Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasič v divadle

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo ve spolupráci s Centrem hasičského hnutí Přibyslav, Ústřední odbornou radou prevence SH ČMS a SDH Braník ve Vydavatelství Hasiči, s.r.o., Nové Město nad Metují brožuru „Hasič v divadle“, která se rozhodně nechce stavět do role nějakého předpisu či nařízení.

Dnes už je samozřejmostí, že v každém divadle, které ctí stanovená pravidla, najdeme nejen požární řád, ale i místo pro požární asistenci. Hlídky jsou pravidelně na svou činnost připravovány osobami odborně způsobilými. Není však nikdy na škodu si zavedená opatření zopakovat.

Na stránkách brožury se můžeme nechat zavést do dějin, které na historických faktech ukazují, že se nedůslednost v požární ochraně tvrdě nevyplácela. Znění paragrafů se postupně měnilo. S těmito změnami se máte možnost seznámit v dalších kapitolách knihy, kterou budete mít k dispozici. Jistě, že největší váhu však budou mít ta ustanovení, která jsou dnes platná a podle kterých se řídíme. Z nich pak vycházejí i přílohové materiály, které vám jsou nabízeny, jako možné vzory.

„Hasič v divadle“ je vítanou příležitostí, jak si rozšířit knihovničku metodických pomůcek vašeho sboru, které je dobré mít vždy po ruce.

Brožura je s další knihou Josefa Nitry „Oheň a lidé v českých zemích do roku 1895“, která vyšla v loňském roce, si můžete objednat za cenu 49,– Kč v Hasičských novinách na hasici@tiscali.cz nebo tel. 491 472 666.

Kdo má o publikaci zájem, může jí vyhrát také v naší soutěži. Stačí správně odpovědět na otázku, kde byla publikace „Hasič v divadle“ letos v květu představena veřejnosti.

Malá nápověda… jednalo se o veletrh…

Odpovědi zasílejte do 18.00 dne 13. 6. 2011 na mail soutez@pozary.cz , do předmětu zprávy uveďte slovo PUBLIKACE.

Sdílet