Čtvrtek 30. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičští chemici procvičovali zásahy na nebezpečné látky

Více než stovka profesionálních hasičů z Pardubického a Královéhradeckého kraje se již podeváté sešla v Seči u Chrudimi, kde se konalo další proškolení hasičů chemiků.

Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby (CHS) ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, techniků CHS Hasičského záchranného sboru podniku Paramo, a.s., Pardubice a technici CHS ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje. Instrukčně metodické zaměstnání se uskutečnilo za spolupráce generálního ředitelství HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a firmy Dekonta a.s. .

V letošním roce se chemici zaměřili hned na několik úkolů. „Věnovali se detekci neznámých látek, zjišťování jejich základních fyzikálně-chemických vlastností a nacvičovali práci s detekčními přístroji, kterými jsou vybaveny jejich jednotky. Ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč bylo vyhledávání zdrojů ionizujícího záření a plnění úkolů spojených s dekontaminací zasahujících osob, “ řekl kpt. Ing. Vít Preussler, vedoucí chemické služby HZS Pardubického kraje.

Úkoly byly rozděleny na deset pracovišť mezi nimiž se střídaly týmy složené z hasičů chemiků. Úkoly byly bodovány a poté bylo provedeno vyhodnocení činnosti a připravenost zasahujících. Před ukončením programu byla diskuse zaměřená na spolupráci mezi oběma kraji při řešení mimořádných událostí spojených s nálezem nebezpečných látek.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet