Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bratislava Schody 2002

Prestižní slovenská soutěž v Bratislavě Schody 2002.Kompletní propozice

PROPOZÍCIE SÚTAŽE

2. augusta 2002

I.Organizacný výbor :

Cestný predseda pani Ružicková

Vedúci sútaže : Ing. Dušan Timko


II. Program :

08.00 – 12.00 hod. Prezentácia úcastníkov na PS 1 – Radlinského c.6 Bratislava – Staré Mesto
12.00 – 13.00 hod. Organizacné pokyny na PS 1, presun na miesto sútaže (cca. 100 m)
13.00 – 17.00 hod. Vlastná sútaž (budova Stavebnej fakulty STU Bratislava)
cca 17.00 hod. Vyhodnotenie (vestibul Stavebnej fakulty STU Bratislava)

III. Pravidlá sútaže :

- jedna sa o sútaž dvojclenných skupín hasicov z rovnakého hasicského zboru v behu do 24. podlažia budovy

- beží sa s ochrannými prostriedkami PO za použitia IDP

- meria sa cas posledného zo sútažnej dvojice

- rozdiel medzi dvoma bežiacimi hasicmi nesmie byt väcší ako dlžka jedného schodištového ramena

- IDP musí byt naplnený na pracovný tlak s toleranciou ± 10 %

- môžu sa používat kompozitné flaše

IV. Výstroj :

1. vlastná, ktorú tvorí

- zásahový odev (prevlecník) – kabát a nohavice (samozrejme s vložkami)

- zásahová obuv

- hasicská prilba

- zásahové rukavice

- dýchací prístroj s maskou

V. Upozornenie

- v prípade nedodržania podmienok v bodoch III. a IV. bude sútažná dvojica vylúcená zo sútaže

- nad dodržiavaním ustrojenosti a tlaku v IDP bude pred štartom zriadené kontrolné stanovište

- výstroj sa nebude zapožiciavat žiadna

- prihlášky zaslat do 19.júla 2002


VI. Pocet sútažných dvojíc :

z jedného požiarneho zboru môžu sútažit maximálne dve dvojice (4 hasici)

usporiadatel sútaže si vyhradzuje právo na to, že môže povolit aj tri sútažné dvojice na jeden hasicsky zbor a to vzhladom na velkost požiarneho zboru a celkového poctu úcastníkov sútaže

celkový pocet sútažiacich je obmedzený na 100 hasicov (50 dvojíc)

v prípade, že tento pocet bude prekrocený, usporiadatel urcí pocty sútažiacich na každý požiarny zbor, prípadne vyradí niektoré zbory, ktoré sa prihlásili po naplnení daného maximálneho poctu úcastníkov (100)

sútažiaci sa musia pred štartom preukázat potvrdením od zamestnávatela, že sú zamestnancami prihláseného požiarneho zboru


VII. Štartovné :

Výška štartovného je 400 Sk za sútažnú dvojicu.

VIII. Ubytovanie :

Možnost ubytovania úcastníkov na VŠ internáte (cca 10 minút chôdze od PS1), cena od 100 Sk (1 lôžko v štvorlôžkovej izbe).

IX. Kontakt :

Ing. TIMKO Dušan – zmena B tel. MPZ – 00421 2 529 22171 kl. 123 alebo mobil 00421 905 858159

BLAHA Martin – zmena B tel., MPZ – 00421 2 529 22171 kl.127

DRITOMSKÝ Marián – zmena B tel. MPZ 00421 2 529 22171 kl.123

KRIŽANSKÝ Peter – zmena B tel. MPZ 00421 2 529 22171

FAX – MPZ 00421 2 529 22394

EMAIL – firedep@mpz.sk
Sdílet