Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„Priateľstvo a spolupráca“

V rámci mikroprojektu obcí Korňa – Staré Hamry „Priateľstvo a spolupráca“ sa v pondelok 30. 5. 2011 uskutočnilo školenie pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na používanie autonómnych dýchacích prístrojov, súvisiace s aktivitou č.6.

Školenie a následný výcvik vo vnútornom polygóne sa vykonával v Strednej škole požiarnej ochrany MV SR v Žiline.

Výcvik bez problémov absolvovali aj členky, ktoré sú súčasťou činnosti DHZ. V rámci tohto mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom, bol tento kurz prefinancovaný.

Aj dobrovoľní hasiči a hasičky si mohli na vlastnej „koži“ vyskúšať tréningovú dráhu vnútorného polygónu, stiesnené priestory, zadymenie, hluk a vykonávať záchranné práce s protiplynovou technikou. Podmienkou účasti na tomto výcviku bol dobrý zdravotný a fyzický stav.

Spracoval: Rastislav Fatura
Foto: DHZ Korňa
 www.hasicikorna.sk

Sdílet