Sobota 2. července 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Děti se ve Strakonicích staly záchranáři

Mezinárodní den dětí neušel pozornosti ani profesionálním hasičům ze Strakonic, kteří připravili v areálu své stanice na Podsrpenské ulici III. ročník akce pod názvem „Dětský den se záchranáři“. Letos opět společně s Policií a příslušníky 25. PLRB ze Strakonic.

I když počasí nebylo zpočátku příznivé, již od samého rána proudily na hasičskou stanici skupiny dětí, které měly zájem shlédnout zásahovou techniku a ukázky činnosti strakonických profesionálů. Nakonec se jich před devátou hodinou shromáždilo na tři stovky. A nejen ze strakonických mateřských a základních škol, ale i z okolí. Od devíti hodin se rozběhl vlastní program.

Připravené ukázky prezentovaly činnost HZS Strakonice tak, jak ji hasiči provádí v rámci svých zásahů. Nejprve byla připravena simulovaná dopravní nehoda osobního automobilu. Všichni pozorně sledovali, jak se hasiči za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení během krátké chvíle prokousali ke zraněné osobě a vyprostili ji z trosek havarovaného vozidla. Dále následovala ukázka činnosti lezecké skupiny. Všichni s napětím hleděli k nebi na dvojici lezců, kteří se s jistotou a elegancí spouštěli z téměř dvaceti metrové výšky ramene vysokozdvižné plošiny.

O doprovodný program se postarali svým dílem i policejní kynologové. Čtyřletý německý ovčák Iron předváděl svoji poslušnost a zadržení pachatele. To se dětem moc líbilo a hlasitě fandili především, když se tento čtyřnohý „policista“ s chutí zakusoval do rukávu figuranta a úspěšně ho vláčel po trávě. Malí diváci si dokonce vyžádali opakování této produkce. Na závěr jim Iron poděkoval svým hlasitým štěkotem do mikrofonu.

Letošní akci rovněž podpořila i Armáda ČR a její příslušníci z 25. PLRB Strakonice připravili stanoviště, kde dětem předváděli svoji výzbroj a výstroj. Velký úspěch mělo zejména bojové maskování, takže v průběhu dopoledne přibývalo děsivě pomalovaných dětských tváří, ze kterých mnohdy svítily jen úsměvy a bílé zuby.

V garážích bylo připraveno stanoviště, kdy děti kreslily, soutěžily a házely míčkem do tradičního hasičského „Plamínku“. Premiéru mezi dětmi si odbyla i prezentace výukového interaktivního kurzu, získaného z asociace „Záchranný kruh“. Děti vyslechly výklad na téma vzniku požáru, jak se chovat při požáru, kdy je možné ho uhasit, jak přivolat pomoc a jak ohlásit požár a poté formou hry a odpovědí na testové otázky k tomuto tématu si problematiku zopakovaly.

V průběhu dopoledne byla k dispozici zásahová požární technika, cisternové stříkačky, automobilový žebřík, vysokozdvižná plošina a vozidlo rychlé technické pomoci. Děti zvědavě přelézaly z jednoho vozidla do druhého a s chutí zapínaly výstražnou sirénu zásahových vozidel, jejíž zvuk se mísil s komentářem celé akce a dokresloval tak záchranářskou atmosféru dětského dne.

Nakonec se umoudřilo i počasí a po půl jedenácté byl odborně založen pravý hasičský „požár“, na kterém si děti s chutí opékaly buřty, chleba, rohlíky … a někteří i čokoládové sušenky. Před dvanáctou hodinou se děti rozcházely s radostí a úsměvem, který byl i největší odměnou a poděkováním všem, kteří se na úspěšném průběhu celé akce podíleli.

Za HZS Strakonice zpracoval:
plk. Ing. Ota Šmejkal
ředitel územního odboru
HZS Jihočeského kraje

Sdílet