Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chodovské terno

Při požáru jeden člověk zemřel, druhý byl zraněn. Tak dopadl požár v druhém říjnovém dni tohoto roku v Chodově. O tom, jak požár likvidovali místní hasiči, napsal jejich velitel Jiří Kiss.

Jeden z nejhorších požárů v našem městě se stal 2. 10. 2002 okolo 8:00 h raní. Jednalo se o požár autodílny. Událost nám byla nahlášena v 7:56 hodin, jako výbuch tlakových lahví. I když jsme na místo dorazili pět minut po ohlášení, byl požár již ve třetí fázi svého rozvoje. Laicky řečeno ve chvíli, kdy jsem dorazili na místo, byl objekt v jednom ohni – plameny sálaly ze všech oken a vrat. Okamžitě byly povolávány další jednotky a záchraná služba.

Zásah byl od počátku velmi dramatický. Kolem hořícího objektu běhal popálený majitel a křičel, že je uvnitř ještě jeden člověk. Toto zjištění měnilo celý průběh zásahu. Okamžitě se nasadily dva proudy C na srážení plamenů a byl vydán rozkaz na záchranu člověka uvnitř objektu za použití ochranného obleku OL-2 a IDP (přestože byl zasažen plamenem celý prostor, nikdo pořádně nevěděl, kde se onen člověk mohl nacházet, zda se nemohl někde schovat). Bohužel naše snažení vyšlo vniveč. Vzhledem k rozsahu požáru a k silnému zakouření se nepodařilo tělo najít hned při prvním vnitřním průzkumu. Až při dalším průzkumu se podařilo již ohořelé lidské torzo najít.

Celý průběh zásahu byl také ovlivněn, ještě dalším faktem a to výskytu acetylenových lahví v rohu objektu. Pro vysokou teplotu jedné z nich (197 °C) byly hasební práce přerušeny. Zásahové vozidla byly odsunuty na větší vzdálenosti od objektu, proběhla evakuace okolních objektů a nasadili se ochlazovací proudy na tyto láhve. Dokonce se uvažovalo o povolání robota (nakonec ho nebylo potřeba).

Po ochlazení a vynesení lahví do uměle vytvořeného koryta s vodou, se pokračovalo v hasebních pracích. Tato budova měla jednu zásadní konstrukční vadu. Izolace celé střechy tvořila gumová drť z pneumatik.

Vzhledem k dvoupodlažnímu uspořádání a uskladnění velkého množství hořlavých látek, často i ropných produktů, byl nasazen proud na střední pěnu, kterým byl hašen prostor II.NP a střecha.

Dodávka vody na požářiště byla zajišťována kyvadlovou dopravou z hydrantové sítě obce. Celkem bylo nasazeno 3× CAS 25, 4 x CAS 32, 1× AZ30, 2×PPLA ze čtyř jednotek z toho dvě jednotky SDH obcí (CHodov, N.Sedlo), 1× HZSP SU a.s.(Vřesová) a 1× HZS KK ÚO Sokolov.

Celkem na zásahu spolupracovalo 40 hasičů. Během zásahu nebyl nikdo ze zasahujících zraněn. Tento zásah byl pro všechny zúčastněné velmi náročný a hlavně velmi poučný. Doufám proto, že se tento typ události už nebude opakovat.

Vyšetřovatelé určili jako hlavní příčinu požáru vznícení hořlavých par technického benzínu, při prověřování prasklin hlavy motoru, za použití halogenové plastové lampy (vznícení hořlavých par od povrchového tepla, vydávaného sklem svitídla). Oheň se rozšířil na kanystr a ostatní hořlavé látky. Odhadovaná škoda je 5 mil. kč.

Můj zásadní poznatek ze zásahu je takový, že nakonec se nasazení ochranných obleků OL-2 nejevilo jako nejvhodnější, neboť přes zorníky, které se během chvilky zamlžily nebylo nic vidět (ani na 10cm), přes rukavice(tříprsté palčáky) nebyl cit, při podřepu v tomto obleku bylo cítit, jak žár z prostoru požáru vniká do obleku přes netěsnosti, po celou dobu zásahu v OL-2 nebylo s dotyčnými hasiči možné spojení přes RDST, podle pocitů zasahujících hasičů v OL-2 by pro přístě bylo lepší použít zásahový oděv FIREMAN III, doplněný nomexovou kuklou a kvalitními zásahovými rukavicemi( možnost spojení, lepší pohyblivost, lepší cit v rukavicích, lepší orientace v prostoru a srovnatelné ochranné parametry s OL-2).

Pro požáry.cz

Jiří Kiss
vedoucí odboru MZS a velitel JPO Chodov
Sdílet