřilo několik kuřáckých stanovišť, včetně celých „kuřáckých skříněk“, zbytky materiálu po rekonstrukci, zablokování okna v mezipatře nábytkem, v celém jednom vchodu vykradené nástěnné hydranty (dle Murphyho zákonů v domě, kde bydlí správce), zúžený průchod na únikové cestě – schodišti formou skříněk, květináčů apod. a velké množství hořlavých předmětů v mezipatrech.

Do textové části jsem poté uvedl: „Při prohlídce bylo přihlíženo zejména k tomu, že se jedná o obytný dům, jehož majitelé a uživatelé chtějí žít v hezkém a kulturním prostředí. Přesto s maximální mírou pochopení se zde nacházejí závady, které nelze tolerovat. Zejména se jedná o zamezení přístupu k požárně vyhrazeným zařízením – hydrantům, čímž se uživatelé bytů dopouštějí nejen přestupku, ale zejména vlastního možného ohrožení. Stejná situace nastává při uskladňování hořlavých i nehořlavých předmětů v prostoru za výtahovou šachtou (blokování rozvaděčů, přístupu ke společným sítím apod.). Samostatná kapitola je hromadný výskyt kouření v těchto prostorách! Bez ohledu na nemorálnost tohoto počínání z hlediska zápachu apod. Netrváme striktně na zcela prázdných a holých únikových prostorách, ale je nutné k této oblasti přistupovat s citem a zachováním maximální bezpečnosti. Není možné tolerovat volně ležící drobné předměty (květináče apod.) nebo předměty vratké (květinové stěny), neboť tyto předměty představují vysoké riziko zranění osob při evakuaci, případně jejich ztíženou evakuaci. Totéž se týká předmětů (botníků apod.), které výrazným způsobem zužují šířku schodiště.“

Jelikož se jedná o vcelku slušné společenství, které si umí s nájemníky poradit (zápis z prohlídky k tomu má sloužit), byly stanovené následující úkoly:

Je nezbytně nutné doplnit obsah chybějících nástěnných hydrantových skříní a tyto opět zaplombovat. V co nejkratší době provést úklid společných prostor v označených a nafocených patrech zejména v místech, kde byl shromažďován hořlavý materiál, stejně postupovat i v úklidu únikových cest (schodiště).

Termín odstranění veškerých zjištěných závad je stanoven nejpozději do 31. prosince 2005. V měsíci lednu bude provedena následná kontrola, v případě neodstranění nalezených závad a případném výskytu dalších bude vyžádáno provedení Státního požárního dozoru za účelem vyřešení konkrétních přestupků.


Necháme se překvapit, jak bude stav vypadat po tomto termínu.
Sdílet