Neděle 3. července 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Složky IZS školily starosty

Od února letošního roku proběhlo na základě aktualizovaného znění „Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení", kterou schválila Bezpečnostní rada státu svým usnesením č. 14 dne 16. listopadu 2004 a také v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 písm. b) krizového zákona v řadě míst České republiky vzdělávání starostů obcí, zajišťované příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR.

Školení starostů obcí se koná ve čtyřletých cyklech zpravidla po uskutečněných komunálních volbách. Poslední vzdělávání starostů obcí Libereckého kraje v tomto rozsahu proběhlo v roce 2007.

Pro hejtmany a starosty obcí s rozšířenou působností je vzdělávání zajišťováno na centrální úrovni Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR. Na programu školení se dále podílely vybrané správní úřady – ministerstvo obrany, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo financí, ministerstvo životního prostředí, Správa státních hmotných rezerv, Policejní prezidium ČR a odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra. Pro starosty obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje a hejtmana Libereckého kraje proběhlo školení formou jednodenního zaměstnání v institutu státní správy v Benešově.

Školení starostů v Libereckém kraji

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS Libereckého kraje), odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení a Krajský úřad Libereckého kraje za podpory starostů obcí s rozšířenou působností (ORP) zorganizovaly pro starosty obcí Libereckého kraje deset dvoudenních školení. Vzdělávání starostů probíhalo od konce března do začátku června v prostorách městských úřadů obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje, ve Frýdlantu, Turnově, České Lípě, Novém Boru, Jablonci nad Nisou (společně s ORP Tanvald), Semilech, Železném Brodu, Jilemnici a v Liberci. Školení se zúčastnilo celkem 178 starostů obcí Libereckého kraje, případně jejich zástupců z celkového počtu 215 obcí, což činí 82,8 %.

Zaměření školení

Vzdělávání starostů obcí bylo zaměřeno především na oblast krizového řízení a s tím spojené povinnosti starostů. Zdůrazněny byly především povinnosti starostů při zabezpečení obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích, jejich spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a související legislativa.

Byla objasněna spolupráce starostů jak se složkami IZS při koordinaci záchranných a likvidačních pracích, tak se správními úřady při obnově území. Z těchto činností se přednášející konkrétněji věnovali např. postupům při nakládání s uhynulými zvířaty, nakládání s povodňovými odpady, ale také postupům při čištění a kontrole zaplavených studní, možnostem náhradního přemostění vodních toků v případě poškození komunikací v době vyhlášení krizového stavu a dalším. Přednášky byly postaveny také na konkrétních zkušenostech řešení následků povodní, které zasáhly Liberecký kraj v srpnu 2010. Starostové si ze školení odnesli kromě množství zajímavých informací i CD se všemi přednáškami a dalšími důležitými kontakty, formuláři a se zněním zákonů, vyhlášek a nařízeních odkazovaných v prezentacích přednášejících.

Další zúčastněné složky

Na dvoudenním školení vystoupili se svými přednáškami příslušníci HZS Libereckého kraje, pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje z oddělení krizového řízení, oddělení ovzduší a odpadů a vedoucí odboru zdravotnictví. Za základní složky IZS se školení účastnili zástupci Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, která připravila také ukázku vozidla a stanu pro hromadná neštěstí, a Policie ČR Libereckého kraje. Za správní úřady s územní působností přednášel ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, zástupce ředitele Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj, inspektoři České inspekce životního prostředí oblastního inspektorátu Liberec a příslušníci 14. Krajského vojenského velitelství Liberec. V průběhu dvou měsíců vystoupilo na školeních celkem 36 přednášejících.

Vyhodnocení školení

Starostové, kteří absolvovali dvoudenní školení, na závěr vyplnili dotazník, kde vyjádřili svou spokojenost s průběhem i obsahem. V převážné většině byla organizace a odborná úroveň školení hodnocena velmi kladně. Jediným negativem byla délka školení a velký rozsah přednášené problematiky.

Starostové, kteří jsou ve své funkci kratší dobu, požadovali také uvádění většího množství řešení modelových situací při různých druzích mimořádných událostí a krizových situacích (činnost starosty obce, obecního úřadu). Dále byly požadovány konzultace k analýze rizika území obce, příklady využití a práce s havarijním plánem, řešení povodňových situací a pomoc při zpracování dokumentace starosty.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet