Úterý 16. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči cvičně evakuovali Městské divadlo

Netradiční „představení“ bylo včera po poledni k vidění v hlavním sále Městského divadla Zlín. Po dopoledním představení pro žáky základních škol provedli zlínští hasiči cvičnou evakuaci více než dvou stovek diváků ze sálu, aby si nacvičili zásah ve složitých podmínkách a evakuaci většího množství osob z ohrožených prostor v případě požáru.

Vše začalo v 12:45, kdy zaměstnanci divadla dle předem daných instrukcí zpozorovali „požár“ a událost nahlásili na tísňovou linku 112. Krajské operační a informační středisko hasičů vyhlásilo poplach pro jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a ze zlínské požární stanice vyjely tři vozy s dvanácti hasiči.

Při příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o „požár“ skladu v suterénu divadla. V divadle zatím probíhalo dětské představení a byl ohrožen větší počet osob. 1. družstvo hasičů provedlo lokalizaci „požáru“ a další 2 družstva zahájily evakuaci a záchranu ohrožených osob z divadla. Po „uhašení požáru“ provedli hasiči závěrečný průzkum místa události a dokončili úplnou evakuaci.

Celkem bylo evakuováno 215 žáků a pedagogové, kteří byli o akci předem řádně informováni. V suterénním prostoru pod orchestřištěm a jevištěm byly v rámci cvičení navíc nalezeny dvě „intoxikované osoby“, které byly jednotkou zachráněny. Hlavními úkoly cvičení byl nácvik provedení průzkumu v místě zásahu a zjištění situace, provedení zásahu v divadle na likvidaci požáru, spolupráce s učitelským a vychovatelským sborem, zajištění a provedení evakuace a provedení protipožárních opatření jako je například vypnutí elektrického proudu. Cvičení také prověřilo odbornou přípravu a schopnosti jednotek požární ochrany, schopnosti velitelů při jejich řízení, procvičlo schopnost evakuace velkého počtu osob z ohrožených prostor a ověřilo činnost Krajského operačního a informačního střediska. Na závěr cvičení se hasiči seznámili s objektem Městského divadla Zlín.

Zasahující hasiči v době zásahu používali dýchací techniku a všechny ochranné prostředky, tedy zásahovou přilbu, zásahové rukavice, zásahovou obuv a zásahový oblek a další nezbytně nutné věci pro pohyb v horkých plynech.

"Vyzkoušeli jsme si koordinaci, žáci byli disciplinovaní, přitom ještě ráno o tom nevěděli, seznámili jsme je s celou akcí až po představení s přednesem jakým způsobem se chovat, že musí používat evakuačních cest, nevytvářet paniku, pohybovat se ohleduplně vůči ostatním, shromáždit se vně budovy v místě pro evakuované, kde je nutné, aby učitelé spočítali své žáky a studenty. Zúčastnily se například ZŠ Štípa, SOŠ Vsetín, SŠ Zemědělská Přerov, SOŠ Břenec 215 a další…

Podobná cvičení v minulosti proběhla v Domě pokojného stáří, na SZŠ a VZŠ Zlín či na základních školách Kvítková, Kašava a Mikoláše Alše.

mjr. Ing. Vít Rušar

Sdílet